O poznámkách k verzi aplikace Workspace ONE UEM

Poznámky k verzi aplikace VMware Workspace ONE UEM poskytují informace o nových funkcích a vylepšeních v každé verzi. Tato stránka obsahuje souhrn nových funkcí uvedených ve verzi 2203 a seznam vyřešených problémůznámých problémů.

Kdy lze očekávat novou verzi?

Naším cílem je nabízet kvalitní produkty, které za účelem zajištění kvality a bezproblémového přechodu na vyšší verzi zavádíme v několika fázích. Každé zavedení produktu může trvat až čtyři týdny a probíhá v následujících fázích:

 • Fáze 1: Demo, sdílené akce SaaS UAT a nejnovější režim UAT

 • Fáze 2: Sdílená prostředí SaaS

 • Fáze 3: Nejnovější režim prostředí

Jakmile je postupné zavádění dokončeno, oznámíme obecnou dostupnost pro místní a spravované hostované zákazníky. Další informace naleznete v článku znalostní báze.

Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple

Zjistěte více o chystaných podzimních vydáních 2021 pro společnost Apple. Další informace naleznete v části Příprava na podzimní vydání 2021 od společnosti Apple.

Nové funkce v této verzi

Console

 • Najděte svou instanci VMware Workspace ONE Intelligence v centru Workspace ONE Cloud Admin Hub snadněji.

  Pravý navigační panel v centru Workspace ONE Cloud Admin Hub nyní umožňuje rychle najít instanci Workspace ONE Intelligence, pokud používáte Workspace ONE UEM a Workspace ONE Intelligence. Pro přístup k VMware Cloud Services použijte navigační nabídku (čtverec v pravém horním rohu). Chcete-li získat přístup ke konzoli Workspace ONE Intelligence, přejděte na Moje služby a klikněte na jasně označenou možnost Workspace ONE Intelligence aktivována.

 • Představujeme nový banner s oznámeními pro omezení organizačních skupin smart skupin.

  Banner s oznámeními vás bude informovat o veškerých změnách omezení organizačních skupin smart skupin. Když přejdete do nabídky Přiřazení skupin > Zobrazení seznamu, budete uvítáni následujícím upozorněním: „Vytváření smart skupin nad zákaznickými organizačními skupinami nebude v budoucích verzích povoleno“.

 • Text „Registrováno“ na řídicím panelu zařízení a monitoru se nyní zobrazuje jako „Záznam předběžné registrace“.

  Číslo vedle textu „Registrováno“ mate uživatele, jelikož se odkazuje na registrační záznam vytvořený v konzole, nikoli na skutečné registrované zařízení v registrovaném režimu registrace. Proto jsme změnili text „Registrováno“ na „Záznam předběžné registrace“, abychom předešli jakékoli nejednoznačnosti.

Android

 • Chcete resetovat pracovní heslo, když je pracovní profil uzamčen v přímém spuštění? Můžeme vám pomoci.

  Když je pracovní profil uzamčen v přímém spuštění, obrazovka uzamčení pracovního profilu nabízí uživateli tlačítko Zapomněl(a) jsem heslo u zařízení se systémem Android 11 se samostatnými hesly pro zařízení a pracovní profil. Další informace naleznete zde: Správa zařízení Android s aplikací VMware Workspace ONE UEM.

Apple

 • Dostávejte oznámení, když vyprší platnost tokenů aplikace Apple Business Manager.

  Administrátoři nyní mohou být ve Workspace ONE UEM upozorněni e-mailem nebo přímo v konzole 30 dní před vypršením tokenu aplikace Apple Business Manager (ABM) nebo tokenu zařízení. Tokeny zařízení budou rovněž moci upozornit administrátory, když dojde k událostem, jako je třeba přijetí nových podmínek použití aplikace ABM. Další informace naleznete v části Konfigurace oznámení konzole.

Správa aplikací

 • Přepište výchozí chování zařízení při restartu u aplikací Win32 během instalace.

  Workspace ONE UEM nyní nabízí flexibilitu při definování chování zařízení při restartu nejen na úrovni konfigurace aplikace, ale i na úrovni přiřazování aplikací. Možnosti restartu zařízení můžete nastavit aktivací nově zavedeného nastavení Přepsat zpracování restartu na úrovni přiřazení aplikace. Možnosti restartu, které nakonfigurujete na úrovni přiřazení, přepíší možnosti nakonfigurované na úrovni konfigurace aplikace. Další informace naleznete v částech Nahrávání a konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaruPřidávání přiřazení a vyloučení k aplikacím.

 • Sledujte přesný stav instalace aplikace na zařízeních Windows a vytvářejte o něm zprávy.

  Konzole Workspace ONE UEM nyní umožňuje zobrazit přesný stav instalace aplikací na zařízeních Windows. Toto vylepšení pomáhá určit, zda uživatel odinstaluje aplikaci ručně. Zlepšuje také uživatelskou zkušenost zobrazením přesného seznamu nainstalovaných aplikací na zařízeních uživatele.

Správa obsahu

 • Upravte tlačítko Potvrdit tak, aby vyhovovalo potřebám vaší společnosti.

  Můžete konfigurovat text, který se zobrazí na potvrzovacím tlačítku, a dobu, během které uživatelé budou muset potvrdit požadovaný dokument. Chcete-li tak učinit, přejděte na Nastavení > Aplikace Workspace ONE Content > Potvrzení dokumentu a aktivujte funkci Potvrzení dokumentu. Další informace naleznete v části Potvrzení dokumentu v aplikaci Workspace ONE Content.

Chrome OS

 • Máte obavy z bezpečnosti uživatelských dat v případě ztráty nebo odcizení zařízení? Máme pro vás řešení.

  Aktualizovali jsme příkazy správy tak, aby zahrnovaly příkaz Vymazat uživatelské profily, který odhlásí a odstraní všechny uživatele ze zařízení. Další informace naleznete v části Příkazy správy zařízení pro Chrome OS.

 • Po firemním výmazu již nemůžete zobrazit data, která zůstávají na zařízeních.

  Aktualizovali jsme příkaz Firemní výmaz u zařízení se systémem Chrome OS novou možností, aby se po vyřazení zařízení z provozu odstranila všechna uložená data. Také jsme přidali příkaz Výmaz zařízení pro vymazání dat ze zařízení bez jeho vyřazení z provozu. Další informace naleznete v části Příkazy pro správu zařízení.

MacOS

 • Vylepšili jsme podporu funkce uzamykání zařízení.

  Počínaje systémem macOS 10.14 a novějšími verzemi mohou administrátoři uzamknout zařízení s procesorem Apple Silicon pomocí šestimístného kódu PIN a mohou zadat zprávu, která se zobrazí na odemykací obrazovce. Další informace naleznete v části Uzamknutí zařízení.

 • Přidali jsme podporu pro zámek obnovení systému macOS

  Počínaje verzí macOS 11.5 můžete jako administrátor MDM nastavit heslo, které musí uživatel před restartem zařízení macOS s procesorem Apple Silicon zadat prostřednictvím rozhraní API do operačního systému pro obnovení. Heslo může být nastaveno nebo odstraněno pouze prostřednictvím řešení MDM. Stav zámku obnovení systému můžete zobrazit také v protokolech událostí. Další informace naleznete v části Stav zámku obnovení.

 • Nyní je k dispozici podpora podmíněného přístupu společnosti Microsoft pro platformu macOS.

  Administrátoři nyní mohou k autentizaci přístupu k aplikacím Microsoft Office v produkčních prostředích použít poskytovatele identity Azure. Ten je založen na stavu shody a správy zařízení odeslaném do prostředí Azure z platformy UEM (Unified Endpoint Management) za účelem zlepšení zabezpečení.

Rugged

 • Doručování produktů do zařízení v prostředí SaaS je teď jednodušší.

  Chcete-li optimalizovat výkon a uvolnit důležité zdroje v aplikaci UEM, použijte k doručení produktů do zařízení síť CDN. Ve výchozím nastavení jsme nastavení zajišťování pro organizační skupinu, která zařízení hostuje, nastavili na hodnotu Aktivováno. Nastavení Stahování produktů přes CDN můžete zkontrolovat v nabídce Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Administrátor > Zajišťování produktu.

Vyřešené problémy

2203 Vyřešené problémy

 • CRSVC-27266: Nelze odstranit zařízení z konzole UEM.

 • CRSVC-29793: Certifikáty S/MIME se zdají být v databázi poškozeny

 • CRSVC-29031: Zrušení registrace UEM neposílá opětovnou autentizaci na zařízení jiných uživatelů.

 • AGGL-11954: Aplikace se kvůli výjimce v uložené proceduře SyncAFWAppsForOwner nezobrazují na podnikových zařízeních Android ve spravovaném obchodě Google Play.

 • AGGL-11954: Volání rozhraní API setAvailableProductSet EMM a synchronizace aplikací selhávají z důvodu výjimky SQL – porušení omezení PRIMÁRNÍHO KLÍČE.

 • ARES-20866: Android Enterprise – Nepodařilo se odeslat konfiguraci spravované aplikace.

 • CMCM-189443: Nelze odstranit spravovaný obsah prostřednictvím rozhraní API, pokud je soubor stažen na zařízení.

 • AMST-35577: Chyba Spaceman při přechodu na Zařízení > Fázování > Windows.

 • AMST-35577: Chyba Spaceman při přechodu na Zařízení > Fázování > Windows.

 • FCA-200853: Úhlové stránky se nenačtou, pokud role nemá minimální sadu oprávnění.

 • UM-7279: Chyba při provádění úlohy AdvancedLdapSyncJob

 • UM-7237: Nepodařilo se načíst seznam uživatelů uživatelské skupiny z důvodu vypršení časového limitu uložené procedury dbo.UserGroup_SelectUserGroupMembers

 • UM-7217: Chyba při vyhledávání skupiny oracleLDAP v libovolném prostředí Oracle.

 • UM-7212: V podřízené organizační skupině nelze změnit administrátorskou roli.

 • UM-7183: Aktualizace hodnoty EnrollmentUser LocationGroupUUID není dávková.

 • UM-401: Občasné přeskočení automatické synchronizace skupiny LDAP u zákazníka

 • SINST-175943: Spusťte instalační program Airwatch cloud connector v tichém režimu.

 • RUGG-10589: Kopírování existujícího zřizovacího profilu vytvoří kopii profilu v sekci Zařízení > Profily a zdroje.

 • RUGG-10513: Při použití adresy MAC selže vlastní atribut dávkového importu XRef.

 • RUGG-10469: Mřížka Zajišťování/Zásady zobrazení zařízení „Naposledy zobrazeno“ zobrazuje čas 5 hodin za očekávaným časovým pásmem administrátora.

 • RUGG-10368: informace o verzi macOS nejsou v zobrazení seznamu viditelné.

 • RUGG-10364: Soubor periferního zařízení (tiskárny) nelze odstranit z konzoly UEM.

 • RUGG-10357: Do nabídky Soubor/Akce nelze nahrát velké soubory.

 • PPAT-10401: Interní aplikace SDK s proxy aplikací Tunnel vyvolává kód chyby: 14.

 • MACOS-2705: Funkce SystemIntegrityProtectionEnabled je vrácena jako nepravda ve vyhledávání zařízení API pro MAC OS.

 • INTEL-34748: Upgrade databáze se nezdařil.

 • FCA-201419: Na několika zařízeních nelze uložit sekci „Upravit zařízení“.

 • FCA-201427: Rozhraní API UEM pro načtení nastavení syslog je na stránce nápovědy rozhraní API dostupné, ale nefunguje.

