VMware SD-WAN umožňuje jednoduché, optimalizované a bezpečné připojení vzdálených umístění ke cloudovému řešení Google Virtual Private Clouds (VPC).

VMware SD-WAN využívá technologii DMPO (dynamická optimalizace více cest) a pokrytí distribuované cloudové brány po celém světě. Proměňuje nepředvídatelný širokopásmový přenos dat na kvalitní připojení na podnikové úrovni a zajišťuje výkon aplikace z místního nasazení do aplikace Google Cloud. Pomocí Google Network Connectivity Center můžete využít síť Google jako prostředníka pro propojení vzdálených umístění.

Network Connectivity Center umožňuje okamžitý přístup na úrovni globálního rozsahu a spolehlivosti síti Google. Tato funkce umožňuje vašemu podniku těžit ze spolehlivých a osvědčených technických postupů společnosti Google týkajících se přenosu dat.

Následující diagram znázorňuje připojení mezi větvemi za použití sítě VMware SD-WAN a Network Connectivity Center: