Zjistěte, jak nastavit a konfigurovat komponenty aplikace VMware Workspace ONE® UEM Powered by AirWatch. Tyto komponenty společně spravují mobilní koncové body, operační systémy desktopů a firemní zdroje, jako jsou aplikace a e-mail.

Chcete vědět, co přibylo v aktuální verzi konzoly Console Workspace ONE UEM? Prohlédněte si nejnovější poznámky k verzi konzoly Console.

Postupy

Nasazuje vaše organizace firemní zařízení Android v rámci uzavřené sítě, aby se zařízení nepřipojovala k určitým službám? Pokud se Workspace ONE UEM nasazuje v uzavřené síti, spravovaný účet se do zařízení nepřidá. Zařízení se proto kvůli dokončení registrace nemusí připojovat ke službě Google. Podrobnosti získáte v části Jak nasadit firemní zařízení Android v uzavřené síti.

Zahrnuje vaše organizace funkce, pro které se využívá společný fond sdílených zařízení? Mezi příklady patří sdílená bankovní zařízení pro finanční služby nebo sdílená zařízení mobilního pokladního systému pro maloobchod. Pokud ano, můžete nakonfigurovat Workspace ONE UEM pro nasazení a správu sdílených zařízení ve vašem prostředí. Informace pro platformy Android a iOS najdete v dokumentu Konfigurace aplikace Workspace ONE UEM pro nasazení sdílených zařízení.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti VMware

Další informace o tom, jak společnost VMware nakládá s informacemi shromážděnými prostřednictvím aplikace Workspace ONE UEM, jako je například analýza, naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů společnosti VMware.

Další způsoby, jak získat informace o aplikaci Workspace ONE UEM

  • Chcete-li se dozvědět více o tom, co Workspace ONE UEM umí a jak vám může pomoci se správou mobilních koncových bodů, navštivte stránku produktu Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM).
  • VMware Workspace ONE je sada produktů, která zahrnuje aplikaci Workspace ONE UEM pro správu mobility a produkt správy identity nazvaný Workspace ONE Access.
  • Na webu VMware Hands-on Labs Online se dozvíte více o funkcích aplikace Workspace ONE UEM ve virtuálním prostředí.
  • Zapojte se do komunity Workspace ONE a něco se přiučte od ostatních uživatelů aplikace Workspace ONE UEM.

Digital Workspace Tech Zone

Portál Digital Workspace Tech Zone shromažďuje na jednom místě videa, příručky, nástroje a referenční architekturu, abyste dokázali co nejrychleji pochopit, zhodnotit a nasadit produkty VMware pro práci koncových uživatelů s výpočetní technikou.

Jak používat dokumentaci k aplikaci Workspace ONE UEM

Pomocí vyhledávání nebo levé navigace najděte dokument pro vaši verzi aplikace Workspace ONE UEM. Doplňujeme novou dokumentaci pro hlavní vydání konzoly Console. Pokud chcete soubory PDF, klikněte na libovolné stránce na ikonu Stáhnout PDF. (Pomocí knihovny MyLibrary můžete také vytvářet své vlastní sady dokumentů.)