 • FCA-201317: Zákazník se po upgradu na verzi UEM 21.09 potýká s pomalostí při vyhledávání zařízení.

 • FCA-201263: Tlačítko Přijmout DEP TOU vyžaduje posouvání na iPod touch.

 • FCA-201088: Nelze zobrazit IP adresu ve sloupci Zprávy zařízení s názvem „IP adresa Wi-Fi“.

 • FCA-200942: Skript migrace Notification.UpdateNotificationUUID způsobuje chyby při upgradech.

 • FCA-201086: V konzole UEM nelze získat přístup na kartu Seznam uživatelů.

 • FCA-200936: Přihlášení účtem správce adresáře ke konzoli se nezdaří s chybou „Neplatné přihlašovací údaje“.

 • FCA-200930: Chyba konzoly UEM při přechodu na Zařízení > Zásady konformity > Protokol událostí.

 • FCA-200792: Zprávy UEM se nespustí se stavem „zkusit znovu“.

 • FCA-200222: Odmítnutí služby uživatelského účtu.

 • FCA-200674: Několika administrátorům se nepodařilo přiřadit již publikované aplikace | Nové aplikace k publikování nejsou ovlivněny.

 • FCA-200503: Při přístupu z oblasti mimo firemní síť VMware se nezobrazují správně podmínky služby SaaS (TOS).

 • FCA-199471: Zásady konformity pro využití mobilních dat nehlásí správný stav.

 • ENRL-3311: Popisný název zařízení se neaktualizuje okamžitě po registraci s typem zařízení, ale aktualizuje se s prodlevou.

 • ENRL-3309: Stránka konzoly selže při úpravách zásad skupiny.

 • ENRL-3235: Stránka Cyklus životnosti > Stav registrace po vyhledání hodnoty a třídění podle stavu registrace nezobrazuje žádné výsledky.

 • CRSVC-26687: Rozhraní API devices/{deviceID}/commands vyžaduje dotaz customCommandModel.

 • CRSVC-26608: Protokol služby Trust Service se nezobrazí, ani když se úroveň protokolu změní na „podrobnou“.

 • CRSVC-26579: Vyprázdnění události pro segmentované databáze, které nepoužívají dny uchování pro rozsah oddílu.

 • CRSVC-26373: Blokované procesy SQL v databázi PROD.

 • CRSVC-26547: Smart skupiny nelze odstranit.

 • CRSVC-26530: Odstraňte redundantní volání, chcete-li aktivovat konektor vIDM během procesu sestavení instalačního programu ACC.

 • CRSVC-26308: O očekávaném chování pro změnu skupiny aplikací (seznam povolených).

 • CRSVC-25994: Chybí možnost pro vytvoření typu šablony „Oznámení o vytvoření skupiny aplikací dodavatele“.

 • CRSVC-25970: Ověření API Framework XSS brání použití znaků nového řádku.

 • CRSVC-25866: Při pokusu o instalaci profilu s certifikátem se zobrazila chyba „Žádost o certifikát neúspěšná“.

 • CRSVC-25779: Nové registrace aplikace Boxer se nedaří připojit k místnímu serveru Exchange prostřednictvím SEG.

 • CRSVC-25745: Odvolání tokenu Azure AD se neaktivuje firemním výmazem.

 • CRSVC-25837: Při pokusu o načtení zobrazení seznamu certifikátů došlo k chybě.

 • CRSVC-25654: Při modifikaci SmartGroup se při instalaci profilu shody nedaří slaďovat přiřazení.

 • CRSVC-25535: Zpráva „Certifikát s blížícím se vypršením platnosti“ vrací neúplné výsledky.

 • CRSVC-25279: Zásady konformity zobrazují pouze šablony zpráv definované ve stejné organizační skupině jako zásady konformity.

 • CRSVC-25520: V řádku předmětu e-mailového oznámení se správně nezobrazují znaky s přehláskou (Ä ä Ü ü Ö ö).

 • CRSVC-25200: Upgrade databáze časů provozuschopnosti se nezdařil.

 • CMSVC-15994: Při vytváření smart skupiny v API REST jsou povoleny speciální znaky, např &&...<>.

 • CMSVC-15915: Během přiřazování k šablonám nelze najít chytré skupiny ve službách centra WS ONE.

 • CMCM-189509: Nelze získat přístup ke stránce s podrobnostmi o všech zařízeních se systémem Android.

 • CMEM-186566: Při zapnutí modu DX dochází k zablokování zařízení.

 • CMCM-189498: Nahrávání velkých souborů PDF způsobí nedostupnost webové konzoly.

 • ARES-21600: DeviceProfile_SearchByDeviceDashboard_V3 způsobuje kolizi tempdb.

 • ARES-21597: Nepodařilo se načíst nebo upravit profily přiřazené odstraněné organizační skupině.

 • ARES-21167: Příkazy instalace aplikace nejsou generovány pro veřejné aplikace Android, pokud je vybráno 50 nebo více zařízení.

 • ARES-21063: Zpráva s podrobnostmi o zakázaných nebo nepovolených aplikacích podle zařízení poskytuje podrobnosti o zařízeních, která nejsou vybrána jako součást modelu zařízení.

 • ARES-21025: Na stránce Zobrazit zařízení se objevují prázdné výsledky.

 • ARES-20845: Synchronizace aplikací neuspořádá interní aplikace pro sdílená zařízení.

 • ARES-20841: Publikování interní aplikace se nedaří z důvodu chyby vložení duplicitního klíče.

 • AMST-35172: Obrovský počet vypršení časových limitů v interrogator.windowsinformationsample_save SP

 • AMST-35069: Nově registrovaná zařízení se systémem Windows 10 instalují verzi x86 služby AppDeploymentAgent.

 • AMST-35070: Došlo k souběhu DM a centra HUB, který způsobuje problémy s registrací.

