Licenční služba zobrazuje informace o zákaznících a partnerech SASE z jejich objednávek.

Zaměření se na licence k odběru softwaru a na data jejich začátku a konce. Zobrazí také větve SD-WAN aktivované zákazníkem a partnerem. Cílem služby je poskytovat výstrahy a zprávy před vypršením odběru, aby mohl zákazník/partner včas obnovit. Služba také upozorní a reportuje, když je počet nasazených větví vyšší než dostupný odběr. VMware i partner budou mít přístup ke stejným informacím a záměrem je řídit obnovení a rozšíření konverzací za použití této služby jako základu.

Partneři mohou zobrazovat své systémy Orchestrator, spravovat své uživatele licencí, monitorovat výstrahy a generovat různé zprávy licencí.