Licence můžete zobrazovat a spravovat v portálu licenční služby.

Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste k portálu licenční služby. Stránka Domovská (Home) zobrazuje podrobnosti o uživatelích orchestratorů a uživatelích licencí, kteří vám byli přiřazeni.

V části Orchestratory (Orchestrators) klikněte na možnost Přiřadit (Assign) a přiřaďte další nástroje Orchestrator.

V okně Přiřadit Orchestrator (Assign Orchestrator) vyberte nástroj Orchestrator z rozevíracího seznamu VCO, zadejte ID partnera (Partner ID) a klikněte na možnost Přiřadit (Assign). Přiřazený systém Orchestrator je uveden na domovské stránce.

V části Licencovaní uživatelé (Licensing Users) na domovské stránce klikněte na možnost Přidat (Add) a přidejte nové uživatele licencí.

V okně Nový uživatel licence (New Licence User) zadejte podrobnosti, jako je uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení a mobilní číslo. Dodatečně můžete zvolit roli uživatele následujícím způsobem:
  • Pouze pro čtení (Read Only): uživatel může zobrazit pouze detaily licence.
  • Administrátor (Admin): uživatel získává administrativní práva na přidávání nebo úpravu detailů licencí.