 • AMST-35043: Typ šifrování se pro profil Wi-Fi zařízení Windows Desktop vždy přepne zpět na TKIP

 • AMST-34911: Oprávnění ke skriptu a roli senzoru.

 • AMST-34661: Příkaz k odebrání se při odstranění aplikace z UEM nesprávně zaměřuje

 • AMST-34554: Zátěž clusteru DS způsobená příkazy systému Windows ApproveUpdate.

 • AMST-34527: Profil brány firewall pro zařízení Windows Desktop neumožňuje po svém uložení upravovat rozsahy IP adres

 • AGGL-11340: Chyba Spaceman při spouštění profilů Android DDUI.

 • AGGL-11354: Obrázek tapety spouštěcího programu po odebrání z obrazovky návrhu zůstává na zařízení

 • AGGL-11353: Podrobnosti o aplikaci se na stránce konfigurace rozložení spouštěcího programu nenačítají.

 • AGGL-11278: Schválené údaje SIM se v nejnovější konzole UEM neaktualizují.

 • AGGL-11352: Administrativní heslo spouštěcího programu.

 • AGGL-11277: Zařízení nehlásí zpětnou vazbu.

 • AGGL-11275: Při úpravách profilu aplikace Launcher pomocí různých aplikací přidaných do připnutého řádku dochází k selhání stránky.

 • AGGL-11265: Problémy s profilem řízení aplikace v OS Chrome.

 • AGGL-11242: Při přidávání aplikace pro existující profil spouštěcího programu došlo k chybě uživatele.

 • AGGL-11200: Vlastní skript pro přidání modelu Samsung SM-G781B.

 • AGGL-11065: Profily systému Android nelze zobrazit.

 • AGGL-11142: Nastavení agenta pro interval vzorkování GPS se ukládá a zobrazuje data nesprávně.

 • AGGL-11135: Orientace spouštěcího programu je v XML nastavena na uzamknutou, pokud není vybrána v uživatelském rozhraní

 • AGGL-11064: Při ukládání nového nebo existujícího profilu oprávnění pro systém Android došlo k chybě.

 • AGGL-10992: Zařízení nehlásí zpětnou vazbu z kanálu zpětné vazby aplikace.

 • AGGL-10916: Model zařízení se systémem Android chybí v konzole a zobrazuje se jako „Android“.

 • AGGL-11014: Datová část Oprávnění u některých aplikací generuje neplatné XM.

 • AGGL-11012: Konfigurace profilu aplikace Launcher se zřejmě při provádění úprav v profilu vrací ke starší hodnotě.

 • AGGL-10904: Profil spouštěcího programu pro Android DDUI nemůže změnit přiřazení bez přidání verze.

 • AGGL-10901: Zaškrtávací políčko „Uzamknout orientaci“ se po uložení deaktivuje.

 • AGGL-10867: Nepodařilo se uložit hodnotu jako nevybranou.

 • AGGL-8173: Katalog ukazuje nesprávnou verzi, pokud existují sledování Prod a Beta.

 • AGGL-10750: Při použití externí CA (PKI) pro Tunnel není použito dávkování certifikátů.

 • AAPP-13345: Kopírování profilů omezení systému iOS pomocí funkce Skrýt datové části aplikací nepřidá datovou část Skrýt aplikace do nového profilu.

 • AAPP-13333: Učebna nezobrazuje aktualizované kurzy.

 • AAPP-13336: Problémy při odebírání profilu Apple Education z iPadů.

 • AAPP-13298: Možnost Nalézt zařízení se nenačte, když je zařízení vypnuto a pak zapnuto.

 • AAPP-13326: Po změně nastavení „Zabránit odstranění“ v omezeních přiřazení aplikace dojde ke ztrátě konfigurace aplikace Tunnel.

 • AAPP-13281: Výsledky vyhledávání rozložení domovské obrazovky zobrazují duplicitní položky.

 • AAPP-13246: Automatická aktualizace VPP nefunguje pro některé aplikace

 • AAPP-13194: Při přidání nové verze se automaticky nenainstalují profily odvozených přihlašovacích údajů.

 • AAPP-13104: Po úpravě podrobností o zařízení nelze zobrazit přiřazené aplikace VPP z katalogu.

 • AAPP-13149: Problém se skrytím aplikací iOS v iOS 14.

 • AAPP-13169: macOS zařízení zaregistrovaná v DEP nenainstalují Intelligent Hub, pokud je aktivována vlastní registrace.

 • AAPP-13088: Chyba při ukládání nastavení popisného názvu.

 • AAPP-13022: Synchronizace aplikace během přihlášení/odhlášení se nezdařila.

 • AAPP-13058: Ze zobrazení seznamu zařízení nelze odstranit monitorované zařízení iOS, pokud je registrace ve stavu Vymazání zahájeno.

 • AAPP-13052: ID balíčků v části Skrýt aplikace profilu Omezení jsou po upgradu prázdná.

 • AAPP-13049: Skript migrace selhal.

 • AAPP-11166: Rozhraní API/mdm/devices/Search nezobrazuje správnou hodnotu parametru EnrolledViaDEP.

 • AAPP-12298: Adresa URL úložiště VPP na stránce distribuce VPP odkazuje na starou adresu URL https://vpp.itunes.apple.com.

Vyřešené problémy formou opravy

22.3.0.2

 • CRSVC-28447: Aktualizace ZDT činí prostředí nedostupným během upgradu.

 • AGGL-11669: Profil zařízení Chrome OS – Kiosek – Spravovaná relace hosta – Aplikace nebyla odeslána.

 • AMST-35785: Oprava základní adresy klienta SOR ve službách zařízení.

 • CRSVC-28101: Přidání zprostředkujících certifikátů do řetězce.

 • AGGL-11654: Seznam povolených adres URL a seznam zakázaných adres URL pro Chrome nefunguje s nejnovějšími verzemi aplikace Chrome.

22.3.0.3

 • Problém s AMST-35903: Připojení k doméně selže, když jsou Smart skupiny vyhodnocovány před zařazením.

22.3.0.4

 • CRSVC-28397: Migrace několika zařízení se nezdaří z důvodu chybějící hodnoty compliance_status.

 • AMST-35882: Na určitých registrovaných zařízeních s Win 10 nelze spustit vyvolání rozhraní API pro seznam vybraných aplikací.

 • MACOS-2701: Přidejte patch.sql pro provedení DeviceQueue_MigrateSeededMacOsProfileMacOs2629.

 • AMST-35753: Verze sestavení operačního sytému Windows zobrazuje na stránce přehledu zařízení a zobrazení seznamu zařízení jinou verzi.

 • CRSVC-28931: Nepodařilo se nainstalovat profil S/MIME z důvodu chyby „Certifikát je používán vícekrát“.

 • AGGL-11680: DDUI je přerušeno formátem data certifikátu v profilech systému Android.

 • CRSVC-28385: Stránka selže pro certifikační autoritu ADCS v aa.

22.3.0.5

 • AMST-35867: Přidejte centrum Hub opravy v2203.3 do UEM.

 • CMSVC-16129: Rozhraní API aktualizace štítků selže, když není předáno ID organizační skupiny.

 • FCA-202719: Nelze odstranit zařízení z konzoly UEM.

 • AMST-35971: Pro některé aplikace systému Windows nelze aktualizovat přiřazení interních aplikací.

 • Zrušení registrace UEM neposílá opětovné ověřování na zařízení jiných uživatelů.

 • UM-7449: Skupiny pro správu se po automatické nebo ruční synchronizaci neaktualizují.

 • CRSVC-28588: Uložení certifikátu GSX se nezdařilo, heslo je neplatné.

 • AMST-35916: Objekty blob obsluhované službou Device Services, i když se nachází v CDN, a parametr Typ úložiště nastavený na hodnotu 1

 • AMST-35879: Příkazy nasazení aplikace systému Windows jsou vymazány pouze po ručním dotazování nebo dotazu vzorku aplikace z konzoly UEM Console.

22.3.0.6

 • CRSVC-27265: Typ oznámení šablony zprávy není brán v úvahu při odesílání e-mailu souvisejícího s tokenem.

 • AAPP-13822: Přidružení licencí VPP se nezruší.

 • AMST-35969: Dropship Provisioning – Registrace zařízení se nikdy nedostanou přes službu hromadného importu.

 • CMEM-186613: Zpoždění při přidávání zařízení do seznamu povolených v zobrazení seznamu e-mailů.

22.3.0.7

 • AGGL-11954: Aplikace se kvůli výjimce v uložené proceduře SyncAFWAppsForOwner nezobrazují na podnikových zařízeních Android ve spravovaném obchodě Google Play.

 • AMST-36098: Do UEM nasazuje v2203 Patch SFD.

 • UM-7478: Zařízení nelze po automatické synchronizaci přesunout do jiné organizační skupiny na základě mapování uživatelských skupin.

 • AMST-36007: Operátor detekce aplikace Větší než nebo rovno nefunguje.

 • AGGL-11900: Zařízení Handsfree R5 jsou nesprávně uvedena v databázi a UEM.

 • INTEL-38869: Intelligence – hodnota podmíněná obnovovacím klíčem neodpovídá UEM.

 • CRSVC-29264: Časová okna nejsou přístupná.

 • AAPP-13877: Chyby profilu MDM se zprávou „Dešifrovací klíč pro profil není nainstalován“.

22.3.0.8

 • CRSVC-28863: Asynchronní e-mailová oznámení způsobují vyčerpání fondu podprocesů a pozastaví hodnocení shody.

 • AGGL-11973: Model zařízení Zebra je hlášen jako neznámý.

22.3.0.9

 • PPAT-10981: Kliknutím na možnost „Manage Tunnel Access“ (Spravovat přístup k Tunnel) v konzoli způsobí pád stránky.

 • AMST-36175: Zákazník nemůže při úpravách nahrát chybějící závislosti pro některé soubory .appx.

 • CRSVC-29618: Nepodařilo se zobrazit souhrn diagnostiky zařízení v UEM konzole 2203, když správce nastavil prostředí na Čínština.

 • FCA-202994: Vymazání zařízení bylo pro zařízení zahájeno, i když správce v průběhu zruší požadavek.

22.3.0.11

 • AAPP-14003 Uživatelé jméno není viditelné v datové části tvOS „Wi-Fi“ užitečné zatížení.

 • AGGL-12047: Model zařízení se systémem Android chybí v konzoli a místo toho se zobrazuje jako „Android“ – oprava skriptu.

 • ARES-22163: Časový limit vynucené a neaktivní relace snímku pro případ použití nahrání objektu BLOB.

 • CRSVC-29793: Certifikáty S/MIME se zdají být v databázi poškozeny.

 • FCA-203016: Neautorizovaný koncový bod v migraci MVC > Migrace Angular: Účet > Správci > Aktivita systému >Stav dávky.

 • MACOS-3173: Přidat podporu pro sadu zařízení Mac Studio do konzoli UEM.

 • UM-7478: Zařízení nelze po automatické synchronizaci přesunout do jiných organizačních skupin na základě mapování uživatelských skupin.

22.3.0.14

 • AMST-36290: Deaktivujte rozhraní HardwareDeviceIdentifierForWindowsFeatureFlag.

 • CRSVC-29626: Spuštění 5 000 volání rozhraní API za minutu, i když uplynula více než minuta.

22.3.0.15

 • AMST-36328: Do konzoly UEM nasaďte v2203 Patch SFD.

 • AMST-36335: Odkaz tlačítka integrace UEM Azure AD nefunguje.

 • PPAT-11097: Při publikování oznámení brány o změně stavu konformity došlo k chybě.

