Při vytváření nového zákazníka SD-WAN (podnikového či partnera) umožňuje nástroj VMware SD-WAN Orchestrator superuživatelům operátora, standardním administrátorům operátora, superuživatelům partnera a standardním administrátorům partnera zajistit zákazníkovi přístup k analytickým funkcím. pomáhá získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace.

Informace o povolení analýzy naleznete v tématu Vytvoření nového zákazníka Průvodci pro operátory VMware SD-WAN na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken

Další informace naleznete v tématu Zpřístupnění VMware Edge Network Intelligence v rámci VMware SD-WAN Orchestrator.

Výsledek

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.

Jak pokračovat dále