VMware SASE Orchestrator umožňuje správci (podnikovému nebo partnera) aktivovat funkce analýzy u existujících Zařízení SD-WAN Edge.

Při aktivaci funkce analýzy u existujícího Zařízení SD-WAN Edge postupujte následovně.

Požadavky

 • Ujistěte se, že jsou v nástroji SASE Orchestrator správně nastaveny všechny nezbytné systémové vlastnosti potřebné pro aktivaci funkce analýzy. Další informace naleznete v tématu Aktivace služby VMware Edge Intelligence v systému VMware SD-WAN Orchestrator, který naleznete v Průvodci operátora VMware SD-WAN.
 • Ujistěte se, že je zákazníkovi s přiřazeným Edge povolen aktivní přístup k funkci analýzy.
 • SASE Orchestrator musí být verze 5.0.1.0 a Zařízení SD-WAN Edge musí mít kód nejméně 4.3.1. Bitovou kopii programu nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v části Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Tabulka na stránce Zařízení Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru zařízení Edge pro zákazníka.
 • Pokud Edge používá verzi 4.2, ujistěte se, že Edge má rozhraní LAN, které je v provozu a oznamováno nebo používá speciální sestavení softwaru MGMT-IP, jinak Edge nebude moci odesílat metriky do backendu EI.

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Správa zákazníků (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a přejděte do části Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  Otevře se obrazovka Zařízení Edge (Edges).
 3. Klikněte na název zařízení Edge, u kterého chcete aktivovat funkci analýzy.
 4. Na kartě nastavení Zařízení (Device) v části Připojení (Connectivity) rozbalte položku Analýzy (Analytics).
 5. Zapněte přepínací tlačítko a poté vyberte hodnotu z rozevírací nabídky Rozhraní správy analýz (Analytics Management Interface). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky (Auto).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je zřízeno zařízení Edge s dostupnými funkcemi analýzy. Jakmile je Edge zajištěno, funkce analýzy shromažďuje data, provádí hloubkovou kontrolu paket veškerého provozu, identifikuje síťové aplikace a koreluje provoz s uživatelskými údaji.

Jak pokračovat dále

Chcete-li odesílat shromážděná analytická data do modulu Cloud Analytics, musíte nakonfigurovat rozhraní Analytics, na kterém Edge přenáší analytická data.