Z obrazovky Odběry a Edge (Subscriptions and Edges) mohou uživatelé přiřazovat odběry Edge a zobrazovat podrobné informace o odběru a Edge.

Odběry a Edge (Subscriptions and Edges)

Sekce Odběr na obrazovce odběry Odběry a Edge (Odběry a Edge) zobrazuje informace o odběru. např. ID odběru, číslo objednávky, typ, datum zahájení odběru a datum konce atd. Viz obrázek níže.

Přiřadit Edge (Assign Edge)

V části Přiřadit Edge (Assign Edge) mohou uživatelé přiřadit odběry Edge kliknutím na tlačítko Přiřadit Edge (Assign Edge) .

Postup přiřazení odběru k Edge:
  1. Klikněte na tlačítko Přiřadit Edge (Assign Edges).
  2. Na obrazovce Přiřazení odběru (Subscription Assignment) klikněte na přepínač vedle odběru zvoleného ve sloupci Odběry (Subscriptions).
  3. Ve sloupci Zařízení Edge (Edges) klikněte na přepínač vedle zvoleného Edge a vytvořte pár s výběrem odběru.
  4. Klikněte na tlačítko Přidat odběr + Pár Edge (Add Subscription + Edge Pair).

    Pár Edge a odběr se zobrazí v sekci Páry (Pairs), jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

  5. Kliknutím na tlačítko Uložit (Save) změny uložíte.