22.3.0.16

 • AGGL-12139: Profilu prohlížeče Chrome v systému Android se nedaří uložit výjimky a bloky adres URL.

 • AAPP-14121: [Stav zařízení] Výjimka registrace pro volání POST zařízení s chybějícím stavem shody.

 • AGGL-12218: Firemní výmaz shody by měl provést tovární reset zařízení.

 • PPAT-11696: Windows Tunnel client „Není nakonfigurován“ a certifikát bude odmítnut s: Nahrazeno.

 • CRSVC-30280: Do nástroje UpdateSQLServerInfo zahrnout dodatečné soubory konfigurace nástrojů zařízení.

22.3.0.17

 • CRSVC-30607: Problém s uspořádáním v poli data připojení pro lokalizovaný obsah.

 • CRSVC-30609: Přeložené řetězce „připojeno“ a „Deautorizovat“ se nenačítají na kartu Google BeyondCorp.

 • CRSVC-30611: Datum připojení není lokalizováno.

 • AMST-36418: Proces EnrollmentToken Purge naráží na chybu FK.

 • CMCM-189868: Intelligence | Odhlášení protokolů Sandbox ETL je velice vysoké.

 • FCA-203340: Odeslání dotazu do zařízení má za následek více vyžádaných událostí zařízení v protokolech událostí řešení potíží pro zařízení.

22.3.0.18

 • AGGL-12273: Zpoždění kontroly zařízení po upgradu konzoly z verze 21.1.0.23 na v22.3.0.15 má za následek, že je produkt ve stavu ve frontě, pokud zařízení nemá dotazy a synchronizuje se.

 • AMST-36560: Při publikování obsahu na Serveru Adaptiva vyprší časový limit ACC a AWCM.

 • CRSVC-30604: Integrovaný autentizační certifikát se po úpravě nastavení webu v nastavení SDK nezmění na novou CA (certifikační autoritu).

 • CRSVC-30902: Test připojení e-mailu (SMTP) se nedaří, ale konzole může posílat e-maily.

22.3.0.19

 • CRSVC-30895: Nepodařilo se odstranit certifikační autoritu.

 • FS-1423: Pracovní postupy uvíznou v zablokování a nepokračují.

 • MACOS-3278: Zadejte informace o modelu pro nové Mac „M2“.

 • INTEL-41600: Upgrade databáze ZDT se nezdařil při odstraňování SP a typu.

 • CRSVC-31184: Nástroj pro migraci služby oprávnění se při změně přihlašovacích údajů databáze nemůže připojit k databázi.

22.3.0.20

 • ENRL-3520: Přidání náhledu tokenu za příznakem funkce.

 • FCA-203721: Export zařízení ve formátu XLSX má špatný model zobrazení.

 • AMST-36752: Možnosti nasazení aplikace nejsou při ukládání a publikování zachovány.

 • RUGG-11302: Po dokončení upgradu se nepřiřadí zřizování produktu.

 • AMST-36624: Zadání centra Hub v2203.4 do konzole UEM.

 • CRSVC-31344: Uložená procedura výmazu akce DSM vyvolává chybu kolace, když se liší kolace serveru a databáze.

22.3.0.23

 • AAPP-14462: Zpoždění v nasazení skriptu pro dosazení operačního systému způsobuje nekonzistenci dat.

 • AGGL-12338: DDUI profily nelze vytvořit ani upravit.

 • CMCM-190024: Procesor serveru databáze dosáhl několikrát za den 100% vytížení.

22.3.0.24

 • CRSVC-31784: Zkouška připojení GSX selže a dojde k chybě SSL.

 • AMST-36839: Aplikace založené na kontextu zařízení vyžadují ke zpracování požadavku na odinstalování platnou relaci uživatele.

 • ARES-22791: Chybí/nevybrána aktualizace přiřazení v zařízení Mac Studio.

22.3.0.25

 • MACOS-3334: Stránka „Podrobnosti o zařízení“ selhává u zařízení Linux při načítání architektury procesoru z nejnovější stavové služby zařízení.

 • FCA-203857: Nepodařilo se načíst stránku Angular Exports.

 • FCA-203818: Zlepšete výkon API_LoadDevice.

 • ENRL-3533: Datum zrušení registrace má v aplikaci Intelligence hodnotu Null.

 • AMST-36974: Nelze upravit přiřazení aplikace.

 • PPAT-12130: Změňte rozhraní API zařízení Tunnel z veřejné na interní API.

22.3.0.26

 • FCA-203863: Nepodařilo se upravit inventární číslo zařízení.

 • AGGL-12887: Bloky URL a výjimky v profilu prohlížeče Chrome zmizely se ztrátou dat (upgrade z verze 2102 na 2203).

 • AGGL-12899: Pokud je jazykem uživatelského rozhraní japonština, čínština nebo korejština, čas uvedený v profilu Aktualizace systému se po uložení a publikování změní z dopoledne na odpoledne.

22.3.0.28

 • AMST-36830: Windows pravidlo brány firewall nefunguje očekávaným způsobem na zařízení s Win 10.

 • AGGL-12934: Příkaz změny režimu organizační skupiny není zařazen do fronty po změně na fixní organizační skupinu.

 • CRSVC-32059: Funkce „Obnovit certifikát“ v zobrazení seznamu certifikátů nefunguje očekávaným způsobem.

 • AMST-37025: Zobrazení připnutí SSL není synchronizováno.

 • CMEM-186702: PowerShell selhává: „Uživatelské přihlašovací údaje vzdáleného serveru PowerShell obsahují speciální znaky.“

22.3.0.29

 • CRSVC-31980: Nepodařilo se publikovat skripty z důvodu chyb v konzoli.

 • CRSVC-32318: Přidejte telemetrii pro počítaní využití nepodepsaných datových částí zabezpečeného kanálu.

22.3.0.30

 • AGGL-13123: Opravuje aktualizaci nesprávného modelu pro zařízení ze vzorků systému – Zařízení Zebra jsou ve filtru smart skupiny hlášena jako typ modelu „neznámý“.

