Tunely IPsec po nakonfigurování v produktu VMware SD-WAN i bráně zabezpečení cloudu Forcepoint se nastaví a vytvoří během několika minut. Stav vytvořených tunelů IPsec můžete kontrolovat v obou produktech.

Kontrola stavu tunelů IPsec v bráně zabezpečení cloudu Forcepoint:

  1. V bráně zabezpečení cloudu Forcepoint přejděte do části Správa zařízení (Device Management) > Zařízení a služby Edge (Edge Devices and Services).
  2. Klikněte na zařízení Edge nakonfigurované pro danou integraci.

  3. Pokud jsou tunely IPsec nastavené správně, u obou se zobrazí zelená ikona a podrobnosti o připojeních. Mějte na paměti, že pro každý tunel se zobrazí zelená ikona, pokud je aktivní alespoň jedno redundantní připojení ze zařízení VMware SD-WAN.

Chcete-li zobrazit stav tunelů IPsec v systému SD-WAN Orchestrator, viz následující části: