vSwitch je základní síťové zařízení sítě VPC a používá se k připojení různých instancí cloudových produktů. Po vytvoření sítě VPC můžete virtuální privátní síť dále segmentovat na jednu nebo více podsítí vytvořením přepínačů vSwitch. Přepínače vSwitch jsou v rámci sítě VPC vzájemně propojeny. Můžete tedy nasadit různé aplikace do různých přepínačů vSwitch různých zón, a tím zlepšit dostupnost služby.

Požadavky

Ujistěte se, že máte vytvořenou síť VPC.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole VPC.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Přepínače vSwitch (VSwitches).
 3. Vyberte oblast sítě VPC, ve které chcete vSwitch vytvořit.
 4. Klikněte na možnost Vytvořit vSwitch (Create VSwitch).
  Zobrazí se stránka Vytvořit vSwitch (Create VSwitch).
 5. Na stránce Vytvořit vSwitch (Create VSwitch) nastavte následující parametry a poté klikněte na tlačítko OK.
  1. Z rozevírací nabídky VPC vyberte síť VPC, do které vSwitch patří.
  2. Do textového pole Název (Name) zadejte název sítě VPC.
  3. Z rozevírací nabídky Zóna (Zone) vyberte zónu, do které vSwitch patří.
  4. Do textového pole Blok IPv4 CIDR (IPv4 CIDR Block) zadejte blok IPv4 CIDR přepínače vSwitch.
  • Blok IPv4 CIDR přepínače vSwitch může být stejný jako blok sítě VPC, do kterého vSwitch patří, případně může být podmnožinou bloku CIDR sítě VPC.

   Pokud je například blok CIDR sítě VPC 192.168.0.0/16, blok CIDR pro vSwitch v síti VPC může být 192.168.0.0/16 nebo libovolný blok CIDR v rozmezí adres 192.168.0.0/17 a 192.168.0.0/29.

   Poznámka: Pokud je blok CIDR pro vSwitch stejný jako blok sítě VPC, můžete vytvořit pouze jeden vSwitch.
  • Maska podsítě bloku CIDR pro vSwitch může být 16 až 29 bitů. To znamená, že přepínač vSwitch může poskytnout 8 až 65 536 IP adres.
  • První IP adresa a poslední tři IP adresy v bloku CIDR pro vSwitch jsou rezervovány.

   Pokud je například použit blok CIDR pro vSwitch 192.168.1.0/24, jsou rezervovány IP adresy 192.168.1.0, 192.168.1.253, 192.168.1.254 a 192.168.1.255.

  • Pokud vSwitch potřebuje komunikovat s přepínači vSwitch v jiných sítích VPC nebo místních datových centrech, ujistěte se, že příslušné bloky CIDR nejsou ve vzájemném konfliktu.
  Poznámka: Po vytvoření přepínače vSwitch nemůžete změnit jeho blok IPv4 CIDR.

Jak pokračovat dále