Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci VMware Edge Network Intelligence na portálu SD-WAN Orchestrator. Z pozice superuživatele operátora můžete přidat nebo modifikovat hodnoty vlastností systému a zpřístupnit tak analytické služby v SD-WAN Orchestrator.

V následující tabulce najdete popis všech vlastností systému týkajících se VMware Edge Network Intelligence.
Poznámka: Během procesu povolení rozhraní ENI pro SD-WAN Orchestrator na základě umístění datového centra ENI je třeba nakonfigurovat správné hodnoty pro následující systémové vlastnosti: service.analytics.configEndpoint, service.analytics.analyticsEndpointStatic a service.analytics.analyticsEndpointDynamic dle pokynů v následující tabulce.
Systémová vlastnost Popis (Description) Hodnota (Value)
session.options.enableEdgeAnalytics Aktivujte analytické služby v nástroji SD-WAN Orchestrator. Ve výchozím nastavení je analytika povolena u systému Orchestrator s hostováním v cloudu.
Poznámka: Pro místní Orchestratory je tato systémová vlastnost ve výchozím nastavení nastavena na nepravda (false). Změňte hodnotu na pravda (true), pokud chcete aktivovat funkci Edge Network Intelligence.
pravda (true)
service.analytics.apiURL Adresa URL rozhraní API pro analýzu. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Token API rozhraní API pro analýzu. SD-WAN Orchestrator používá adresu URL rozhraní API a token pro kontaktování modulu Cloud Analytics a vytvoření nových zákazníků/Zařízení SD-WAN Edge v modulu analýzy. U hostovaných aplikací Orchestrator může tento token vygenerovat VMware Edge Ops. V případě místního nasazení aplikaci Orchestrator by měli uživatelé operátorů kontaktovat své SE nebo AE a požádat je o odeslání ENI-Activations DL e-mailem kvůli žádosti o service.analytics.apiToken. Více informací o tom, jak kontaktovat poskytovatele podpory, naleznete v tématech https://kb.vmware.com/s/article/53907 a https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Koncový bod konfigurace pro analytické služby.
  • config.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci ENI USA.
  • config.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci ENI EMEA.
service.analytics.analyticsEndpointStatic Koncový bod analýzy statické IP pro analytické služby.
  • loupe-m2.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci ENI USA.
  • loupe-m.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci ENI EMEA.
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Koncový bod analýzy dynamické IP pro analytické služby.
  • loupe-m.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci ENI USA.
  • loupe-m.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci ENI EMEA.