Při vytváření nového zákazníka SD-WAN (podnikového nebo partnera) umožňuje VMware SASE Orchestrator primárním uživatelům a standardním administrátorům operátora a partnera aktivovat pro zákazníka funkci Analýzy (Analytics). pomáhá získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace.

Aktivace funkce Analýzy (Analytics) pro nového zákazníka viz .

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SASE Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
  • service.analytics.configEndpoint
  • service.analytics.analyticsEndpointStatic
  • service.analytics.analyticsEndpointDynamic

Další informace naleznete v tématu Aktivace služby VMware Edge Intelligence v nástroji VMware SASE Orchestrator.

Výsledek

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na jméno zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka. Další informace naleznete v tématu Zajištění nového zařízení Edge s analýzamiPříručce správy VMware SD-WAN.

Jak pokračovat dále