V této části je popsán postup zobrazení stránky Výstrahy (Alerts) k zobrazení nedávných událostí.

Chcete-li zobrazit a monitorovat výstrahy licencí, klikněte v levém navigačním panelu na možnost Výstrahy (Alerts). Viz obrázek níže.

Stránka Výstrahy (Alerts) zobrazuje nedávné události s datem, typem, popisem události a stavem.