Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci VMware Edge Network Intelligence na portálu SD-WAN Orchestrator. Z pozice superuživatele operátora můžete přidat nebo upravit hodnoty vlastností systému a zpřístupnit tak analytické služby v SD-WAN Orchestrator.

V následující tabulce najdete popis všech vlastností systému týkajících se VMware Edge Network Intelligence.

Systémová vlastnost Popis Hodnota
session.options.enableEdgeAnalytics Aktivujte analytické služby v nástroji SD-WAN Orchestrator. Ve výchozím nastavení je analytika povolena u systému Orchestrator s hostováním v cloudu.
Poznámka: Pro místní Orchestratory je tato systémová vlastnost ve výchozím nastavení nastavena na nepravda (false). Změňte hodnotu na pravda (true), pokud chcete aktivovat funkci Edge Network Intelligence.
pravda (true)
service.analytics.apiURL Adresa URL rozhraní API pro analýzu. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Token API rozhraní API pro analýzu. SD-WAN Orchestrator používá adresu URL rozhraní API a token pro kontaktování modulu Cloud Analytics a vytvoření nových zákazníků/Zařízení SD-WAN Edge v modulu analýzy. S žádostí o získání tokenu API může uživatel operátora kontaktovat poskytovatele podpory. Více informací o tom, jak kontaktovat poskytovatele podpory, naleznete v tématech https://kb.vmware.com/s/article/53907 a https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Koncový bod konfigurace pro analytické služby. config.nyansa.com
service.analytics.analyticsEndpointStatic Koncový bod analýzy statické IP pro analytické služby. loupe-m2.nyansa.com
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Koncový bod analýzy dynamické IP pro analytické služby. loupe-m.nyansa.com