O poznámkách k verzi aplikace Workspace ONE UEM

Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2203 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo a testování UAT
 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS
 • Fáze 3: Nejnovější vyhrazená prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2021 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Konzola Console

 • Najděte svou instanci VMware Workspace ONE Intelligence v centru Workspace ONE Cloud Admin Hub snadněji.

  Správný navigační panel v centru Workspace ONE Cloud Admin Hub nyní umožňuje rychle najít instanci Workspace ONE Intelligence, pokud používáte Workspace ONE UEM a Workspace ONE Intelligence. Použijte navigační nabídku pro přístup ke službě VMware Cloud Services (čtvereček v pravém horním rohu). Chcete-li získat přístup ke konzole Workspace ONE Intelligence, přejděte na Moje služby a klikněte na jasně označenou možnost Aplikace Workspace ONE Intelligence aktivována.

 • Zavádíme nové oznámení ve formě banneru pro omezení organizačních skupin smart skupin.

  Banner s oznámením informuje o veškerých změnách omezení organizačních skupin smart skupin. Když přejdete do nabídky Přiřazení skupin > Zobrazení seznamu, budete uvítáni následujícím upozorněním: „Creation of Smart Groups above Customer OGs will not be allowed in future releases“ (Vytváření smart skupin nad zákaznickými organizačními skupinami nebude v budoucích verzích povoleno).

 • Text „Registrováno“ na řídicím panelu zařízení a monitoru se nyní zobrazuje jako „Záznam předběžné registrace“.

  Číslo vedle textu „Registrováno“ mate uživatele, jelikož se odkazuje na registrační záznam vytvořený v konzole, nikoli na skutečné registrované zařízení v registrovaném režimu registrace. Proto jsme změnili text „Registrováno“ na „Záznam předběžné registrace“, abychom předešli jakékoli nejednoznačnosti.

Android

 • Chcete resetovat pracovní heslo, když je pracovní profil uzamčen v přímém spuštění? Můžeme vám pomoci.

  Když je pracovní profil uzamčen v přímém spuštění, obrazovka uzamčení pracovního profilu nabízí uživateli tlačítko Zapomněl(a) jsem heslo u zařízení se systémem Android 11 se samostatným heslem pro zařízení a pracovní profil. Další informace naleznete zde: Správa zařízení Android s aplikací VMware Workspace ONE UEM.

Apple

 • Dostávejte oznámení, když vyprší platnost tokenů aplikace Apple Business Manager.

  Administrátoři nyní mohou být ve Workspace ONE UEM upozorněni e-mailem nebo přímo v konzole 30 dní před vypršením tokenu aplikace Apple Business Manager (ABM) nebo tokenu zařízení. Tokeny zařízení budou rovněž moci upozornit administrátory, když dojde k událostem, jako je třeba přijetí nových podmínek použití aplikace ABM. Další informace naleznete v části Konfigurace oznámení konzoly.

Správa aplikací

 • Přepsat výchozí chování zařízení při restartu u aplikací Win32 během instalace.

  Workspace ONE UEM nyní nabízí flexibilitu při definování chování zařízení při restartu nejen na úrovni konfigurace aplikace, ale i na úrovni přiřazování aplikací. Možnosti restartu zařízení můžete nastavit aktivací nově zavedeného nastavení Přepsat zpracování restartu na úrovni přiřazení aplikace. Možnosti restartu, které nakonfigurujete na úrovni přiřazení, přepíší možnosti nakonfigurované na úrovni konfigurace aplikace. Další informace naleznete v částech Nahrávání a konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaruPřidávání přiřazení a vyloučení k aplikacím.

 • Sledujte a přesně reportujte stav instalace aplikace na zařízení se systémem Windows.

  Workspace ONE UEM Console nyní umožňuje zobrazení přesného stav instalace aplikací na zařízeních se systémem Windows. Toto vylepšení je užitečné při určení, zda má uživatel odinstalovat aplikaci ručně. Také vylepšuje uživatelskou zkušenost zobrazením přesného seznamu instalovaných aplikací na zařízeních uživatele.

Správa obsahu

 • Upravte tlačítko Potvrdit tak, aby vyhovovalo potřebám vaší společnosti.

  Můžete konfigurovat text, který se zobrazí na potvrzovacím tlačítku, a dobu, během které uživatelé budou muset potvrdit požadovaný dokument. Chcete-li tak učinit, přejděte na Nastavení > Aplikace Workspace ONE Content > Potvrzení dokumentu a aktivujte funkci Potvrzení dokumentu. Další informace naleznete v části Potvrzení dokumentu v aplikaci Workspace ONE Content.

Chrome OS

 • Máte obavy z bezpečnosti uživatelských dat v případě ztráty nebo odcizení zařízení? Máme pro vás řešení.

  Aktualizovali jsme příkazy správy tak, aby zahrnovaly příkaz Vymazat uživatelské profily, který odhlásí a odstraní všechny uživatele ze zařízení. Další informace naleznete v části Příkazy správy zařízení pro Chrome OS.

 • Po firemním výmazu již nemůžete zobrazit data, která zůstávají na zařízeních.

  Aktualizovali jsme příkaz Firemní výmaz u zařízení se systémem Chrome OS novou možností, aby se po vyřazení zařízení z provozu odstranila všechna uložená data. Také jsme přidali příkaz Výmaz zařízení pro vymazání dat ze zařízení bez jeho vyřazení z provozu. Další informace naleznete v části Příkazy pro správu zařízení.

MacOS

 • Vylepšili jsme podporu funkce uzamykání zařízení.

  Počínaje systémem macOS 10.14 a novějšími verzemi mohou administrátoři uzamknout zařízení s procesorem Apple Silicon pomocí šestimístného kódu PIN a mohou zadat zprávu, která se zobrazí na odemykací obrazovce. Další informace naleznete v části Uzamknutí zařízení.

 • Přidali jsme podporu pro zámek obnovení systému macOS

  Počínaje verzí macOS 11.5 můžete jako administrátor MDM nastavit heslo, které musí uživatel před restartem zařízení macOS s procesorem Apple Silicon zadat prostřednictvím rozhraní API do operačního systému pro obnovení. Heslo může být nastaveno nebo odstraněno pouze prostřednictvím řešení MDM. Stav zámku obnovení systému můžete zobrazit také v protokolech událostí. Další informace naleznete v části Stav zámku obnovení.

 • Nyní je k dispozici podpora podmíněného přístupu společnosti Microsoft pro platformu macOS.

  Administrátoři nyní mohou k autentizaci přístupu k aplikacím Microsoft Office v produkčních prostředích použít poskytovatele identity Azure. Ten je založen na stavu shody a správy zařízení odeslaném do prostředí Azure z platformy UEM (Unified Endpoint Management) za účelem zlepšení zabezpečení.

Rugged

 • Doručování produktů do zařízení v prostředí SaaS je teď jednodušší.

  Chcete-li optimalizovat výkon a uvolnit důležité zdroje v aplikaci UEM, použijte k doručení produktů do zařízení síť CDN. Ve výchozím nastavení jsme nastavení zajišťování pro organizační skupinu, která zařízení hostuje, nastavili na hodnotu Aktivováno. Nastavení Stahování produktů přes CDN můžete zkontrolovat v nabídce Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Administrátor > Zajišťování produktu.

Vyřešené problémy

2203 Vyřešené problémy

 • AAPP-12298: Adresa URL úložiště VPP na stránce distribuce VPP odkazuje na starou adresu URL https://vpp.itunes.apple.com.

 • AAPP-11166: Rozhraní API/mdm/devices/Search nezobrazuje správnou hodnotu parametru EnrolledViaDEP.

 • AAPP-13049: Skript migrace selhal.

 • AAPP-13052: ID balíčků v části Skrýt aplikace profilu Omezení jsou po upgradu prázdná.

 • AAPP-13058: Ze zobrazení seznamu zařízení nelze odstranit monitorované zařízení iOS, pokud je registrace ve stavu Vymazání zahájeno.

 • AAPP-13022: Synchronizace aplikace během přihlášení/odhlášení se nezdařila.

 • AAPP-13088: Chyba při ukládání nastavení popisného názvu.

 • AAPP-13169: macOS zařízení zaregistrovaná v DEP nenainstalují Intelligent Hub, pokud je aktivována vlastní registrace.

 • AAPP-13149: Problém se skrytím aplikací iOS v iOS 14.

 • AAPP-13194: Při přidání nové verze se automaticky nenainstalují profily odvozených přihlašovacích údajů.

 • AAPP-13246: Automatická aktualizace VPP nefunguje pro některé aplikace

 • AAPP-13281: Výsledky vyhledávání rozložení domovské obrazovky zobrazují duplicitní položky.

 • AAPP-13326: Po změně nastavení „Zabránit odstranění“ v omezeních přiřazení aplikace dojde ke ztrátě konfigurace aplikace Tunnel.

 • AAPP-13104: Po úpravě podrobností o zařízení nelze zobrazit přiřazené aplikace VPP z katalogu.

 • AAPP-13298: Možnost Nalézt zařízení se nenačte, když je zařízení vypnuto a pak zapnuto.

 • AAPP-13336: Problémy při odebírání profilu Apple Education z iPadů.

 • AAPP-13333: Učebna nezobrazuje aktualizované kurzy.

 • AAPP-13345: Kopírování profilů omezení systému iOS pomocí funkce Skrýt datové části aplikací nepřidá datovou část Skrýt aplikace do nového profilu.

 • AGGL-10750: Při použití externí CA (PKI) pro Tunnel není použito dávkování certifikátů.

 • AGGL-8173: Katalog ukazuje nesprávnou verzi, pokud existují sledování Prod a Beta.

 • AGGL-10867: Nepodařilo se uložit hodnotu jako nevybranou.

 • AGGL-10901: Zaškrtávací políčko „Uzamknout orientaci“ se po uložení deaktivuje.

 • AGGL-11012: Konfigurace profilu aplikace Launcher se zřejmě při provádění úprav v profilu vrací ke starší hodnotě.

 • AGGL-11014: Datová část Oprávnění u některých aplikací generuje neplatné XM.

 • AGGL-10916: Model zařízení se systémem Android chybí v konzole a zobrazuje se jako „Android“.

 • AGGL-11064: Při ukládání nového nebo existujícího profilu oprávnění pro systém Android došlo k chybě.

 • AGGL-10904: Profil spouštěcího programu pro Android DDUI nemůže změnit přiřazení bez přidání verze.

 • AGGL-10992: Zařízení nehlásí zpětnou vazbu z kanálu zpětné vazby aplikace.

 • AGGL-11135: Orientace spouštěcího programu je v XML nastavena na uzamknutou, pokud není vybrána v uživatelském rozhraní

 • AGGL-11142: Nastavení agenta pro interval vzorkování GPS se ukládá a zobrazuje data nesprávně.

 • AGGL-11278: Schválené údaje SIM se v nejnovější konzole UEM neaktualizují.

 • AGGL-11352: Administrativní heslo spouštěcího programu.

 • AGGL-11275: Při úpravách profilu aplikace Launcher pomocí různých aplikací přidaných do připnutého řádku dochází k selhání stránky.

 • AGGL-11265: Problémy s profilem řízení aplikace v OS Chrome.

 • AGGL-11200: Vlastní skript pro přidání modelu Samsung SM-G781B.

 • AGGL-11065: Profily systému Android nelze zobrazit.

 • AGGL-11353: Podrobnosti o aplikaci se na stránce konfigurace rozložení spouštěcího programu nenačítají.

 • AGGL-11354: Obrázek tapety spouštěcího programu po odebrání z obrazovky návrhu zůstává na zařízení

 • AGGL-11340: Chyba Spaceman při spouštění profilů Android DDUI.

 • AMST-34527: Profil brány firewall pro zařízení Windows Desktop neumožňuje po svém uložení upravovat rozsahy IP adres

 • AMST-34554: Zátěž clusteru DS způsobená příkazy systému Windows ApproveUpdate.

 • AMST-34661: Příkaz k odebrání se při odstranění aplikace z UEM nesprávně zaměřuje

 • AMST-35069: Nově registrovaná zařízení se systémem Windows 10 instalují verzi x86 služby AppDeploymentAgent.

 • AMST-35070: Došlo k souběhu DM a centra HUB, který způsobuje problémy s registrací.

 • AMST-35043: Typ šifrování se pro profil Wi-Fi zařízení Windows Desktop vždy přepne zpět na TKIP

 • AMST-35172: Obrovský počet vypršení časových limitů v interrogator.windowsinformationsample_save SP

 • ARES-20841: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

 • ARES-20845: Synchronizace aplikací neuspořádá interní aplikace pro sdílená zařízení.

 • ARES-21025: Na stránce Zobrazit zařízení se objevují prázdné výsledky.

 • ARES-21063: Zpráva s podrobnostmi o zakázaných nebo nepovolených aplikacích podle zařízení poskytuje podrobnosti o zařízeních, která nejsou vybrána jako součást modelu zařízení.

 • ARES-21167: Příkazy instalace aplikace nejsou generovány pro veřejné aplikace Android, pokud je vybráno 50 nebo více zařízení.

 • ARES-21600: DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 způsobuje kolizi tempdb.

 • CMCM-189498: Nahrávání velkých souborů PDF způsobí nedostupnost webové konzoly.

 • CMEM-186566: Při zapnutí modu DX dochází k zablokování zařízení.

 • AGGL-11242: Při přidávání aplikace pro existující profil spouštěcího programu došlo k chybě uživatele.

 • AGGL-11277: Zařízení nehlásí zpětnou vazbu.

 • AMST-34911: Oprávnění ke skriptu a roli senzoru.

 • ARES-21597: Nepodařilo se načíst nebo upravit profily přiřazené odstraněné organizační skupině.

 • CMCM-189509: Nelze získat přístup ke stránce s podrobnostmi o všech zařízeních se systémem Android.

 • CMSVC-15915: Během přiřazování k šablonám nelze najít chytré skupiny ve službách centra WS ONE.

 • CMSVC-15994: Při vytváření smart skupiny v API REST jsou povoleny speciální znaky, např &&...<>.

 • CRSVC-25200: Upgrade databáze časů provozuschopnosti se nezdařil.

 • UM-7183: Aktualizace hodnoty EnrollmentUser LocationGroupUUID není dávková.

 • UM-7279: Chyba při provádění úlohy AdvancedLdapSyncJob

 • UM-7237: Nepodařilo se načíst seznam uživatelů uživatelské skupiny z důvodu vypršení časového limitu uložené procedury dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers

 • UM-7217: Chyba při vyhledávání skupiny oracleLDAP v libovolném prostředí Oracle.

 • UM-7212: V podřízené organizační skupině nelze změnit administrátorskou roli.

 • UM-401: Občasné přeskočení automatické synchronizace skupiny LDAP u zákazníka

 • SINST-175943: Spusťte instalační program Airwatch cloud connector v tichém režimu.

 • FCA-200853: Úhlové stránky se nenačtou, pokud role nemá minimální sadu oprávnění.

 • CRSVC-25520: V řádku předmětu e-mailového oznámení se správně nezobrazují znaky s přehláskou (Ä ä Ü ü Ö ö).

 • CRSVC-25279: Zásady konformity zobrazují pouze šablony zpráv definované ve stejné organizační skupině jako zásady konformity.

 • CRSVC-25535: Zpráva „Certifikát s blížícím se vypršením platnosti“ vrací neúplné výsledky.

 • CRSVC-25654: Při modifikaci SmartGroup se při instalaci profilu shody nedaří slaďovat přiřazení.

 • CRSVC-25837: Při pokusu o načtení zobrazení seznamu certifikátů došlo k chybě.

 • CRSVC-25745: Odvolání tokenu Azure AD se neaktivuje firemním výmazem.

 • CRSVC-25779: Nové registrace aplikace Boxer se nedaří připojit k místnímu serveru Exchange prostřednictvím SEG.

 • CRSVC-25866: Při pokusu o instalaci profilu s certifikátem se zobrazila chyba „Žádost o certifikát neúspěšná“.

 • CRSVC-25970: Ověření API Framework XSS brání použití znaků nového řádku.

 • CRSVC-25994: Chybí možnost pro vytvoření typu šablony „Oznámení o vytvoření skupiny aplikací dodavatele“.

 • CRSVC-26608: Protokol služby Trust Service se nezobrazí, ani když se úroveň protokolu změní na „podrobnou“.

 • CRSVC-26579: Vyprázdnění události pro segmentované databáze, které nepoužívají dny uchování pro rozsah oddílu.

 • CRSVC-26547: Smart skupiny nelze odstranit.

 • CRSVC-26530: Odstraňte redundantní volání, chcete-li aktivovat konektor vIDM během procesu sestavení instalačního programu ACC.

 • CRSVC-26308: O očekávaném chování pro změnu skupiny aplikací (seznam povolených).

 • CRSVC-26687: Rozhraní API devices/{deviceID}/commands vyžaduje dotaz customCommandModel.

 • FCA-200930: Chyba konzoly UEM při přechodu na Zařízení > Zásady konformity > Protokol událostí.

 • FCA-200792: Zprávy UEM se nespustí se stavem „zkusit znovu“.

 • FCA-200222: Odmítnutí služby uživatelského účtu.

 • FCA-200674: Několika administrátorům se nepodařilo přiřadit již publikované aplikace | Nové aplikace k publikování nejsou ovlivněny.

 • FCA-200503: Při přístupu z oblasti mimo firemní síť VMware se nezobrazují správně podmínky služby SaaS (TOS).

 • FCA-199471: Zásady konformity pro využití mobilních dat nehlásí správný stav.

 • ENRL-3311: Popisný název zařízení se neaktualizuje okamžitě po registraci s typem zařízení, ale aktualizuje se s prodlevou.

 • ENRL-3309: Stránka konzoly selže při úpravách zásad skupiny.

 • ENRL-3235: Stránka Cyklus životnosti > Stav registrace po vyhledání hodnoty a třídění podle stavu registrace nezobrazuje žádné výsledky.

 • RUGG-10589: Kopírování existujícího zřizovacího profilu vytvoří kopii profilu v sekci Zařízení > Profily a zdroje.

 • RUGG-10513: Při použití adresy MAC selže vlastní atribut dávkového importu XRef.

 • RUGG-10469: Mřížka Zajišťování/Zásady zobrazení zařízení „Naposledy zobrazeno“ zobrazuje čas 5 hodin za očekávaným časovým pásmem administrátora.

 • RUGG-10368: informace o verzi macOS nejsou v zobrazení seznamu viditelné.

 • RUGG-10364: Soubor periferního zařízení (tiskárny) nelze odstranit z konzoly UEM.

 • RUGG-10357: Do nabídky Soubor/Akce nelze nahrát velké soubory.

 • PPAT-10401: Interní aplikace SDK s proxy aplikací Tunnel vyvolává kód chyby: 14.

 • MACOS-2705: Funkce SystemIntegrityProtectionEnabled je vrácena jako nepravda ve vyhledávání zařízení API pro MAC OS.

 • INTEL-34748: Upgrade databáze se nezdařil.

 • FCA-201088: Nelze zobrazit IP adresu ve sloupci Zprávy zařízení s názvem „IP adresa Wi-Fi“.

 • FCA-201263: Tlačítko Přijmout DEP TOU vyžaduje posouvání na iPod touch.

 • FCA-201317: Zákazník se po upgradu na verzi UEM 21.09 potýká s pomalostí při vyhledávání zařízení.

 • FCA-201419: Na několika zařízeních nelze uložit sekci „Upravit zařízení“.

 • FCA-201427: Rozhraní API UEM pro načtení nastavení syslog je na stránce nápovědy rozhraní API dostupné, ale nefunguje.

 • FCA-200942: Skript migrace Notification.UpdateNotificationUUID způsobuje chyby při upgradech.

 • FCA-201086: V konzole UEM nelze získat přístup na kartu Seznam uživatelů.

 • FCA-200936: Přihlášení účtem správce adresáře ke konzoli se nezdaří s chybou „Neplatné přihlašovací údaje“.

 • CRSVC-26373: Blokované procesy SQL v databázi PROD.

 • AMST-35577: Chyba Spaceman při přechodu na Zařízení > Fázování > Windows.

 • CMCM-189443: Nelze odstranit spravovaný obsah prostřednictvím rozhraní API, pokud je soubor stažen na zařízení.

 • AMST-35577: Chyba Spaceman při přechodu na Zařízení > Fázování > Windows.

 • ARES-20866: Android Enterprise – Nepodařilo se odeslat konfiguraci spravované aplikace.

 • CRSVC-29793: Certifikáty S/MIME se zdají být v databázi poškozeny

 • CRSVC-29031: Zrušení registrace UEM neposílá opětovnou autentizaci na zařízení jiných uživatelů.

 • AGGL-11954: Aplikace se kvůli výjimce v uložené proceduře SyncAFWAppsForOwner nezobrazují na podnikových zařízeních Android ve spravovaném obchodě Google Play.

 • AGGL-11954: Volání rozhraní API setAvailableProductSet EMM a synchronizace aplikací selhávají z důvodu výjimky SQL – porušení omezení PRIMÁRNÍHO KLÍČE.

22.3.0.2 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11654: Seznam povolených adres URL a seznam zakázaných adres URL pro Chrome nefunguje s nejnovějšími verzemi aplikace Chrome.

 • CRSVC-28101: Přidání zprostředkujících certifikátů do řetězce.

 • AMST-35785: Oprava základní adresy klienta SOR ve službách zařízení.

 • AGGL-11669: Profil zařízení Chrome OS – Kiosek – Spravovaná relace hosta – Aplikace nebyla odeslána.

 • CRSVC-28447: Aktualizace ZDT činí prostředí nedostupným během upgradu.

22.3.0.3 Vyřešené problémy formou opravy

 • Problém s AMST-35903: Připojení k doméně selže, když jsou Smart skupiny vyhodnocovány před zařazením.

22.3.0.4 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-28931: Nepodařilo se nainstalovat profil S/MIME z důvodu chyby „Certifikát je používán vícekrát“.

 • CRSVC-28385: Stránka selže pro certifikační autoritu ADCS v aa.

 • AGGL-11680: DDUI je přerušeno formátem data certifikátu v profilech systému Android.

 • AMST-35753: Verze sestavení operačního sytému Windows zobrazuje na stránce přehledu zařízení a zobrazení seznamu zařízení jinou verzi.

 • MACOS-2701: Přidejte patch.sql pro provedení DeviceQueue_MigrateSeededMacOsProfileMacOs2629.

 • AMST-35882: Na určitých registrovaných zařízeních s Win 10 nelze spustit vyvolání rozhraní API pro seznam vybraných aplikací.

 • CRSVC-28397: Migrace několika zařízení se nezdaří z důvodu chybějící hodnoty compliance_status.

22.3.0.5 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-35916: Objekty blob obsluhované službou Device Services, i když se nachází v CDN, a parametr Typ úložiště nastavený na hodnotu 1

 • CRSVC-28588: Uložení certifikátu GSX se nezdařilo, heslo je neplatné.

 • UM-7449: Skupiny pro správu se po automatické nebo ruční synchronizaci neaktualizují.

 • Zrušení registrace UEM neposílá opětovné ověřování na zařízení jiných uživatelů.

 • AMST-35971: Pro některé aplikace systému Windows nelze aktualizovat přiřazení interních aplikací.

 • FCA-202719: Nelze odstranit zařízení z konzoly UEM.

 • CMSVC-16129: Rozhraní API aktualizace štítků selže, když není předáno ID organizační skupiny.

 • AMST-35867: Přidejte centrum Hub opravy v2203.3 do UEM.

 • AMST-35879: Příkazy nasazení aplikace systému Windows jsou vymazány pouze po ručním dotazování nebo dotazu vzorku aplikace z konzoly UEM Console.

22.3.0.6 Vyřešené problémy formou opravy

 • CMEM-186613: Zpoždění při přidávání zařízení do seznamu povolených v zobrazení seznamu e-mailů.

 • AMST-35969: Dropship Provisioning – Registrace zařízení se nikdy nedostanou přes službu hromadného importu.

 • AAPP-13822: Přidružení licencí VPP se nezruší.

 • CRSVC-27265: Typ oznámení šablony zprávy není brán v úvahu při odesílání e-mailu souvisejícího s tokenem.

22.3.0.7 Vyřešené problémy formou opravy

 • AAPP-13877: Chyby profilu MDM se zprávou „Dešifrovací klíč pro profil není nainstalován“.

 • CRSVC-29264: Časová okna nejsou přístupná.

 • INTEL-38869: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • AGGL-11900: Zařízení Handsfree R5 jsou nesprávně uvedena v databázi a UEM.

 • AMST-36007: Operátor detekce aplikace Větší než nebo rovno nefunguje.

 • UM-7478: Zařízení nelze po automatické synchronizaci přesunout do jiné organizační skupiny na základě mapování uživatelských skupin.

 • AMST-36098: Do UEM nasazuje v2203 Patch SFD.

 • AGGL-11954: Aplikace se kvůli výjimce v uložené proceduře SyncAFWAppsForOwner nezobrazují na podnikových zařízeních Android ve spravovaném obchodě Google Play.

22.3.0.8 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-11973: Model zařízení Zebra je hlášen jako neznámý.

 • CRSVC-28863: Asynchronní e-mailová oznámení způsobují vyčerpání fondu podprocesů a pozastaví hodnocení shody.

22.3.0.9 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36175: Zákazník nemůže při úpravách nahrát chybějící závislosti pro některé soubory .appx.

 • CRSVC-29618: Nepodařilo se zobrazit souhrn diagnostiky zařízení v UEM konzole 2203, když správce nastavil prostředí na Čínština.

 • PPAT-10981: Kliknutím na možnost „Manage Tunnel Access“ (Spravovat přístup k Tunnel) v konzoli způsobí pád stránky.

 • FCA-202994: Vymazání zařízení bylo pro zařízení zahájeno, i když správce v průběhu zruší požadavek.

22.3.0.11 Vyřešené problémy formou opravy

 • UM-7478: Zařízení nelze po automatické synchronizaci přesunout do jiných organizačních skupin na základě mapování uživatelských skupin.

 • ARES-22163: Časový limit vynucené a neaktivní relace snímku pro případ použití nahrání objektu BLOB.

 • MACOS-3173: Přidat podporu pro sadu zařízení Mac Studio do konzoli UEM.

 • FCA-203016: Neautorizovaný koncový bod v migraci MVC > Migrace Angular: Účet > Správci > Aktivita systému >Stav dávky.

 • CRSVC-29793: Certifikáty S/MIME se zdají být v databázi poškozeny.

 • AGGL-12047: Model zařízení se systémem Android chybí v konzoli a místo toho se zobrazuje jako „Android“ – oprava skriptu.

 • AAPP-14003 Uživatelé jméno není viditelné v datové části tvOS „Wi-Fi“ užitečné zatížení.

22.3.0.14 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-29626: Spuštění 5 000 volání rozhraní API za minutu, i když uplynula více než minuta.

 • AMST-36290: Deaktivujte rozhraní HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag.

22.3.0.15 Vyřešené problémy formou opravy

 • AMST-36328: Do konzoly UEM nasaďte v2203 Patch SFD.

 • PPAT-11097: Při publikování oznámení brány o změně stavu konformity došlo k chybě.

 • AMST-36335: Odkaz tlačítka integrace UEM Azure AD nefunguje.

22.3.0.16 Vyřešené problémy formou opravy

 • AGGL-12218: Firemní výmaz shody by měl provést tovární reset zařízení.

 • AGGL-12139: Profilu prohlížeče Chrome v systému Android se nedaří uložit výjimky a bloky adres URL.

 • PPAT-11696: Windows Tunnel client „Není nakonfigurován“ a certifikát bude odmítnut s: Nahrazeno.

 • CRSVC-30280: Do nástroje UpdateSQLServerInfo zahrnout dodatečné soubory konfigurace nástrojů zařízení.

 • AAPP-14121: [Stav zařízení] Výjimka registrace pro volání POST zařízení s chybějícím stavem shody.

22.3.0.17 Vyřešené problémy formou opravy

 • FCA-203340: Odeslání dotazu do zařízení má za následek více vyžádaných událostí zařízení v protokolech událostí řešení potíží pro zařízení.

 • AMST-36418: Proces EnrollmentToken Purge naráží na chybu FK.

 • CRSVC-30611: Datum připojení není lokalizováno.

 • CRSVC-30609: Přeložené řetězce „připojeno“ a „Deautorizovat“ se nenačítají na kartu Google BeyondCorp.

 • CRSVC-30607: Problém s uspořádáním v poli data připojení pro lokalizovaný obsah.

 • CMCM-189868: Intelligence | Odhlášení protokolů Sandbox ETL je velice vysoké.

22.3.0.18 Vyřešené problémy formou opravy

 • CRSVC-30902: Test připojení e-mailu (SMTP) se nedaří, ale konzole může posílat e-maily.

 • CRSVC-30604: Integrovaný autentizační certifikát neotočí na novou certifikační autoritu, když upravíme nastavení webu v nastavení SDK.

 • AMST-36560: Při publikování obsahu na Serveru Adaptiva vyprší časový limit ACC a AWCM.

 • AGGL-12273: Zpoždění kontroly zařízení po upgradu konzoly z verze 21.1.0.23 na v22.3.0.15 má za následek, že je produkt ve stavu ve frontě, pokud zařízení nemá dotazy a synchronizuje se.

Známé problémy

Spouštěč

 • AGGL-11106: Přidání verze do profilu spouštěcího programu v produktu způsobuje, že spouštěcí program zůstane na obrazovce opětovného načtení.

  Když je profil spouštěcího programu nasazen prostřednictvím produktů, je aktualizován na novou verzi. Profil je odebrán a znovu instalován, což ponechá zařízení ve stavu opětovného načítání, dokud nebude nainstalována nová verze.

  Jako náhradní řešení lze novou verzi spouštěcího programu nasadit prostřednictvím profilů a zdrojů, nikoli aktualizací profilu zajišťování.

Konzola

 • ENRL-3396: Administrátor může přepsat záznamy zaregistrovaných registračních tokenů.

  Záznamy registrace zařízení, které již byly spotřebovány při registraci zařízení, mohou být aktualizovány na záznamy seznamu zakázaných/povolených prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo dávkovým importem nahráním listu aplikace Excel.

  Pokud je nutné převést spotřebovaný token na typ Povolit zařízení, je nutné odstranit spotřebovaný token a by měl být přidán nový záznam Povolit zařízení.

 • UM-7415: Zařízení nelze po automatické synchronizaci přesunout do jiných organizačních skupin na základě mapování uživatelských skupin.

  Pokud se ve službě AD změní členství v uživatelské skupině, která je větší než 3 000, automatická synchronizace aktualizuje členství v konzole a databázi, ale někteří uživatelé se změnou členství v uživatelské skupině se nepřesunou do jiných organizačních skupin podle mapování adresáře uživatelské skupiny.

  K opravě mapování použijte rozhraní API.

  K dispozici je rozhraní API, které vám pomůže přesunout zařízení do organizační skupiny:

  https://\ {env}/api/help/#Unable to render embedded object: Soubor (/apis/10002?) nenalezen./CommandsV1/CommandsV1_ChangeOrganizationGroupAsync*replace {env} with environment nameAPI request:/devices/{id}/commands/changeorganizationgroup/{organizationgroupid}

 • AMST-35367: Nelze odstranit uživatele s vyměnitelným úložištěm přidruženým k účtu a žádným způsobem odstranit přidružení

  Odstranění uživatele UEM se nezdaří, když je k uživateli přidruženo šifrování vyměnitelné jednotky. 

  Není známo žádné náhradní řešení.

 • HUBW-7131: Aplikace se instalují mimo přiřazená časová okna.

  Pokud více volných (Freestyle) pracovních postupů, z nichž každý instaluje jednu až dvě aplikace, používá časová okna, mohou se aplikace instalovat mimo tato časové okna.

  Můžete nainstalovat více aplikací v jednom pracovním postupu.

 • FS-1006: Nepodporované profily jsou přístupné ve vyhledávání pracovního postupu.

  Nepodporované profily, jako je šifrování disku a hybridní profily aktualizace softwaru pro MAC, lze vyhledávat ve vyhledávání profilů pracovních postupů. Pokud se tyto profily používají, pracovní postupy mohou být stále ve stavu „Probíhající“.

  Pro tento problém neexistuje žádné náhradní řešení.

 • FS-1003: Prstencový graf a seznam zařízení zobrazují nepřesná data.

  Prstencový graf zobrazující celkový počet dotčených zařízení a seznam zařízení na stránce Podrobnosti pracovního postupu nefiltrují data podle organizační skupiny a verze pracovního postupu. Počty a seznam zařízení na úrovni nadřízené nebo podřízené organizační skupiny jsou stejné. Data také nebere v úvahu verzi pracovního postupu, pro kterou jsou tyto podrobnosti aktuálně zobrazeny.

  Neexistuje žádné aktuální náhradní řešení pro počet zařízení. Seznam zařízení lze identifikovat zobrazením dotečných zařízení podle úrovně organizační skupiny v nabídce zařízení.

 • CRSVC-28284: Porovnání verzí vrací hodnotu nepravda, pokud existují nesrovnalosti v umístění desetinného oddělovače.

  Pokud uživatel neuvede u podmínek Soubor a aplikace v pracovních postupech všechna desetinná místa v poli verze, může být podmínka hlášena jako Podmínka není splněna.

  Pro tento problém neexistuje žádné náhradní řešení.

 • FS-1005: Verze identifikátoru pracovního postupu Freestyle Orchestrator se zobrazuje ve formátu řetězce namísto popisného identifikátoru verze.

  Verze identifikátoru pracovního postupu na Intelligent Hub se zobrazuje ve formátu řetězce namísto formátu příjemného pro koncového uživatele. To může dát vznik špatnému dojmu koncových uživatelů z uživatelského rozhraní, ale nemá to vliv na fungování pracovních postupů.

  Pro tento problém neexistuje žádné náhradní řešení.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon