Pokud chcete zřídit Zařízení SD-WAN Edge, postupujte podle následujících kroků.

Požadavky

Ujistěte se, že máte název hostitele SD-WAN Orchestrator a účet administrátora, ke kterému se můžete přihlásit.

Procedura

 1. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů k aplikaci SD-WAN Orchestrator jako uživatel – administrátor.
 2. Přejděte k možnosti Konfigurovat (Configure) > Edge.
 3. Klikněte na možnost Nové zařízení Edge (New Edge).
  Zobrazí se dialogové okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
 4. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název zařízení Edge.
 5. Z rozevírací nabídky Model vyberte Virtuální zařízení Edge (Virtual Edge).
 6. Z rozevírací nabídky Profil (Profile) vyberte Profil pro rychlé zprovoznění (Quick Start Profile) a klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).
  Zařízení Edge bylo zajištěno a v horní části stránky se zobrazí aktivační klíč. Aktivační klíč si poznamenejte, abyste ho mohli použít ke spuštění zařízení Edge z konzoly Google Cloud Platform (GCP).
 7. Nakonfigurujte rozhraní virtuálního zařízení Edge. Následující kroky jsou vysvětleny při použití topologie A.
  1. Klikněte na kartu Zařízení (Device) a přejděte do oblasti Nastavení rozhraní (Interface Settings).
  2. Konfiguraci rozhraní virtuálního zařízení Edge (Rozhraní GE1 (GE1 Interface), Rozhraní GE2 (GE2 Interface)Rozhraní GE3 (GE3 Interface) upravte kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) u odpovídajícího rozhraní a označte pole Přepsat rozhraní (Override Interface):
   • Změňte schopnost rozhraní GE1 na Směrované (Routed) a deaktivujte Překrytí WAN (WAN Overlay)Přímý provoz NAT (NAT Direct Traffic).
   • Změňte schopnost rozhraní GE2 na Směrované (Routed) a ověřte, zda jsou funkce Překrytí WAN (WAN Overlay)Přímý provoz NAT (NAT Direct Traffic) aktivovány.
   • Pro rozhraní GE3 deaktivujte funkce Překrytí WAN (WAN Overlay)Přímý provoz NAT (NAT Direct Traffic), což bude další skok pro zařízení připojená k privátním podsítím VPC (zařízení LAN).​

Výsledek

Virtuální zařízení Edge se zřizuje na SD-WAN Orchestrator.

Jak pokračovat dále

Nasaďte virtuální zařízení Edge na GCP. Virtuální zařízení Edge můžete nasadit jedním z následujících způsobů: