Network Connectivity Center hub podporuje v době zápisu pouze jednu síť VPC.

Doporučenou architekturou je mít podporovanou síť VPC jako VPC centra Hub a tato VPC by neměla obsahovat žádné jiné zatížení než zařízení směrovačů. Následující diagram znázorňuje topologii centra Hub a rozšíření Spoke na základě doporučené architektury:

Více informací o Network Connectivity Center, centrech Hub a rozšířeních Spoke naleznete v části Přehled Network Connectivity Center.