 • CRSVC-32528: Stav shody čeká na vyřízení a datum „následující kontroly shody“ je v minulosti.

22.3.0.31

 • AGGL-13171: Volání EMM API setAvailableProductSet selhalo z důvodu chyby při zkrácení SQL.

 • AMST-37306: Od aktualizace 22.4.0.12 (2204) se pro nově registrovaná zařízení Windows neinstalují vlastní profily.

 • AMST-37333: Změna stavu ohrožení u zařízení Mac zahlcuje protokoly událostí.

 • CMSVC-16562: Stránka přiřazení u interních aplikací občas selhává.

22.3.0.32

 • AAPP-14775: U některých aplikací VPP nelze aktivovat přiřazení zařízení.

 • AMST-37437: Karta Senzory v zobrazení Podrobností o zařízení by měla být pro zařízení v registrovaném režimu viditelná.

 • FS-1887: V platformě Freestyle Orchestrator nelze upravit pracovní postup pomocí podmínky časového okna.

22.3.0.33

 • INTEL-42458: Vytvoření počátečního exportu seznamu spravovaných aplikací

 • CMCM-190216: V testovacím prostředí se vyskytuje výjimka vypršení časového limitu SQL.

 • CMCM-190183: Nelze odstranit obsah ze zobrazení seznamu nebo prostřednictvím rozhraní API (chyba 500).

 • AMST-37311: Pokud se z nějakého důvodu neshoduje identifikátor zařízení a UDID, zařízení by se nemělo odregistrovat.

22.3.0.34

 • AGGL-13298: Ukládání profilů obsahujících šifrovaný řetězec se nedaří z důvodu výpočetní neshody.

 • AGGL-13299: DDUI – požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • RUGG-11545: Smart skupiny s kritérii verze OS nejsou neaktualizovány, když zařízení aktualizuje verzi OS.

22.3.0.35

 • AAPP-15009: Odstranění Ověřování certifikace vlastních serverů a zahrnutí nového kořenového certifikátu Apple jako součást instalačního programu.

 • AGGL-13425: DDUI – požadavek na zvýšení maximálního limitu znaků pro pole v profilu nastavení prohlížeče Chrome.

 • AMST-37557: Vylepšení vzorků zabezpečení.

22.3.0.36

 • AMST-37744: (P2P služby Branch-Cache) Stahování typu peer to peer nefunguje.

 • ARES-23911: Stránka Podmínky použití v konzole selhává.

22.3.0.37

 • AAPP-15139: Některé aplikace VPP jsou zaseknuté v režimu čekání na kontrolu.

 • CRSVC-34143: Přidání protokolování při ladění do kanonického kódu HMAC.

 • CMSVC-16660: Smart skupiny nelze odstranit.

22.3.0.38

 • FS-2453: Změny FS-1887 se nedostaly do Astro Air.

22.3.0.39

 • FS-2332: Nelze odstranit interní aplikace.

 • AMST-38004: Nelze upravit a uložit příkaz k instalaci pro Windows aplikace.

22.3.0.40

 • MACOS-3567: macOS – Vydána podpora nového hardwaru.

 • AMST-38165: Ve správě hromadných akcí u zařízení Windows chybí možnost polohy.

22.3.0.41

 • AGGL-13810: Registrace zařízení Microsoft Surface Duo (se systémem Android) je zablokována, i když je Microsoft jako výrobce povolen.

 • PPAT-13434: V profilech VPN pro iOS se pro zařízení používá nesprávná sada pravidel DTR.

22.3.0.42

 • RUGG-11791: Modul zásad se zasekne v prostředích bez zpracování položek ve frontě.

 • AMST-38263: Vylepšené dodávání produktů u nově registrovaných zařízení.

22.3.0.43

 • AAPP-15489: Vzorek signálu by měl spouštět vzorek informací o zařízení, ale neměl ukládat data OS.

 • AMST-38338: Pravidelně selhává stav antivirového programu a brány firewall.

22.3.0.44

 • CRSVC-35972: Refaktorovat službu EventLogService pro použití souběžného bagu.

 • INTEL-47437: Rušení registrace zařízení Windows.

22.3.0.45

 • MACOS-3664: Oddělte změny kódu pro nasazení nových modelů MAC.

 • RUGG-11907: Při opětovném otevření profilu se ze seznamu povolených aktivit pro systém Android odstraní znak dolaru ($).

22.3.0.46

 • ARES-24851: Přidání dalších protokolů do funkcí pro nahrávání souborů a mazání nástrojů.

 • ENRL-3705: Tok signálu nesprávně aktualizuje informace o operačním systému.

22.3.0.47

 • PPAT-14132: Po migraci do sítě AWS CloudFront se nenačte stránka Tunnel Configuration.

 • CRSVC-36381: Problém se zpracováním vzorků se nevrací do správného času.

 • AAPP-15872: Fáze 1 podpory rychlé reakce zabezpečení

22.3.0.48

 • AAPP-15992: Obnovený VPP stoken (ASM) nesynchronizuje podrobnosti aplikace na konzole.

22.3.0.50

 • SINST-176153: Aktualizace kódu podpisového certifikátu.

22.3.0.51

 • SINST-176173: Oprava obrazovky profilu DDUI.

22.3.0.52

 • SINST-176199: Chcete-li opravit problémy s obrazovkou profilu DDUI, aktualizujte instalační program.

22.3.0.53

 • SINST-176173: Opraveny problémy s obrazovkou profilu DDUI.

 • CMEM-186886: Skript PowerShell a změny na straně UEM aplikace Workspace eONE UEM pro modul EXO V3.

 • AGGL-15441: Nelze vytvořit profil systému Android s časovým plánem, jehož ScheduleListUUID má hodnotu NULL.

 • CRSVC-40042: V databázi lze ukládat pouze komponenty veřejného klíče certifikátu.

 • AGGL-15324: Odebrání vzorku EFOTA z mikroslužeb.

 • PPAT-14514: Upgrade verze jádra .NET Core na 6 pro Tunnel Microservice.

 • CRSVC-39362: Systém Memcached používá pouze jeden server.

 • CRSVC-40107: Soukromý klíč nelze exportovat při ručním toku.

 • CRSVC-37822: Migrace toku tokenů pro obnovení neplatnosti z AAD do rozhraní Microsoft Graph API.

 • CRSVC-37515: Aktualizace obnovení tokenu volání rozhraní API služby Azure AD Graph.

22.3.0.54

 • AAPP-16437: Aktualizace dotazování mobilních klíčů informací zařízení.

 • CMCM-190723: Stav dokumentu ve zprávě o podrobnostech obsahu nebyl správný.

 • MACOS-4057: Registrace macOS ADE 14 selže, pokud je vypnutá vlastní registrace.

 • AGGL-15527: Zdá se, že služba Google prodlužuje délku tokenu oAuthToken (token AndroidWorkSetting AccessToken byl zkrácen).

Známé problémy

Spouštěč

 • AGGL-11106: Přidání verze do profilu spouštěcího programu v produktu způsobuje, že spouštěcí program zůstane na obrazovce opětovného načtení.

  Když je profil spouštěcího programu nasazen prostřednictvím produktů, je aktualizován na novou verzi. Profil je odebrán a znovu instalován, což ponechá zařízení ve stavu opětovného načítání, dokud nebude nainstalována nová verze.

  Jako náhradní řešení lze novou verzi spouštěcího programu nasadit prostřednictvím profilů a zdrojů, nikoli aktualizací profilu zajišťování.

Console

 • CRSVC-28284: Porovnání verzí vrací hodnotu nepravda, pokud existují nesrovnalosti v umístění desetinného oddělovače.

  Pokud uživatel neuvede u podmínek Soubor a aplikace v pracovních postupech všechna desetinná místa v poli verze, může být podmínka hlášena jako Podmínka není splněna.

  Pro tento problém neexistuje žádné náhradní řešení.

 • FS-1003: Prstencový graf a seznam zařízení zobrazují nepřesná data.

  Prstencový graf zobrazující celkový počet dotčených zařízení a seznam zařízení na stránce Podrobnosti pracovního postupu nefiltrují data podle organizační skupiny a verze pracovního postupu. Počty a seznam zařízení na úrovni nadřízené nebo podřízené organizační skupiny jsou stejné. Data také nebere v úvahu verzi pracovního postupu, pro kterou jsou tyto podrobnosti aktuálně zobrazeny.

  Neexistuje žádné aktuální náhradní řešení pro počet zařízení. Seznam zařízení lze identifikovat zobrazením dotečných zařízení podle úrovně organizační skupiny v nabídce zařízení.

 • FS-1005: Verze identifikátoru pracovního postupu Freestyle Orchestrator se zobrazuje ve formátu řetězce namísto popisného identifikátoru verze.

  Verze identifikátoru pracovního postupu na Intelligent Hub se zobrazuje ve formátu řetězce namísto formátu příjemného pro koncového uživatele. To může dát vznik špatnému dojmu koncových uživatelů z uživatelského rozhraní, ale nemá to vliv na fungování pracovních postupů.

  Pro tento problém neexistuje žádné náhradní řešení.

 • FS-1006: Nepodporované profily jsou přístupné ve vyhledávání pracovního postupu.

  Nepodporované profily, jako je šifrování disku a hybridní profily aktualizace softwaru pro MAC, lze vyhledávat ve vyhledávání profilů pracovních postupů. Pokud se tyto profily používají, pracovní postupy mohou být stále ve stavu „Probíhající“.

  Pro tento problém neexistuje žádné náhradní řešení.

 • HUBW-7131: Aplikace se instalují mimo přiřazená časová okna.

  Pokud více volných (Freestyle) pracovních postupů, z nichž každý instaluje jednu až dvě aplikace, používá časová okna, mohou se aplikace instalovat mimo tato časové okna.

  Můžete nainstalovat více aplikací v jednom pracovním postupu.

 • AMST-35367: Nelze odstranit uživatele s vyměnitelným úložištěm přidruženým k účtu a žádným způsobem odstranit přidružení

  Odstranění uživatele UEM se nezdaří, pokud je k němu přidruženo šifrování vyměnitelné jednotky. 

  Není známo žádné náhradní řešení.

 • UM-7415: Zařízení nelze po automatické synchronizaci přesunout do jiných organizačních skupin na základě mapování uživatelských skupin.

  Pokud se ve službě AD změní členství v uživatelské skupině, která je větší než 3 000, automatická synchronizace aktualizuje členství v konzole a databázi, ale někteří uživatelé se změnou členství v uživatelské skupině se nepřesunou do jiných organizačních skupin podle mapování adresáře uživatelské skupiny.

  K opravě mapování použijte rozhraní API.

  K dispozici je rozhraní API, které vám pomůže přesunout zařízení do organizační skupiny:

  https://\ {env}/api/help/#Unable to render embedded object: Soubor (/apis/10002?) nenalezen./CommandsV1/CommandsV1_ChangeOrganizationGroupAsync*replace {env} with environment nameAPI request:/devices/{id}/commands/changeorganizationgroup/{organizationgroupid}

 • ENRL-3396: Administrátor může přepsat záznamy zaregistrovaných registračních tokenů.

  Záznamy registrace zařízení, které již byly spotřebovány při registraci zařízení, mohou být aktualizovány na záznamy seznamu zakázaných/povolených prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo dávkovým importem nahráním listu aplikace Excel.

  Pokud je nutné převést spotřebovaný token na typ Povolit zařízení, je nutné odstranit spotřebovaný token a by měl být přidán nový záznam Povolit zařízení.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon