Můžete vytvářet a stahovat zprávy o různých možnostech licencí dostupných pro existující licence.

Na domovské stránce klikněte na možnost Zprávy (Reports). Zobrazí se stávající zprávy.

Vytvoření nové zprávy:

  1. V okně Zprávy (Reports) klikněte na možnost Nová zpráva (New Report). Průvodce zprávou se otevře.
  2. V okně Zvolit šablonu (Select Template) zvolte typ zprávy o licencování, kterou chcete generovat, a klikněte na možnost Další (Next).

  3. V okně Součet (Summary) zkontrolujte vybranou šablonu a klikněte na možnost Odeslat (Submit).

  4. Generování zprávy začíná a jakmile bude zpráva připravena, zobrazí se na stránce Zprávy (Reports).

  5. Klikněte na tři tečky (3 tečky) před názvem zprávy pro stažení zprávy.