Rozhraní analýzy definuje rozhraní a IP adresu rozhraní, které Edge používá pro cyklické dotazování SNMP, příjem dat AMON, depeše atd. Jakmile dokončíte zřízení zařízení Edge s analýzou, můžete přepsat výchozí nastavení analýzy pro globální segment pro zařízení Edge na stránce nastavení Zařízení (Device).

Při konfiguraci nastavení analýzy u existujícího zařízení Zařízení SD-WAN Edge proveďte následující kroky:

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Zvolte zařízení Edge, pro které chcete nakonfigurovat nastavení analýzy, a klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device).
  Otevře se stránka nastavení Zařízení (Device) pro vybrané zařízení Edge.
 3. Z rozevírací nabídky Segment vyberte Globální segment (Global Segment) pro konfiguraci rozhraní analýzy.
  Poznámka: V současné době jsou zdrojové rozhraní a příznak Analýzy (Analytics) podporovány pouze pro Globální segment (Global Segment). Nastavení u neglobálních segmentů bude ignorováno i v případě, že je zadáte.
 4. V oblasti Připojení (Connectivity) přejděte do části Analýzy (Analytics) a zapněte přepínací tlačítko, pokud chcete přepsat výchozí nastavení analýzy v globálním segmentu pro zařízení Edge.
 5. Můžete konfigurovat následující možnosti:
  Možnost Popis
  Rozhraní správy analýz Vyberte rozhraní analýzy, které bude zařízení Edge používat pro příjem dat. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky (Auto).
  Poznámka: Edge automaticky vybere rozhraní s polem „Oznamovat“ (Advertise) nastaveným jako rozhraní pro Analýzy (Analytics), pokud tlačítko Analýzy (Analytics) není zapnuto nebo je zapnuto a rozhraní analýz je nastaveno na Žádné (None).
  Samoopravy (Self-Healing) Zapněte tuto možnost, chcete-li aktivovat funkci automatických oprav pro vybrané zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Aktivace automatických oprav u zařízení SD-WAN Edge.
  Přepsat výchozí cíl K povolení komunikace mezi zařízením Edge s analýzou a modulem Cloud Analytics Engine je požadována cílová IP adresa. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přepsat výchozí cíl.
  Cíl (Destination) Výchozí cíl je Dynamická IP adresa (Dynamic IP). Hodnotu Statická IP adresa (Static IP) můžete změnit pouze v případě, že zaškrtnete políčko Přepsat výchozí cíl (Override Default Destination).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále