Při vytváření nového zákazníka SD-WAN (podnikového nebo partnera) umožňuje VMware SD-WAN Orchestrator primárním uživatelům a standardním administrátorům operátora a partnera aktivovat pro zákazníka funkci Analýzy (Analytics). pomáhá získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace.

Chcete-li aktivovat funkci Analýzy (Analytics) pro nového zákazníka, přečtěte si část Vytvoření nového zákazníka v příručce operátora VMware SD-WAN, která je k dispozici na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
  • service.analytics.configEndpoint
  • service.analytics.analyticsEndpointStatic
  • service.analytics.analyticsEndpointDynamic

Další informace naleznete v tématu Aktivace služby VMware Edge Network Intelligence v nástroji VMware SD-WAN Orchestrator.

Výsledek

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.

Jak pokračovat dále