Aktivace služby Analýzy (Analytics) pro stávajícího zákazníka viz Konfigurace přístupu ke službě.

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
Další informace naleznete v tématu Aktivace služby VMware Edge Network Intelligence v nástroji VMware SD-WAN Orchestrator.

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je aktivována služba Analýzy (Analytics). Po kliknutí na jméno zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.

Jak pokračovat dále