Pokud chcete zřídit Zařízení SD-WAN Edge, postupujte podle následujících kroků.

Požadavky

Ujistěte se, že máte název hostitele SD-WAN Orchestrator a účet administrátora, ke kterému se můžete přihlásit.

Procedura

 1. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů k aplikaci SD-WAN Orchestrator jako uživatel – administrátor.
  Otevře se domovská obrazovka aplikace Orchestrator.
 2. Přejděte k možnosti Konfigurovat (Configure) > Edge.
 3. Klikněte na možnost Nové zařízení Edge (New Edge).
  Zobrazí se dialogové okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
 4. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název zařízení Edge.
 5. Z rozevírací nabídky Model vyberte Virtuální zařízení Edge (Virtual Edge).
 6. Z rozevírací nabídky Profil (Profile) vyberte Profil pro rychlé zprovoznění (Quick Start Profile) a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).
  Zařízení Edge bylo zajištěno a v horní části stránky se zobrazí aktivační klíč. Aktivační klíč si poznamenejte, abyste ho mohli použít ke spuštění zařízení Edge z konzoly AliCloud.
 7. Nakonfigurujte rozhraní virtuálního zařízení Edge. Následující kroky jsou vysvětleny při použití topologie A.
  1. Klikněte na kartu Zařízení (Device) a přejděte do oblasti Nastavení rozhraní (Interface Settings).
  2. Klikněte na tlačítko Upravit (Edit) odpovídající Rozhraní GE2 (GE2 Interface) a zaškrtněte políčko Přepsat rozhraní (Override Interface).
  3. Z rozevírací nabídky Schopnost (Capability) vyberte možnost Směrované (Routed) a klikněte na možnost Aktualizovat GE2 (Update GE2).
  4. Klikněte na tlačítko Upravit (Edit) odpovídající Rozhraní GE3 (GE3 Interface) a zaškrtněte políčko Přepsat rozhraní (Override Interface).
  5. Deaktivujte možnost Překrytí WAN (WAN Overlay)Přímý provoz NAT (NAT Direct Traffic), protože toto rozhraní bude použito v síti LAN, a klikněte na možnost Aktualizovat GE3 (Update GE3).
  Poznámka: Pokud používáte instanci Edge pouze se dvěma rozhraními, jak je znázorněno v  topologii B, veřejné rozhraní (GE2) bude použito pro připojení k síti WAN i LAN. Aby síť LAN odkazovala na rozhraní GE2, pod položkou Nastavení statické trasy (Static Route Settings) nakonfigurujte statickou trasu v zařízení Edge odkazující na privátní podsíť/vSwitch, jak je vidět na následujícím snímku obrazovky.
 8. V části Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN) upravte nastavení sítě VLAN, aby se aktualizovala hodnota v poli IP adresa LAN zařízení Edge (Edge LAN IP Address).
 9. Volitelné: Pokud používáte hostitele JH (Jump Host) a chcete povolit přístup pomocí SSH k zařízení Edge ze serveru přeskoků, je nutno pro IP adresu serveru hostitele přeskoků povolit možnost Podpůrný přístup (Support access) na stránce Brána firewall (Firewall).
 10. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále