Informace o nových funkcích a vylepšeních v jednotlivých produktivních aplikacích, souvisejících produktech a vydáních konzoly Workspace ONE UEM console. Získejte rychlý přístup do protokolu změn konzoly UEM, matice interoperability a k našim důležitým oznámením o ukončení podpory.

Workspace ONE UEM Console: poznámky k verzi

Povolením postupného zavádění našeho softwaru nejprve do prostředí sdílených SaaS je provozní oddělení SaaS společně s technickým oddělením schopné sledovat úspěšnost aktualizací ještě předtím, než bude software obecně dostupný místním zákazníkům. Místní komponenty budou našim zákazníkům k dispozici během několika týdnů od našeho vydání SaaS.

Chcete si prohlédnout nejnovější dokumentaci pro služby SaaS a místní nasazení? Podívejte se na dokumentaci k aplikaci VMware Workspace ONE UEM Console

Zveřejněno 26. února 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2102

Android

 • Vylepšili jsme konzolu UEM Console, kde je nově možné vymazat heslo při přímém spuštění.
  Aplikace nejsou ve výchozím nastavení spouštěny v režimu přímého spuštění, tedy v době, kdy bylo zařízení zapnuto, ale uživatel ho neodemkl. Provedli jsme některé úpravy v konzole UEM Console, které vám umožní odeslat příkaz k vymazání hesla v aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub pro Android, když jsou zařízení v režimu přímého spuštění. Přímé spuštění je dostupné pouze na zařízeních Android 7.0 a vyšších verzích, která podporují specifický typ šifrování na základě souborů. Další informace naleznete v části Správa zařízení Android
 • Zavedli jsme nativní prostředí pro používání zařízení Android jako sdílených zařízení.  Nativní Android využívající přihlášení a odhlášení u sdílených zařízení podporuje jednodušší příklady použití, které nevyžadují tolik úprav jako aplikace Launcher. Můžete vytvářet sekundární uživatele, používat jednoduchý branding, implementovat omezení a omezovat aplikace. Další informace naleznete v části Konfigurace sdílených zařízení Android pro zaměstnance na směnách.

Chrome OS

 • Umožněte více uživatelům bezpečné sdílení stejného zařízení v rámci organizace.
  Pomocí řízených relací hosta nyní můžete v rámci organizace používat svá zařízení jako sdílená mezi více uživateli. Chromebook se tak může přihlásit a odhlásit jako sdílený uživatel. Rozdílní uživatelé tak budou sdílet stejné zařízení při procházení webu, vyhledávání zásob, v pracovních aplikacích nebo při školních zkouškách. Sdílení uživatelé mají omezený přístup k zařízení a data nelze sdílet mezi relacemi. Další informace naleznete v části Kiosek článku Správa profilu Chrome OS

Freestyle

 • Technický náhled: Naplánujte instalaci zdrojů tak, jak se vám to hodí.
  Aktualizace zařízení obsahem ke stažení, například aplikacemi, může vyžadovat hodně času a výkon zařízení během této doby často silně poklesne. Funkce Časové okno vám umožňuje naplánovat tyto aktualizace do doby mimo špičku pracovní doby, s použitím místního času zařízení. Již nebudete muset volit mezi udržením svého zařízení v aktuálním stavu a produktivitou.
  Poznámka: Časová okna lze použít pouze na pracovní postupy Freestyle. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení. Další informace naleznete v části Technický náhled: Vytvoření časového okna a jeho přiřazení k zařízením

iOS

 • Kupte si a nasaďte veřejné aplikace na spravovaná zařízení tvOS.
  Nyní můžete synchronizovat, přiřazovat a nasazovat licence aplikací tvOS v konzole Workspace ONE UEM Console. Všechna nastavení dostupná pro aplikace iOS, včetně instalace, konfigurace, aktualizace a odstranění, jsou nyní dostupná také pro nasazení veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Správa veřejných aplikací (tvOS).
 • Chcete zjistit, jaké časové pásmo je nastaveno na zařízeních Apple, aby bylo možné hodnotit změny? Nyní můžete monitorovat časové pásmo nastavené na zařízení Apple v konzole UEM. 
  V části Podrobnosti o zařízení konzoly Workspace ONE UEM Console vám umožňujeme sledovat časové pásmo hlášené zařízeními se systémy iOS, macOS a tvOS.

Windows

 • Pomocí integrace Autopilot v aplikaci Workspace ONE UEM můžete zavádět připojení k doméně jak pro uživatele cloudu, tak pro místní uživatele. 
  Pro podporu hybridního připojení k doméně jsme integrovali sadu Microsoft Autopilot s aplikací Workspace ONE UEM. S novou integrací můžete proces místního připojení k doméně v prostředí Workspace ONE UEM zkombinovat s konfiguracemi zařízení Autopilot, které jsou nastaveny v prostředí Azure. Další informace o nastavení této integrace naleznete v dokumentu Integrace se sadou Microsoft Autopilot

 • Dostávejte oznámení z konzoly a do e-mailu v okamžiku, kdy se v katalogu objeví nová verze existující aplikace.
  Nyní můžete jednoduše kliknout na možnost „Přidat aplikaci“ v oznámení z konzoly. Budete automaticky nasměrováni na aktualizaci a distribuci nové verze vaší aplikace. Můžete také aktivovat oznámení u existujících aplikací EAR jejich úpravou v části Aplikace a knihy. Další informace naleznete v části Nahrávání a konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaru.

Zveřejněno 22. ledna 2021. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2101

Konzola Console

 • Provedli jsme několik změn v zásadách ochrany aplikace Intune.
  Workspace ONE UEM nyní upozorní, pokud byly zásady ochrany aplikace Intune odstraněny nebo modifikovány. Upozorněni budete při spuštění zásad ochrany aplikace Microsoft Intune v konzole Workspace ONE UEM Console.

Integrace se zásadami podmíněného přístupu do služby Azure AD

Android

 • Chcete vědět, kolik úložného prostoru je k dispozici na zařízeních spravovaných konzolou UEM Console?
  Stránka s přehledem podrobností o zařízení nyní podává zprávu o interním a externím úložišti zaregistrovaných zařízení. Tato funkce je podporována u zařízení registrovaných v plně spravovaném režimu. Další informace naleznete v části Správa zařízení Android

iOS

 • Pracujeme na tvorbě digitálních pracovních prostorů s vyšší mírou inkluzivity.
  V rámci naší snahy o prosazování inkluze jsme se blíže podívali na zajištění co nejvíce inkluzivního jazyka. Probíhá proces kontroly výrazů a náhrady některých problematických výrazů alternativou. Všimnete si některých aktualizací terminologie v našem uživatelském rozhraní.

Správa aplikací

 • Lepší způsob aktualizace a správy nových verzí aplikací.
  Číslo verze interní aplikace může mít nyní i čtvrté desetinné pole, které usnadňuje nahrání nových verzí aplikací. Také jsme provedli několik aktualizací uživatelského rozhraní. Aktuální verze se nyní nazývá Verze aplikace a Interní verze se nyní nazývá Verze UEM. Více informací naleznete v sekci Interní verze aplikací.

Správa obsahu

 • Deaktivovali jsme synchronizaci s firemním souborovým serverem.
  Přetížení na serveru služeb zařízení a v databázi způsobené konstantní automatickou synchronizací firemního souborového serveru často způsobuje problémy s výkonem. Chcete-li snížit přetížení, můžete nyní deaktivovat automatickou synchronizaci firemních úložišť v konzole UEM Console na stránce Nastavení > Obsah > Pokročilé > Firemní souborové servery. Můžete také deaktivovat zobrazování obsahu firemního souborového serveru na stránce Obsah > Zobrazení seznamu.
 • Loučíme se s osobním obsahem.
  Vzhledem k tomu, že osobní obsah dosáhl konce obecné podpory, odebrali jsme zastaralý kód pro všechny konfigurace související s osobním obsahem.

Rugged

 • Určete prioritu vybraných produktů a přesuňte je na začátek fronty.
  Můžete určit prioritu vybraných produktů, přesunout je na začátek fronty a nahrát je do synchronizačních serverů před ostatními produkty. To znamená, že upřednostňované produkty se instalují na zařízení dříve než produkty, které nejsou prioritní. Toto se hodí, pokud máte důležitou aktualizaci, která musí být co nejdříve nainstalována na zařízeních. Může se jednat o opravu chyb v důležité firemní aplikaci, opravy zabezpečení a aktualizace OS, vrácení náhodných nasazení a mnoho dalších scénářů. Další informace naleznete na kartě Nasazení v části Vytvoření produktu.

Windows

 • Vyzkoušejte aktualizovaný šifrovací profil s vylepšenou podporou nativního šifrování BitLocker pro zařízení Windows Desktop.
  Aktualizovali jsme naši podporu nástroje BitLocker tak, aby zahrnoval úschovu obnovovacích klíčů. Pokud na zařízeních se systémem Windows 10 nelze restartovat jednotky, Workspace ONE UEM má pro každou jednotku obnovovací klíč. Uživatelům můžete povolit nastavení kódů PIN nejen s čísly pomocí nastavení Povolení rozšířeného kódu PIN při spuštění. Uživatelé mohou zadat velká a malá písmena, používat symboly, čísla a mezery. Poznámka: Ne všechny systémy podporují při spuštění jiné než číselné znaky, proto pečlivě vyzkoušejte novou funkčnost ve svém prostředí. Také jsme přidali více stavů nástroje BitLocker na stránky detailů zařízení. Nyní tu najdete stavy Šifrováno, Šifrování probíhá, Pozastaveno a Částečně chráněno. Tyto stavy odpovídají pravidlům v zásadách konformity, aby bylo možné konfigurovat zásady podporující stav šifrování nástroje BitLocker, který chcete vynutit. Další informace naleznete v části Šifrování profilu.
 • Použijte aplikaci Workspace ONE UEM k připojení do místní domény během registrace.
  Nyní můžete aktivovat aplikaci Workspace ONE UEM, abyste mohli vytvářet objekty počítače v místním adresáři Active Directory a doručit konfiguraci připojení k doméně do vašich zařízení Windows, a to tak, aby kompletní proces zajišťování byl součástí registrace. Využijte tuto funkci společně s aplikací VMware Tunnel, abyste vašim vzdáleným koncovým uživatelům poskytli plně připravené zařízení Windows připojené přímo k doméně, což jim umožní přihlašovat se do plně konfigurovaného desktopu pomocí jejich přihlašovacích údajů do domény a být plně produktivní během několika minut. Další informace najdete v části Konfigurace připojení zařízení Windows Desktop k doméně.

Zveřejněno 15. ledna 2021. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2011

Konzola Console

 • Jste nový zákazník, který se účastní služeb centra Hub nebo přechází ze systému UEM na systém Workspace ONE Access? Podmínky služby VMware se nadále nebudou zobrazovat, pokud jste je již přijali v konzole UEM Console.
 • Aktualizace obsahu popisu odchozího proxy serveru zahrnuje restart všech služeb AirWatch.
  Při ukládání globálního nastavení proxy odesílají všechny služby AirWatch odchozí požadavky v závislosti na zahájeném postupu. V důsledku toho jsme provedli aktualizaci obsahu popisu tak, aby zahrnoval restart všech služeb AirWatch.

Chrome OS

 • Konfigurujte certifikáty se sítí Wi-Fi nebo bez ní.
  Profily jsme aktualizovali tak, aby byla část profilu sítě s certifikáty rozdělena na nový profil přihlašovacích údajů. Po upgradu proběhne migrace všech stávajících certifikátů do profilu přihlašovacích údajů a certifikáty lze konfigurovat se sítí Wi-Fi nebo bez ní. Chcete se dozvědět více? Viz Konfigurace profilu přihlašovacích údajů.
 • Snadnější migrace registrace Chrome EMM mezi konzolami.
  Pro podporu migrace vaší registrace Chrome EMM z jednoho prostředí do jiného se při vymazání nastavení Chrome v konzole UEM console vymažou všechny záznamy zařízení se systémem Chrome OS, odvolají se všechny certifikáty odeslané z konzoly uživatelům nebo zařízením se systémem Chrome a odstraní se rozšíření UEM ze zařízení. Chcete se dozvědět více? Viz Nastavení konfigurace systému Chrome OS. Chcete se dozvědět více? Viz Nastavení konfigurace systému Chrome OS.

Android

 • Věděli jste, že proběhly změny správy systému Android pomocí administrátora zařízení (starší verze systému Android)?
  Aktualizovali jsme konzolu UEM Console tak, aby byl systém Android Enterprise nastaven jako výchozí model nasazení pro zařízení se systémem Android a starší model správy systému Android (označovaný také jako administrátor zařízení) byl přístupný v rámci výjimky. Systém Android Enterprise je speciálně přizpůsobený pro režimy zařízení vlastněných zaměstnanci (BYOD), firemních zařízení a vyhrazených zařízení, přičemž všechny nabízejí jedinečné ovládací prvky pro správu a uživatelské prostředí. Více informací o této změně najdete v části Chystané změny správy systému Android pomocí administrátora zařízení (starší verze systému Android) .

iOS

 • Monitorujte, odhlašujte a odstraňujte uživatele ze sdílených iPadů.
  Správci využívající službu Sdílené iPady pro firmy nyní mohou sledovat uživatele v zařízeních a také tyto uživatele přinutit k odhlášení nebo je dokonce odstranit. Chcete vědět více? Viz Sledování, odhlášení a odstranění uživatele.
 • Zjednodušte si aktualizace zařízení díky možnosti přeskočit některé nebo všechny obrazovky v zařízeních se systémem iOS 14 a macOS Big Sur 11.0.
  Nyní můžete nasadit datovou část pro přeskočení asistenta instalace a po aktualizaci operačního systému zvolit přeskočení obrazovek nastavení. Další informace naleznete v části Konfigurace profilu asistenta instalace. Další informace viz Konfigurace profilu asistenta instalace.

macOS

 • Aktualizace tokenu spuštění pro systém macOS 11 Big Sur.
  Token spuštění byl rozšířen o podporu systému macOS Big Sur. Pomocí rozhraní API konzoly console pro informace o zařízení lze nyní načíst podrobnosti o stavu úschovy tokenu spuštění a v protokolech událostí je nyní uvedeno odebrání tokenu spuštění. Další informace naleznete v části Token spuštění MDM.
 • Profil rozšíření SSO systému macOS v kontextu uživatele.
  Počínaje systémem macOS Big Sur mohou administrátoři vytvářet profil rozšíření SSO v kontextu zařízení nebo uživatele na základě potřeb konkrétního nasazení. Chcete se dozvědět více? Viz Konfigurace profilu rozšíření SSO.

Správa aplikací

 • Řaďte interní aplikace podle data jejich vytvoření a filtrujte je podle zdroje, ze kterého byly přidány.
  Přidali jsme dva nové sloupce na stránku zobrazení seznamu interních aplikací. Sloupec Vytvořeno umožňuje třídit aplikace podle časového razítka vytvoření aplikace a sloupec Zdroj umožňuje filtrovat aplikace podle zdroje aplikace.

Správa obsahu

 • Automatizovali jsme přidávání úložišť prostřednictvím rozhraní API.
  Nyní můžete úložiště přidávat pomocí rozhraní API namísto ručního přidávání prostřednictvím konzoly UEM Console.
 • Oznámili jsme konec podpory části s osobním obsahem v řešení Workspace ONE Content.
  Konec obecné podpory osobního obsahu v aplikaci VMware Workspace ONE. Chcete vědět více? Viz Oznámení o ukončení podpory.

Tunnel

 • Explicitní zabezpečení s pomocí platformy NSX-T.
  Integrace aplikace Tunnel NSX nyní podporuje platformu NSX-T. S její pomocí můžete specifikovat explicitní cesty mezi vašimi aplikacemi v zařízeních a službami ve vašem datovém centru. Více informací viz Integrace aplikace VMware Tunnel s aplikací NSX.
 • Smart skupiny pro pravidla provozu zařízení.
  Chcete při přístupu k aplikaci vynucovat zásady s nulovou důvěryhodností? Nyní lze u pravidel provozu zařízení vytvářet více zásad a přiřazovat je jednotlivým profilům, díky čemuž lze vytvářet zásady přístupu s minimálními oprávněními. Další informace naleznete v části Vytvoření pravidel provozu zařízení.

Zveřejněno 14. října 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2010

Dokumentace

 • Už jste viděli naše nové rozhraní navigace ve stránce? Pokud ještě ne, přečtěte si dokumentaci k aplikaci VMware Workspace ONE UEM Console.
  Vyslechli jsme si vaše připomínky, že je obtížné používat standardní obsah (TOC). Počínaje rokem 2008 nyní můžete vyhledávat a zobrazovat obsah pomocí naší nové navigační domovské stránky, která je organizována dle toho, jak produkt používáte.

  Nezapomeňte, že jsme odstranili navigaci založenou na číslu vydání uvedeném v levém navigačním panelu. Pokud hledáte cloudový obsah, můžete vybrat služby z rozbalovacího menu pro výběr verze. Pokud hledáte místní dokumentaci, vyberte verzi Workspace ONE UEM, o kterou vám jde, když do dostanete na stránku obsahu na webu dokumentace VMware.

   

  Prohlédněte si naši novou navigační domovskou stránku a řekněte nám, co si o ní myslíte. Chcete-li nám zanechat zpětnou vazbu, přejděte do dokumentace k aplikaci Workspace ONE UEM Console, odrolujte na spodní část části věnované zpětné odezvě a napište nám, co se vám na novém prostředí líbí.

Brána pro úschovu přihlašovacích údajů

 • Rychlejší doručování certifikátů Windows 10 pro podmíněné certifikáty SMIME.
  Přesunutí do modelu řízeného událostmi, kde UEM dostane oznámení po nahrání certifikátů do Brány pro úschovu přihlašovacích údajů, značně zvyšuje rychlost, se kterou můžeme doručit podmíněné certifikáty na zařízení se systémem Windows 10.
  Poznámka: Žádné certifikáty nahrané do brány pro úschovu (EG) před verzí 1.2 již nejsou kompatibilní. Po migraci dat Redis do EG verze vyšší než 1.2 znovu nahrajte certifikáty za použití buď koncového bodu v1, nebo v2, aby byly uchovány po celou dobu vaší konfigurované doby uchování.

Freestyle Orchestrator (náhled)

 • Představujeme Freestyle Orchestrator (náhled).
  Freestyle Orchestrator je orchestrační IT platforma s nízkoúrovňovým kódem, která poskytuje flexibilitu při vytváření pracovních postupů pro zdroje, jako jsou aplikace, profily a skripty, a aplikuje je na zařízení na základě podrobnějších kritérií. Tato funkce poskytuje zákazníkům možnost definovat složité pracovní postupy úvodní registrace či zvládnout více kroků – například upgrade nástroje BitLocker – za použití jednorázového nastavení a může být také použita na cílových zařízeních na základě libovolných kritérií týkajících se zařízení. Chcete vědět více? Pročtěte si část Co je Freestyle Orchestrator.

Android

 • Prohlédněte si časové razítko „Poslední restart“ v konzole UEM v části Podrobnosti o zařízení.
  Přejete si při odstraňování problémů nebo prohlížení podrobností o zařízení znát čas posledního restartování zařízení? Teď si můžete prohlédnout časové razítko „Poslední restart“ v konzole UEM v části Podrobnosti o zařízení. Další informace naleznete v části Podrobnosti o zařízení.
 • Distribuujte aplikace k uzavřenému testování.
  V konzole UEM nyní můžete před vydáním produkční verze testovat a nasazovat vlastní interní testovací sledování aplikace. Více informací naleznete v části Nasazení soukromých aplikací do testovacího sledování.

iOS

 • Zajistěte vynucení odhlášení uživatelů sdílených iPadů pro firmy.
  Nyní můžete vynutit odhlášení aktuálního uživatele sdíleného iPadu, který se tak vrátí na hlavní zamykací obrazovku. Nový uživatel si tak může zařízení vyzvednout a začít ho používat. Více informací naleznete v části Ruční odhlášení uživatele.
 • Nedovolte, aby si vaše zařízení Apple náhodně vybírala své adresy MAC.
  Systém iOS 14 vám přináší novou funkci ochrany osobních údajů, kde se bude náhodně vybírat adresa MAC zařízení, která se připojují k Wi-Fi, namísto zobrazování skutečné hardwarové adresy MAC. S platformou Workspace ONE UEM tomu lze pro cílené sítě Wi-Fi zabránit.
 • Zabraňte uživatelům v odebírání spravovaných aplikací systému iOS.
  Nyní můžete u jakýchkoli spravovaných aplikací na zařízeních se systémem iOS 14 nastavit, aby je uživatelé nemohli odebrat.
 • Nastavte specifické domény, které se mají zahrnout do konfigurací VPN nebo se z nich mají vyloučit.
  V systému iOS 14 mohou konfigurace VPN pro konkrétní aplikace nastavit specifické domény a subdomény tak, aby pro připojení využívaly VPN nebo se mu vyhnuly.
 • Nasaďte svůj provoz APN přes proxy HTTP.
  Pokud pro prostředí Workspace ONE UEM využíváte proxy HTTP, dá se určit, aby se pro odchozí APN posílal veškerý provoz přes proxy.

macOS

 • Odložte aktualizace softwaru v systému macOS Big Sur.
  Dříve zařízení se systémem macOS mohla odložit pouze velké softwarové aktualizace OS. V systému macOS Big Sur mohou nyní administrátoři na zařízeních macOS odložit jiné aktualizace softwaru než operačních systémů.
 • Nedovolte, aby si vaše zařízení Apple náhodně vybírala své adresy MAC.
  Systém macOS 11 Big Sur vám přináší novou funkci ochrany osobních údajů, kde se bude náhodně vybírat adresa MAC zařízení, která se připojují k Wi-Fi, namísto zobrazování skutečné hardwarové adresy MAC. S platformou Workspace ONE UEM tomu lze pro cílené sítě Wi-Fi zabránit.
 • Nastavte specifické domény, které se mají zahrnout do konfigurací VPN nebo se z nich mají vyloučit.
  V systému macOS Big Sur mohou konfigurace VPN pro konkrétní aplikace nastavit specifické domény a subdomény tak, aby pro připojení využívaly VPN nebo se mu vyhnuly.

Windows

 • Dosáhněte jednoduššího a flexibilnějšího nasazení softwaru, když se změní kritéria, kdy označit instalaci za dokončenou.
  Nyní můžete pro aplikace systému Windows upravit kritéria „Kdy označit instalaci za dokončenou“. Více informací naleznete v části Konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaru.
 • Odebrali jsme z konzole Workspace ONE UEM podporu pro zařízení Windows Phone.
  Zařízení Windows Phone již od verze Workspace ONE UEM 2010 nejsou v konzole Workspace ONE UEM k dispozici. Z konzoly tak již nebudete moci spravovat, vymazávat nebo resetovat zařízení. Chcete-li odstranit jakoukoli správu zařízení, zahajte odebírání našeho pracovního účtu nebo reset zařízení do továrního nastavení. Více informací naleznete v článku znalostní báze Funkce Windows Phone Management bude odstraněna z platformy Workspace ONE 2010.
 • Prohlédněte si technický náhled na Workspace ONE Drop Ship Provisioning (online).
  Workspace ONE Drop Ship Provisioning pro OTA eliminuje potřebu vytvářet a sdílet balíčky PPKG s výrobcem hardwaru. Jednoduše přiřaďte své datové části ke značce v konzole Workspace ONE UEM Console a poté výrobci hardwaru pro systém Windows 10 zašlete objednávku využívající tuto značku Workspace ONE UEM. Funkce technického náhledu nejsou plně testovány a některé funkce nemusí fungovat očekávaným způsobem. Tyto náhledy ale pomáhají zlepšovat současnou funkčnost Workspace ONE UEM a navrhovat budoucí vylepšení. Více informací naleznete v článku znalostní báze v Technickém náhledu: Workspace ONE Drop Ship Provisioning pro OTA.

Správa aplikací

 • Zablokujte přístup do vašich aplikací Workspace ONE SDK, pokud aplikace nespravuje EMM na vašich zařízeních koncových uživatelů.
  Pokud jste během konfigurace přiřazení aplikací nastavili příznak spravovaného přístupu k EMM jako „potřebuje správu EMM“, aplikace SDK se pokusí o přístup ke konfiguraci spravované aplikace EMM na zařízení. Pokud aplikace nemá přístup k těmto informacím, indikuje, že jde o nespravovanou aplikaci a přístup k ní je blokován. Další informace naleznete v části Přidávání přiřazení a vyloučení k aplikacím.

Správa obsahu

 • V rámci naší snahy v oblasti inkluze jsme nahradili několik urážlivých výrazů.
  Implementovali jsme proces na zhodnocení a přijetí náhradních řešení pro potenciálně urážlivé výrazy na stránkách konzoly Mobile Content Management.

Správa e-mailu

 • Vlastní nastavení SEG jsou nyní k dispozici jako páry klíč-hodnota v konzole Workspace ONE UEM.
  Od teď můžete konfigurovat vlastní nastavení SEG v konzole Workspace ONE UEM jako dvojici klíč-hodnota. Běžně používané vlastnosti se dosadí do konzoly Workspace ONE UEM. Více informací naleznete v části Nastavení vlastní brány SEG.

Integrace adresářových služeb

Rugged

 • Zařazení obsahu do fronty synchronizačních serverů bez přiřazení zařízení.
  Nyní můžete přidávat obsah na obousměrné synchronizační servery (včetně konektorů cloudového synchronizačního serveru), aniž by tyto servery musely mít registrovaná zařízení ve své přidružené organizační skupině. To znamená, že můžete fázovat všechny aplikace a obsah ještě před zaregistrováním zařízení. Další informace naleznete v části Publikování produktů na synchronizační server.

Skripty a senzory

 • Automatizujte konfigurace koncového bodu pomocí skriptů.
  Pomocí nové funkce Skripty pro zařízení se systémem macOS a zařízení Windows Desktop můžete odeslat kód do zařízení za účelem spuštění procesů. Například můžete poslat skript do zařízení se systémem macOS, aby se resetovaly konfigurace tiskárny, nebo poslat skript do zařízení Windows Desktop, aby byli uživatelé upozorněni na restart svých počítačů. Chcete-li zachovat bezpečnost důvěrných dat ve vašich skriptech, obsahuje platforma Workspace ONE UEM proměnné k zamaskování informací, jako jsou e-mailová hesla a tokeny relace. Pokud integrujete Workspace ONE Intelligent Hub se skripty, uživatelé zařízení budou mít přístup k těmto užitečným skriptům kdykoli. Skripty se zobrazují v sekci Aplikace v katalogu centra Hub. Více informací o skriptech pro Windows Desktop naleznete v části Automatizace konfigurací koncových bodů pomocí skriptů pro zařízení Windows Desktop. Podrobnosti o skriptech v systému macOS naleznete v části Automatizace konfigurací koncových bodů pomocí skriptů pro zařízení se systémem macOS
 • Najděte senzory na jejich novém místě v navigaci a odhlaste aktualizace.
  Senzory jsme přesunuly pod Zdroje, abyste je snadněji našli. Nejenže nyní můžete používat senzory s Windows Desktop, ale přidali jsme také podporu pro systém macOS. Pomocí skriptů ve svých senzorech shromažďujte všechny druhy dat, které lze zobrazit pro jedno zařízení na stránce Podrobnosti o zařízení, konkrétně na kartě Senzory. Díky této nové kartě už nebude potřeba používat službu VMware Workspace ONE Intelligence. Ale nemějte obavy, pokud službu Intelligence používáte, můžete pokračovat v prohlížení a interakci s daty pro více zařízení pomocí zpráv a řídicích panelů. Více informací naleznete v části Shromažďování dat pomocí senzorů pro zařízení Windows Desktop. Podrobnosti o senzorech pro systém macOS naleznete v části Shromažďování dat pomocí senzorů pro zařízení se systémem macOS.

Zveřejněno 15. září 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2008

Dokumentace

 • Vítejte na nové navigační domovské stránce, která vám pomůže dostat se tam, kam chcete.
  Spouštíme novou navigační domovskou stránku, která urychluje hledání dokumentace. Stránka vám ukáže, co je k dispozici v našem dokumentačním portálu, navede vás správným směrem a pomůže vám začít. Seskupili jsme dokumentaci do logických celků, která vám pomohou zúžit okruh hledání. Rádi zkoumáte? Podívejte se na dokumentaci k aplikaci VMware Workspace ONE UEM.

iOS

 • Přeskočte nejnovější úvodní obrazovky systému iOS 14 a macOS Big Sur.
  Nyní můžete přeskočit nejnovější obrazovky asistenta instalace, jako je Usnadnění přístupu, Aktualizace dokončena a Obnovení dokončeno.
 • Zabraňte uživatelům, aby přijímali klipy aplikací.
  Nyní můžete zamezit zařízením se systémem iOS 14 zobrazovat nové funkce nazvané Klipy aplikací, kde uživatel může prohlížet a pracovat s malou částí rozsáhlejšího binárního souboru, aniž by musel stahovat celou aplikaci.
 • Přepisujte existující hesla během konfigurace nativního e-mailu.
  V systému iOS 14 nyní můžete zvolit přepsání předchozího hesla na zařízení při instalaci e-mailového profilu Exchange ActiveSync.
 • Ovládejte náhledy oznámení aplikace v systému iOS 14.
  Pokud nainstalovaná aplikace dostává nabízená oznámení, která jsou zobrazena uživateli, mohou administrátoři zabránit zobrazení obsahu oznámení v situaci, kdy je zařízení uzamknuto.

macOS

 • Zařiďte si skutečně bezobslužné počáteční nastavení zařízení macOS.
  Nyní můžete nové počítače Mac jednoduše připojit do sítě Ethernet a zapnout. Pokud je v aplikaci Workspace ONE UEM konfigurována automatická záloha, proběhne počáteční nastavení u zařízení macOS automaticky a všechny požadované obrazovky budou přeskočeny bez zásahu uživatele.

Android

 • Detekujte a monitorujte síťové aktivity na zařízeních vlastněných firmou.
  Můžete aktivovat protokolování sítě u zařízení Android nasazených přes registraci ve spravovaném režimu Work. Když je aktivní, systém Android zaznamenává požadavky DNS a síťová připojení z aplikací do souboru protokolu po zadanou dobu, a to pomocí příkazu Žádost o protokol zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení ve spravovaném režimu Work se systémem Androidem 8 a novějším.

Správa aplikací

 • Nakonfigurujte v aplikaci Workspace ONE Boxer podporu několika spravovaných účtů.
  Nyní můžete aplikaci Boxer použít ke správě většího počtu e-mailových účtů s různým nastavením. Tato funkce je dodávána u aplikace Boxer verze 5.21 a novější a vyžaduje aktivaci SSO.

Správa obsahu

 • Nebuďte překvapení, pokud se v nastavení staršího obsahu nezobrazuje konfigurace Použít předchozí verzi nastavení a zásad.
  Abyste nedošlo ke konfliktům mezi nastavením konfigurace staršího obsahu a dalšími nastaveními SDK, bylo vyřazeno nastavení Použít předchozí verzi nastavení a zásad v části Nastavení systému > Obsah > Aplikace > Workspace ONE Content. Podporovaným mechanismem pro doručování zásad DLP do aplikace Workspace ONE Content je nyní přiřazený profil SDK. Více informací naleznete v dokumentu Konfigurace aplikace VMware Workspace ONE Content.

Rugged

 • Aplikace Workspace ONE Launcher nyní zobrazuje stav instalace pouze v případě, že je relevantní pro záznam zařízení.
  Provedli jsme několik změn uživatelského rozhraní ve spouštěcím programu aplikace Workspace ONE UEM. Nyní budete moci zobrazit stav instalace aplikace Launcher v detailech zařízení konzoly Workspace ONE UEM Console, pouze pokud je zařízení přiřazeno k uživateli mnohonásobného fázování nebo je profil aplikace Launcher přiřazen k zařízení. Více informací naleznete v dokumentu Stav spouštěcího programu Workspace ONE.
 • Přidali jsme podporu porovnání řetězců do zajišťování produktu.
  Při vytváření pravidla přiřazení se bude porovnávání využívající operátory „menší než“ (<) a „větší než“ (>) (a jejich varianty) vztahovat pouze na porovnání čistě numerických hodnot. Nová výjimka se vyskytuje u porovnávání verzí sestavení OEM, kdy můžete aplikovat operátory < a > na nenumerické řetězce ASCII. Například tehdy, když název souboru aktualizace OEM obsahuje spojovníky, tečky a další znaky spolu s čísly. Tato pravidla přiřazení musí označovat výrobce zařízení v logice pravidla a toto porovnávání je považováno za přesné, pokud formát na zařízení odpovídá formátu specifikovanému na serveru.

Tunnel

 • Tunelové propojení SDK nyní podporuje certifikační autority třetí strany pro ověřování klientů.
  Tunelové propojení s aplikací Workspace ONE Web nebo jinými aplikacemi, které můžete vytvořit pomocí komponenty Tunnel v SDK, nativně podporuje zabezpečenou certifikační autoritu SCEP integrovanou se službami UEM. Nyní také podporujeme použití vašich dalších certifikačních autorit s komponentou Tunnel. Podrobnosti o integrovaném tunelovém propojení s aplikací Workspace ONE Web. Další informace naleznete v části Aplikace AirWatch App Tunnel.
 • K interním doménám SMB se dostanete z aplikace Soubory v iOS přes aplikaci Workspace ONE Tunnel.
  Nyní máte přístup k interním souborům SMB přes aplikaci Soubory v iOS. Aplikace je již nasazená a k dispozici pro konfiguraci přes pravidla provozu zařízení na stránce Konfigurace komponenty Tunnel. Podrobnosti o pravidlech konfigurace mobilních a desktopových zařízení pro tunelové propojení aplikací. Další informace naleznete v části Vytvoření pravidel provozu zařízení.

Zveřejněno 20. července 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2007

Android

 • Pokud nastavujete kód PIN pro zařízení Android, vypněte zabezpečené spouštění.
  Přidali jsme nové pole do profilu hesla, které vám umožní deaktivovat zabezpečené spouštění pro uživatele, když nastavují kód PIN na zařízeních se systémem Android. Pokud je tato možnost deaktivována, uživatelé nebudou vyzváni k zadání kódu PIN při restartování zařízení a zařízení mohou být i nadále používána jako sdílená bez jakýchkoli problémů. Tato funkce podporuje také klienta Boxer pro systémy Android a iOS. Další informace naleznete v části Vynucení nastavení hesla.

iOS

 • Sdílení iPadů pro obchodní odvětví a jiné velké podniky je nyní bezpečnější.
  Aplikace Workspace ONE UEM nyní nabízí možnost nasadit sdílené iPady pro firmy. Všechna kompatibilní zařízení zaregistrovaná v aplikaci Apple Business Manager mohou být nyní nasazena jako sdílený iPad a vytvářet jedinečné datové oddíly za pomoci ID spravovaného zařízení Apple nebo dočasné relace. Uživatelská data jsou zabezpečena ve svém oddílu a jakmile se uživatelé nativně přihlásí a odhlásí do/ze zařízení, uvidí pouze aplikace a profily, které jim byly přiřazeny. Další informace naleznete v části Sdílené iPady pro firmy.

Certifikáty

 • Nahrávání certifikátů SMIME do aplikace Workspace ONE UEM pro naše místní uživatele systémů iOS a Android je nyní jednodušší. Brána pro úschovu přihlašovacích údajů je nyní automatizována prostřednictvím aplikace Workspace ONE UEM.
  Když je zařízení zaregistrováno, je zaslána událost vašemu definovanému webhooku, který říká poskytovateli certifikátu, aby nahrál certifikát uživatele do brány pro úschovu. Jakmile je certifikát k dispozici, brána pro úschovu vyplní profil požadovanými informacemi, zašifruje profil zařízení a certifikát bude z brány pro úschovu odstraněn podle konfigurovaných nastavení. Další informace naleznete v části Brána pro úschovu přihlašovacích údajů.

Tunnel

 • Přesměrování provozu na konkrétní proxy server HTTPS, který se nachází za branou Tunnel.
  Nyní můžete vytvořit připojení Tunnel a provést autentizaci na odchozí proxy server, který je umístěn za branou Tunnel. Tato funkce je podporována pouze sadou Tunnel SDK v systému iOS, protože ji používá aplikace Workspace ONE Web. Další informace naleznete v části Vytvoření pravidel provozu zařízení.

Windows

 • Deaktivujte uživatelská oznámení během instalace a odstranění aplikací na zařízeních se systémem Windows 10.
  Při nasazování některých aplikací, například zabezpečovacích aplikací, aplikací tvořících infrastrukturu nebo často se měnících aplikací, je někdy třeba zabránit tomu, aby se vašim koncovým uživatelům zobrazovala oznámení. Nyní se můžete rozhodnout skrýt upozornění během instalace u automaticky nasazovaných aplikací z Centra akcí v systému Windows a z instalačního monitoru v aplikaci Intelligent Hub a Workspace ONE. Podrobnější informace naleznete v části Přidání přiřazení a zásad aplikace do aplikací Win32.
 • Aktualizovali jsme profil SCEP pro zařízení Windows Desktop.
  Pro vylepšení naší podpory certifikačních autorit (CA) v systému Windows 10 jsme odstranili požadavek na zadání vydavatele vaší CA. Nyní můžete použít také certifikáty SCEP používající atributy SAN pro certifikační autority, které nevyužívají aplikaci AirWatch. Systém pošle přidané atributy SAN spolu s žádostí o certifikát prostřednictvím profilu SCEP. Profil SCEP pro zařízení se systémem Windows 10 najdete v nabídce Zařízení > Profily.
 • Přidali jsme podporu pro registrovaný režim u zařízení se systémem Windows 10.
  Zařízení se systémem Windows 10, která se registrují pomocí aplikace Workspace ONE Intelligent Hub nebo OOBE, lze registrovat také bez správy MDM v registrovaném režimu. Registrovaný režim je označován také jako režim správy a tuto metodu registrace můžete přiřadit podle organizační skupiny nebo smart skupiny. Nastavení registrovaného režimu najdete v nabídce Zařízení > Nastavení zařízení > Zařízení a uživatelé > Obecné > Registrace > Režim správy. Podrobnosti naleznete v části Registrace pomocí registrovaného režimu.
 • Rychle a snadno přidejte své nejoblíbenější podnikové aplikace z úložiště podnikových aplikací.
  Přidávání a přiřazování nejběžnějších aplikací Windows se díky úložišti podnikových aplikací zjednodušilo. Podrobnosti naleznete v části Přidávání aplikací z úložiště podnikových aplikací.

Zveřejněno 17. června 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2006

Konzola Console

 • Protokoly událostí konzoly Console nyní zobrazují název produktu.
  Události konzoly Console zobrazovaly pouze ID produktu, ale nyní zobrazují název produktu.
 • Konfigurovatelná nápověda pro přihlašovací údaje registrace.
  Můžete konfigurovat popisnou nápovědu (nebo ne až tak moc popisnou, to je na vás) pro koncové uživatele registrující svá zařízení. Můžete jít do podrobností nebo psát obecně, dle vašich požadavků. Například pokud jsou jejich přihlašovací údaje registrace stejné jako přihlašovací údaje do služby Active Directory, zapište to. Můžete také přidat odkaz, přes který lze kliknutím získat nápovědu. Tato funkce je aktuálně podporována pouze v zařízeních Windows.
 • Nyní podporujeme řešení Avi Networks (VMware NSX Advanced Load Balancer) pro všechny služby Workspace ONE.
  Do nasazení řešení Workspace ONE UEM jsme integrovali řešení Avi Networks. Více informací naleznete zde: AVI Vantage a VMware Workspace ONE UEM.

Android

 • Zjednodušili jsme migraci. Můžete bezobslužně a vzdáleně migrovat zařízení Zebra se systémem Android 7 nebo novějším do spravovaného režimu Work bez obnovení do továrního nastavení nebo restartování.
  Protože jsme zrušili podporu administrátorů zařízení, chceme vám poskytnout snadný způsob migrace vašich zařízení registrovaných v systému Android (starší verze) do systému Android Enterprise. Další informace naleznete v části Migrace starších verzí systému Android.
 • Shromažďujte data o poloze, aniž by bylo nutné zkracovat životnost baterie zařízení.
  Společnost Google vytvořila rozhraní API s názvem Fused Location Provider. Jedná se o jednoduché, baterii šetřící rozhraní API polohy pro systém Android. Přidali jsme nové nastavení zařízení, které podporuje toto rozhraní API, a sice přesnost údajů o poloze, což vám umožní shromažďovat údaje o poloze přesněji, aniž byste museli snižovat výdrž baterie. Další informace naleznete v části Zařízení a uživatelé / Android / Nastavení centra Hub.

macOS

 • Nyní podporujeme token spuštění MDM v systému macOS 10.15.
  U zařízení registrovaných v rámci MDM se schválením uživatele a systémem macOS 10.15 Catalina se token spuštění automaticky vygeneruje a podmíněně uloží do aplikace Workspace ONE UEM při dalším přihlášení uživatele, pro kterého je již aktivován SecureToken. Tento token spuštění bude poté použit k automatickému poskytnutí tokenu SecureToken uživatelům s mobilním účtem a volitelnému spravovanému administrátorskému účtu vytvořenému během registrace v rámci aplikace Apple Business Manager. Další informace naleznete v části Token spuštění MDM.

Správa mobilního obsahu

 • Použijte službu zařízení, abyste získali aktualizovaný stav zařízení.
  Chcete-li získat aktualizovaný stav zařízení, použijte namísto existující tabulky dbo.Device koncový bod služby zařízení. Tabulka dbo.Device je označena jako zastaralá a již se v ní neaktualizuje stav zařízení.

Rugged

 • Představujeme konektor cloudu synchronizačního serveru.
  Konektor cloudu synchronizačního serveru (RSCC) je hybridní řešení, které získává obsah z koncového bodu služby a distribuuje ho do vašich synchronizačních serverů. Tento návrh iniciuje odchozí připojení ze sítě do cloudu VMware za účelem stahování obsahu pro distribuci. Toto odchozí připojení představuje bezpečnostní výhodu oproti ostatním formám synchronizačních serverů. Další informace naleznete v části Konfigurace synchronizačního serveru.

Windows

 • Workspace Intelligent Hub pro Windows nyní podporuje registraci pomocí aplikace Workspace ONE Access..
  Pokud jako poskytovatele identity používáte Workspace ONE Access, můžete nyní registrovat zařízení se systémem Windows 10 v centru Intelligent Hub pro Windows. Když konfigurujete zdroj autentizace pro centrum Intelligent Hub, vyberte možnost Workspace ONE Access. Tato nastavení se konfigurují v nabídce Zařízení > Nastavení zařízení > Zařízení a uživatelé > Obecné > Registrace. Další informace naleznete v části Konfigurace možnosti registrace.

Zveřejněno 11. června 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2005

Android

 • Změnili jsme způsob fungování omezení registrace u zařízení se systémem Android 10 a vyššími.
  Když zařízení se systémem Android 10 nebo novějším zaregistrujte do režimu pracovního profilu, podrží se po dobu hodnocení, dokud nezískáme IMEI a sériové číslo. Konzola UEM zobrazí zařízení ve stavu „Čeká se na registraci“, dokud konzola UEM nepotvrdí, zda je IMEI nebo sériové číslo na seznamu povolených nebo zakázaných. Tím se zajistí, že se pracovní data (aplikace, profily atd.) nebudou odesílat do zařízení se systémem Android 10 dříve, než budou vyhodnocena omezení registrace. Více informací naleznete v sekci Omezení registrace pro systém Android .

iOS

 • Nasazení nejnovějších omezení systému iOS 10.15.4.
  Nyní můžete omezit přístup k zastaralým verzím TLS, sdíleným dočasným relacím iPadu, nastavením iPhonu z okolního iPhonu a žádostem o zadání hesla z okolního zařízení.

macOS

 • Zefektivněte své jednotné přihlášení pomocí preferencí identity a certifikátu macOS.
  Pokud nasazujete více klientských certifikátů, uživatelé mohou být někdy vyzváni k výběru certifikátu používaného k autentizaci. S touto funkcí, která je k dispozici v datové části profilu SCEP nebo certifikátu uživatele macOS, můžete definovat adresy URL, které by měly tento certifikát automaticky používat, aby jej uživatelé nemuseli vybírat pokaždé, když přistupují ke službě. Více informací naleznete v sekci Konfigurace profilu přihlašovacích údajů / SCEP.
 • Načítání protokolů Intelligent Hub pro macOS je teď snazší.
  Nyní můžete na dálku požadovat načtení protokolu Intelligent Hub ze zařízení se systémem macOS za účelem řešení potíží ze stránky Detaily zařízení. Pokud čelíte zpřísněným zásadám ochrany osobních údajů, tato funkce obsahuje volitelná nastavení, které před provedením sběru a přenosu protokolů vyzve koncového uživatele k jejich schválení. Tato funkce vyžaduje Workspace ONE Intelligent Hub 20.05. Více informací naleznete v sekci Vyžádání protokolu zařízení.
 • Nasazení nejnovějších omezení systému macOS 10.15.4.
  Nyní můžete omezit přístup k zastaralým verzím TLS, sdíleným dočasným relacím iPadu, nastavením iPhonu z okolního iPhonu a žádostem o zadání hesla z okolního zařízení.

Apple Business Manager

 • Možnost automatického odvolání licencí při odebrání aplikace Apple Business Manager pro iOS.
  Licence Apple Business Manager pro aplikace iOS, které byly přiděleny, ale ručně odebrány uživatelem, budou automaticky odvolány a k dispozici pro distribuci. Více informací naleznete v sekci Odvolání licencí z odinstalovaných aplikací.

Windows

 • U aplikací SFD v systému Windows vám umožníme zadat vlastní verzi aplikace.
  Nyní můžete upravit skutečnou verzi aplikace a pole verze u aplikací SFD typu EXE a zip. Tuto novou funkci lze použít pouze v případě, že nahrajete nový soubor EXE nebo zip. U všech existujících aplikací můžete přidat novou verzi aplikace a pole verze se pro novější verzi, kterou přidáte, zobrazí jako „pouze pro čtení“. Více informací naleznete v sekci Konfigurace souborů Win32 pro distribuci softwaru.
 • Znovu navažte komunikaci mezi zařízeními se systémem Windows 10 a Workspace ONE Intelligent Hub pro Windows.
  Určité události mohou způsobit problémy s komunikací, jako jsou chyby HMAC a neúspěšné upgrady Workspace ONE Intelligent Hub pro Windows. Tyto problémy s komunikací můžete vyřešit pomocí nové akce Opravit centrum Hub na stránce Detaily zařízení u zařízení se systémem Windows 10. Tuto akci můžete použít také k opětovné instalaci centra Hub. Toto nastavení najdete v nabídce Zařízení > Zobrazení seznamu > po výběru možnosti Zařízení Windows Desktop > Další akce > Administrátor > Opravit centrum Hub. Více informací naleznete v sekci Stránka Detaily zařízení Windows Desktop.

SDK

 • Provedli jsme změny v chování zdroje přihlašovacích údajů uživatelského certifikátu u aplikací sestavených pomocí sady SDK.
  Pokud jsou uživatelé konfigurováni tak, že obdrží certifikáty SMIME společně s dalšími vlastními konfiguracemi SDK, ale nemají přidružený certifikát SMIME, systém již neukončí zpracování jiných vlastních konfigurací sad SDK. Vyhledejte certifikáty pro vlastní profil sady SDK v části Skupiny a nastavení > Všechna nastavení > Aplikace > Nastavení a zásady > Profily > Přidat > Profilu sady SDK > Datová část přihlašovacích údajů.

Tunnel

 • Zařízení Android Enterprise nyní podporují generování protokolu SCEP u certifikátů klientu aplikace Tunnel s délkou klíče 4096, je-li použita certifikační autorita AW (výchozí).
  Chcete-li poslat certifikát klientu aplikace Tunnel pro zařízení Android Enterprise přes SCEP, znovu uložte konfiguraci aplikace Tunnel. Všechny nově generované certifikáty budou používat protokol SCEP se zvýšenou délkou klíče. Zařízení s již existujícími profily nejsou nijak ovlivněna.

Zveřejněno 3. dubna 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2004

Android

 • Mějte kontrolu nad způsobem fungování widgetů v pracovním profilu.
  Omezení Povolit aplikacím používat widgety v pracovním profilu řídí, zda mohou uživatelé využívat widgety z aplikací přidaných do vašeho pracovního profilu. Je-li tato možnost aktivována, můžete přidávat widgety veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Konfigurace omezení pro zařízení Android s aplikací Workspace ONE UEM.
 • Pomocí vlastních filtrů zjistěte, jak jsou vaše zařízení registrována v aplikaci Workspace ONE UEM.
  Do zobrazení seznamu jsme přidali vlastní filtr, díky kterému si můžete snadno prohlédnout, jak jsou vaše zařízení spravována. Nový sloupec Vlastní zobrazení ukazuje, zda jde o zařízení Android (starší verze), pracovní profil, COPE nebo zařízení ve spravovaném režimu Work. Další informace naleznete v části Správa zařízení Android.

Chrome OS

 • Chcete zdokumentovat, proč dochází k firemnímu výmazu vašeho zařízení Chromebook? Nyní můžete.
  Při firemním výmazu zařízení Chromebook se zobrazí nová možnost, která vám umožní vybrat, zda provádíte výmaz zařízení z důvodu výměny nebo zastarání zařízení. Další informace naleznete v části Příkazy správy zařízení pro zařízení Chrome OS.

Windows

 • Nástroj Dell Provisioning for VMware Workspace ONE dostal nový název. Nyní se nazývá Factory Provisioning.
  Změnili jsme název nástroje Dell Provisioning for VMware Workspace ONE na Factory Provisioning. Funkčnost zůstává stejná. Další informace naleznete v části Factory Provisioning.
 • Změnili jsme antivirový profil pro zařízení Windows Desktop.
  Antivirový profil spolupracující s antivirovým systémem Windows Defender nyní obsahuje více možností. Můžete nastavit úrovně ochrany cloudu, identifikovat potenciálně nežádoucí aplikace, aktivovat ochranu před zneužitím a vyzvat uživatele k vyjádření souhlasu. Antivirový profil pro zařízení Windows Desktop najdete v nabídce konzoly Zařízení > Profily > Zobrazení seznamu. Podrobnější informace najdete v části Konfigurace antivirového profilu (Windows Desktop).
 • Odložte instalaci aplikace během přiřazení aplikace.
  Nyní můžete odložit instalaci aplikace během jejího přiřazení. Tyto změny můžete provádět během přidávání přiřazení a zásad aplikace k aplikacím Win32. Více informací naleznete v části Přidání přiřazení a zásad aplikace do aplikací Win32.
  Poznámka: Odložení aplikací je funkce technického náhledu, která nemusí být dostupná ve všech prostředích. Zvažte omezení použití této funkce pouze pro testovací účely. Odložení aplikací se nesmí používat v prostředí produkce. Funkce nejsou finální a mohou být kdykoli změněny.

Rugged

 • Provedli jsme několik vylepšení deaktivace zajišťování produktů.
  Pokud se nacházíte v situaci, kdy je nutné zrušit probíhající zavádění zajišťování produktu (z důvodu zneužití zajišťování nebo problému s obsahem produktu), můžete použít vylepšený postup pro deaktivaci. Nový postup pro deaktivaci vedle činností, jako jsou mazání fronty příkazů zařízení, rušení probíhajících úloh a mazání příkazů z tabulky služby obsahu, před zahájením zpracování zkontroluje, zda je produkt aktivní, a z tabulky služby obsahu odstraní položky obsahu.

Správa aplikací

 • Přiřazení aplikace má zcela nový vzhled.
  Prohlédněte si nové prostředí přiřazení pro všechny vaše aplikace s kompletní podporou rozhraní API. Zjednodušili jsme způsob, jakým naše konfigurace aplikace funguje se smart skupinami. Další informace naleznete v části Přidávání přiřazení a vyloučení k aplikacím.
 • Konfigurace aplikace Workspace ONE Boxer je teď jednodušší.
  Běžné konfigurace podporované aplikací Workspace ONE Boxer lze nyní provádět v sekci Aplikace a knihy. Můžete také nakonfigurovat aplikaci Boxer pro interní nasazení aplikací. Další informace naleznete v části Přiřazení a konfigurace aplikace Workspace ONE Boxer.
 • V části Aplikace a knihy nakonfigurujte aplikaci Notebook.
  Pomocí přiřazení aplikace nakonfigurujte v části Aplikace a knihy aplikaci Workspace ONE Notebook pro spravovaná i nespravovaná zařízení. Tato nová funkce je k dispozici, pokud používáte aplikaci Notebook verze 1.4 nebo novější. Další informace naleznete v části Přiřazení a konfigurace aplikace Workspace ONE Notebook.

Správa obsahu

 • Zobrazte přesný počet uživatelů aplikace Smartfolio, kteří potvrdili váš dokument.
  Uživatelé aplikace Smartfolio nyní mohou potvrdit dokumenty, které jim přiřadíte jako požadovaný obsah. V konzole Workspace ONE UEM můžete zobrazit tato potvrzení v zobrazení seznamu obsahu a na stránkách s podrobnostmi o zařízení. Další informace naleznete v části Potvrzení v aplikaci Smartfolio.

Zveřejněno 6. března 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2003

Workspace ONE UEM Console​

 • Pokud zpráva překročila limit velikosti, podívejte se na oznámení na obrazovce.
  Pokud požadujete zprávu, která je větší než limitní velikost, zobrazí se nyní v nabídce Monitorování > Zprávy analýzy > Exporty s novým stavovým popiskem s názvem „Velikost souboru překračuje limit“. Nový stav exportu se zobrazí, pokud zpráva vyžaduje více místa na disku, než je limit 4 GB.
 • Provedli jsme několik aktualizací autentizace SAML a adresáře v aplikaci Workspace ONE Express.
  Při nastavování SAML na stránce konfigurace služby Directory Services v aplikaci Express máte nyní možnost bez jakéhokoli problému exportovat nastavení poskytovatele služeb. Také je aktivováno ověřování adresáře pro organizační skupiny aplikace Express, což znamená, že nyní můžete registrovat zařízení s ověřováním adresáře.
 • Použijte data události k využívání rozhraní API aplikace Workspace ONE, která jsou založena na identifikátorech UUID.
  Do oznámení událostí jsme přidali atributy EnrollmentUUID a DeviceUUID. Tyto další identifikátory jsou asociovány s uživatelem a zařízením.

Android

 • Pro rychlou detekci chyb načtěte odezvu, která byla oznámena konfiguračními aplikacemi OEM.
  Pomocí kanálu pro zpětnou vazbu můžete získat podrobnější zpětnou vazbu aplikace a informace o řešení problémů zasílané aplikacemi. Další informace naleznete v tématu Získání zpětné vazby od konfiguračních aplikací OEM.
 • Určete, které účty Google lze používat v rámci spravovaného obchodu Google Play Store.
  Někdy můžete chtít uživatelům povolit přidávání účtů G-Suite pro přístup k firemním e-mailům nebo osobním účtům (například pro čtení e-mailů v aplikaci Gmail), ale nechcete povolit nespravovanému účtu Google neomezený přístup ke službě Google Play. Díky novému nastavení položky Povolené účty ve službě Google Play v profilu Omezení můžete zvolit, zda omezit nebo povolit nespravovaný přístup ke službě Google Play. Můžete nastavit seznam účtů, které mohou uživatelé ve službě Google Play používat. Další informace naleznete v části Profil omezení.
 • Omezte osobní aplikace, aby nesdílely data s pracovními aplikacemi.
  Položka v profilu Omezení Omezte osobní aplikace, aby nesdílely data s pracovními aplikacemi vám umožňuje zabránit osobním aplikacím sdílet soubory, obrázky a data do spravovaného profilu. Další informace naleznete v části Profil omezení.

iOS

 • Převeďte všechny licence Apple Business Manager jedním kliknutím.
  Nyní můžete převést jakékoli uživatelské licence synchronizované z aplikace Apple Business Manager na licence založené na zařízení, a to tak, že pro danou organizační skupinu vyberete jednu, několik nebo všechny aplikace. Další informace naleznete v tématu Konfigurace licencí a přiřazení na základě flexibilního zavádění.
 • Uchovávejte své vlastní aplikace Apple aktuální.
  Nyní můžete povolit automatické aktualizace vlastních aplikací Apple synchronizovaných z aplikace Apple Business Manager. Každému zařízení, jež hlásí aplikaci, která nemá nainstalovánu nejnovější verzi, bude taková aplikace automaticky aktualizována.
 • Proces vzdálené pomoci je zjednodušen v zobrazení seznamu zařízení a zobrazení detailů.
  Spuštění relace vzdálené pomoci na oprávněném zařízení v zobrazení seznamu zařízení a detailů v konzole UEM Console nyní vyžaduje méně kliknutí. Vzdálené relace pro řešení problémů a provádění pokročilých konfigurací na vašich zařízeních jsou spouštěny rychle, protože jste před připojením vybrali konkrétní klientský nástroj vzdálené pomoci. Další informace naleznete v části Zobrazení seznamu zařízení.

Windows

 • Získejte přístup k údajům o výkonu vaší služby BranchCache ze zařízení i ze serveru.
  Nový panel Partnerská distribuce v nabídce Aplikace a knihy > Nativní > Zobrazení seznamu > Podrobnosti aplikace vám poskytne přehled o počtu zařízení, která stáhla aplikaci s využitím partnerské distribuce, o množství stažených dat a jejich zdroji. Karta aplikace Zařízení nyní poskytuje pro každé vaše zařízení individuální data o výkonu doplňku BranchCache. Další informace naleznete v části Zobrazení seznamu zařízení.
 • Odolnost komunikace u systému Windows 10 je lepší díky automatickému obnovení algoritmu HMAC.
  Workspace ONE UEM automaticky kontroluje algoritmus HMAC na zařízeních se systémem Windows 10. Pokud systém zjistí poškozený nebo chybějící algoritmus HMAC, aktivuje obnovení HMAC. Odešle jej přes nativní kanál OMADM do aplikace VMware Workspace ONE Intelligent Hub, aby byla komunikace znovu navázána.
 • Mějte své aplikace na zařízeních stále nainstalovány.
  Pomocí nového nastavení Správa požadovaného stavu můžete nyní chránit své spravované aplikace před odebráním ze zařízení. Více informací naleznete v části Přidání přiřazení a zásad aplikace do aplikací Win32.
 • Zaveďte profily pomocí nové kategorie smart skupin Windows – ve službě AAD.
  Novou kategorii smart skupin „Windows – zaregistrované ve službě AAD“ použijte, pokud si podle stavu správy přejete vyloučit, nebo naopak zahrnout zařízení se systémem Windows 10. Například konfigurujte obecnou datovou část profilu přihlašovacích údajů tak, aby byla vyloučena smart skupina „Windows – zaregistrované ve službě AAD“, abyste mohli zavést certifikáty do spravovaných zařízení, ale ne do zařízení OOBE. Když vytváříte smart skupiny, najdete novou kategorii „Windows – zaregistrované ve službě AAD“ v nabídce Druh kritéria > Kategorii registrace. Když konfigurujete profily, přejděte do obecné datové části a vyberte skupinu s položkou „Windows – zaregistrované ve službě AAD“ konfigurovanou pro smart skupiny nebo povolte Vyloučení a vyberte totéž pro Vyloučené skupiny.
 • Aktualizovali jsme integraci nástroje Dell Command | Update (DCU) s konzolou Workspace ONE UEM Console, která poskytuje možnosti rozhraní příkazového řádku (CLI) a je v souladu s nejnovější verzí DCU 3.1 od společnosti Dell.
  Aktualizovali jsme integraci nástroje Dell Command | Update s konzolou Workspace ONE UEM Console, která poskytuje možnosti rozhraní příkazového řádku (CLI). S novou verzí nástroje Dell Command | Update budeme mít k dispozici několik zástupných řešení a skriptů, které zachovávají využití rozhraní příkazového řádku (CLI). Sledujte stránky VMware Tech Zone (https://techzone.vmware.com/), kde najdete novinky o integraci a další kroky.

Správa obsahu

 • Automatizujte nastavení Content Gateway v konzole UEM.
  Nyní můžete vytvořit konfigurační soubory pro zavádění UAG v konzole UEM. Tyto soubory zjednodušují nasazení serverů Content Gateway nasazených prostřednictvím UAG. Další informace naleznete v tématu Konfigurace Content Gateway v konzole UEM.

Rugged

 • Zřizování aplikací systému Android podporuje službu VPN dle aplikace.
  Služba VPN dle aplikace je nyní podporována při zřizování aplikací na zařízeních Android. Když konfigurujete aplikaci Android tak, aby byla zřízena s možností VPN dle aplikace, síť VPN se automaticky připojí, když je tato aplikace Android spuštěna, a směruje veškerý provoz aplikace přes síť VPN. Další informace naleznete v tématu Vytvoření produktu.
 • Zřizování produktu nyní podporuje CDN.
  Boj o šířku pásma v prostředí zřizovacích služeb je nyní trochu jednodušší, protože byla zavedena podpora sítí CDN (Content Delivery Network). Je-li tato možnost povolena a nakonfigurována, může síť CDN rozložit zátěž a přenést provoz mimo vaši síť. Další informace naleznete v tématu Konfigurace sítě CDN pro zřizování.

Tunnel

 • Konfigurujte podrobné nastavení Unified Access Gateway z konzoly UEM.
  Nyní můžete nastavit upřesňující nastavení konfigurace brány Tunnel přímo z konzoly UEM, aniž byste se museli přihlašovat na své servery UAG. Více informací naleznete v části Konfigurace Per-App Tunnel.

Zveřejněno 26. února 2020. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 2001

Workspace ONE UEM Console​

 • S novým filtrem zařízení můžete používat tolik filtrů, kolik budete chtít.
  Výrazně jsme vylepšili způsob filtrování v zařízeních uvedených v Zobrazení seznamu zařízení. Nyní můžete použít neomezené množství filtrů a seznam zařízení se neaktualizuje, dokud nevyberete tlačítko Použít. S každým výběrem filtru tak ušetříte čas při čekání na aktualizaci konzole.
 • Předložení smlouvy o podmínkách služeb (TOS) našim zákazníkům SaaS.
  Zákazníkům SaaS, kteří se do konzoly přihlašují poprvé, je nyní předložena smlouva o podmínkách služeb (TOS) pro nabídky cloudových služeb VMware. Po přijetí se při následných přihlášeních ze strany libovolného administrátora již nebude stejná smlouva TOS znovu předkládat. Podrobnosti o obsahu smlouvy naleznete v části Nabídky cloudových služeb VMware.
 • Všechna spravovaná zařízení připojená ke stejnému směrovači Wi-Fi můžete zobrazit ve vlastním rozložení Seznam zařízení.
  Nyní můžete do seznamu zařízení zahrnout identifikátor SSID (Service Set Identifier), který je často známý jako název sítě Wi-Fi. Tento nový sloupec usnadňuje zobrazení všech spravovaných zařízení připojených ke stejnému směrovači Wi-Fi. Tento nový sloupec povolíte výběrem možnosti vlastního rozložení a vybráním údaje SSID ze seznamu dostupných sloupců.
 • Zprávy již nespotřebují nadměrné místo na disku.
  Pro velikost zpráv služby Workspace ONE UEM byl nastaven pevný limit 4 GB. Toto omezení zabrání možnému vzniku dlouhých cyklů zpracování při vytváření nadměrně velkých zpráv. Další informace naleznete v části Vytváření zpráv.
 • Je čas upgradovat rozhraní .NET Framework na verzi 4.8.
  Automatická aktualizace aplikace VMware AirWatch Cloud Connector vyžaduje, aby servery, kde je nainstalovaná, měly rozhraní .NET Framework 4.8.

Android

 • Registrace a správa pracovních spravovaných zařízení GMS a ostatních ve stejné organizační skupině.
  Abyste se vyhnuli nutnosti vytvořit několik organizačních skupin za účelem správy zařízení GMS a jiných, aktualizovali jsme náš proces registrace pomocí kódu QR tak, aby zahrnoval možnost, která vynucuje registraci v AOSP / uzavřené síti. Pokud je toto povoleno v nastavení registrace pomocí kódu QR, zařízení se registruje jako AOSP / uzavřená síť bez ohledu na typ registrace zařízení ve spravovaném režimu Work zvolený v nastavení registrace systému Android. Další informace naleznete v části Generování kódu QR pomocí Průvodce konfigurací registrace.

Chrome OS

 • Zahájení konfigurace, obnovování a odvolání certifikátů z konzoly UEM .
  S rozšířením Workspace ONE UEM pro platformu Chrome OS můžete plně spravovat certifikáty uživatelů a úrovní zařízení. Více informací naleznete v části VMware Workspace ONE UEM Extension for Chrome OS.

iOS

 • Aktualizujte své vlastní aplikace Apple jediným kliknutím.
  Nyní můžete doručovat aktualizace do vlastních aplikací Apple, které jsou zastaralé.

Windows

 • Definování přiřazení standardních hodnot pomocí nové funkce Vyloučení.
  Při přiřazování standardních hodnot do zařízení se systémem Windows 10 nyní můžete z přiřazení vyloučit specifické smart skupiny. Tato funkce vám umožňuje přiřadit standardní hodnoty velké smart skupině a poté přiřazení doladit tím, že vyloučíte určité menší smart skupiny.
 • Jistota, že vaše data budou chráněna v zařízeních se systémem Windows 10 i po výmazu zařízení.
  Profil šifrování nyní podporuje možnost zachovat systém trvale zašifrovaný. Toto zahrnuje i situace po odstranění profilu, vymazání zařízení nebo jakémkoliv přerušení komunikace s Workspace ONE UEM v zařízeních se systémem Windows 10.

Zveřejněno 10. prosince 2019. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy, přejděte na Poznámky k verzi 1912

Workspace ONE UEM Console​

 • VMware Identity Manager je nyní Workspace ONE Access.
  Náš inteligentní přístup k digitálnímu pracovnímu prostoru se nyní jmenuje Workspace ONE Access.
 • Vylepšili jsme odezvu konzoly u odstraněných zařízení.
  Pokud odstraníte zařízení z konzoly, nebude zobrazená odezva nadále skrývat popisný název zařízení, což vám umožní ho identifikovat.
 • Je čas upgradovat rozhraní .NET Framework na verzi 4.8.
  Automatická aktualizace aplikace VMware AirWatch Cloud Connector vyžaduje, aby servery, kde je nainstalovaná, měly rozhraní .NET Framework 4.8.
 • Stránka nápovědy systému v části Všechna nastavení > Administrátor > Diagnostika byla odebrána. Zachovali jsme ale některé funkce, které poskytovala konektoru cloudu.
  Stav konektoru cloudu nyní můžete zkontrolovat pomocí funkce Testovat připojení. Ta poskytuje stejné informace jako stránka kontroly stavu systému.

Android

 • PIV-D Manager již není omezen pouze na zařízení se starší verzí systému Android. PIV-D Manager nyní podporuje také zařízení Android Enterprise ve firemním prostředí.
  Přidejte PIV-D Manager do vašeho firemního nasazení zařízení s Androidem. Použijte ho v kombinaci s aplikací Workspace ONE Boxer, webovými, Wi-Fi a VPN systémy, a to společně s poskytovatelem odvozených přihlašovacích údajů. Tato iterace nepodporuje používání služby Gmail s odvozenými přihlašovacími údaji na zařízeních Android ve firemním prostředí. Více informací najdete v části Používání profilů k řízení způsobu, kterým zařízení Android (Enterprise) používají certifikáty s odvozenými přihlašovacími údaji.

iOS

 • Udržujte svá zařízení iOS aktuální a spouštějte na nich nejnovější verze iOS s velkým počtem funkcí.
  Spravujte aktualizace operačního systému vašich zařízení iOS v novém prostředí Aktualizace. V novém prostředí můžete donutit zařízení, aby stáhla a nainstalovala všechny aktualizace iOS, které jsou pro zařízení dostupné. Můžete také upozornit uživatele, jakmile bude každý krok dokončen. Nový řídicí panel zpráv umožňuje sledovat zavedení jednotlivých aktualizací na vašich zařízeních a přejít na konkrétní zařízení, je-li třeba podrobnější seznam aktualizací tohoto zařízení.
 • Vyzkoušejte moderní uživatelské rozhraní pro registraci uživatele a vlastní registraci.
  Uživatelé, kteří se registrují pomocí nově vydaného modulu Registrace uživatele určeného pro registrace BYOD a vlastní registrace zařízení přidaných do aplikace Apple Business Manager, se budou nacházet v moderním a vylepšeném rozhraní, které napodobuje registrační zobrazení v aplikaci Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Poskytněte další úrovně kontroly firemních zařízení se systémem iOS 13+, určené pro sítě Wi-Fi a aplikaci Soubory.
  Nyní můžete v profilu omezení vynutit používání Wi-Fi u monitorovaných zařízení se systémem iOS 13 a také zamezit připojení k síťovým jednotkám z aplikace Soubory.
 • Lepší nasazení vlastních aplikací díky zobrazení jejich plných metadat v konzole Workspace ONE UEM console.
  Nyní můžete automaticky synchronizovat metadata vlastních aplikací, které jsou přidávány prostřednictvím integrace do aplikace Apple Business Manager obdobně, jak to probíhá u veřejných aplikací. Další informace naleznete v části Aktivace správy vlastních aplikací.

macOS

 • Technická podpora je s řešením vzdáleného asistenta napříč platformami ještě jednodušší.
  Aplikace Workspace ONE Assist je nyní k dispozici pro systém macOS. Více informací naleznete v části Zobrazení na dálku.
 • Rozšířené zabezpečení pro správu účtu místního administrátora s jedinečným náhodným heslem pro každé zařízení, které lze zobrazit v konzole administrátora.
  Zlepšili jsme zabezpečení při správě účtu místního administrátora na systému macOS. Aplikace Workspace ONE UEM celou věc ještě vylepšuje automatickou aktivací rotace hesla po 8 hodinách od doby, kdy se někdo pokusí zobrazit heslo pro konkrétní zařízení v konzole.
 • Nyní automaticky opravujeme zařízení, u kterých chybějí požadované certifikáty.
  Zlepšili jsme správu požadovaného stavu certifikátů systému macOS tím, že automaticky opravujeme zařízení, u kterých požadované certifikáty chybějí. Další informace naleznete v části Odolnost profilů certifikátů.

Windows

 • Mějte pod kontrolou, kdy se vaše zařízení se systémem Windows 10 aktualizují ve vylepšeném profilu Windows Update.
  Vylepšili jsme profil Windows Update, aby měli uživatelé lepší prostředí. Některá pole byla zúžena, byly odebrány zastaralé možnosti a prvky byly jinak uspořádány. Přidali jsme také novou možnost Maximální doba aktivního používání, která vám umožní omezit počet aktivních hodin pro aktualizace zařízení. Můžete také nastavit konečné termíny pro zahájení restartu na základě typu aktualizace pomocí možnosti Konečný termín pro plánovaný restart.
 • Vytváření standardních hodnot je snazší díky našemu vylepšenému uživatelskému rozhraní.
  Zlepšili jsme uživatelskou zkušenost při vytváření standardních hodnot. Díky novému svislému rozložení můžete snadněji procházet vlastní zásady. Nové sbalitelné rozložení usnadňuje kontrolu dalších zásad.
 • Zjistěte sestavení, které používají vaše zařízení se systémem Windows 10.
  Vylepšili jsme stránku Detaily zařízení, kde se nyní v poli Číslo sestavení zobrazuje nejnovější verze oprav nebo čtvrté desetinné číslo verze operačního systému Windows 10 na vašich zařízeních.

Správa aplikací

 • Zastavili jsme shromažďování informací o osobních aplikacích z vašich zařízení, a to i při vynucování konformity aplikací nebo zásad řízení aplikací.
  Provedli jsme některé změny u shromažďování informací o osobních aplikacích, když je zásada ochrany osobních údajů nastavena na hodnotu „Neshromažďovat“. Více informací naleznete v části Vliv nastavení ochrany osobních údajů na konformitu seznamu aplikací a profil řízení aplikace.
 • Zlepšili jsme uživatelskou zkušenost při instalaci všech aplikací Windows.
  Nyní si můžete zvolit, že se restarty odloží na vhodnější dobu, nebo instalovat více aplikací a provést restart, až budou všechny nainstalovány. Další informace naleznete v části Restartování zařízení.

Správa obsahu

 • Správa stávajících ručních šablon je teď jednodušší.
  Nyní můžete do stávající šablony přidat odkazy.

Správa e-mailu

 • Rotujte své heslo pro sadu G Suite bez problémů, ke kterým dříve docházelo.
  Rotujte hesla sady Google Suite u uživatelských účtů G Suite, aniž by bylo nutné registrovat či rušit registraci zařízení.

Rugged

 • Přidali jsme podporu pro doménová uživatelská jména v přihlašovacích údajích synchronizačního serveru Stage Now.
  Nyní můžete použít doménová uživatelská jména k autentizaci na synchronizačních serverech Stage Now. Schválené formáty pro doménová uživatelská jména jsou jméno@doména a doména\jméno. Další informace naleznete v kroku 3 v části Speciální znaky Zebra Stage Now, Android.
 • Snažíme se, aby se vaše zkušenost se spouštěcím programem VMware Launcher co nejvíce blížila tomu, co znáte z prostředí nativních spouštěčů. Připněte si při používání spouštěcího programu Workspace ONE Launcher ikony na spodní panel.
  Při používání spouštěcího programu Workspace ONE Launcher si můžete přidat aplikaci na spodní panel. Tento panel zůstane viditelný, i když se uživatelé potáhnutím prstu přesunou na jiné obrazovky programu Launcher.

Zveřejněno 30. října 2019. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy pro verzi 1910, přejděte na Poznámky k verzi 1910

Workspace ONE UEM Console​

 • Vylepšili jsme rozhraní koncového bodu /users/API.
  Rozhraní koncových bodů GET /users/{uuid} a POST /users/ nyní obsahuje nové atributy, například addMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 a customAttribute5.
 • Přidali jsme nové rozhraní API, které automaticky synchronizuje uživatelské a administrátorské skupiny s konzolou ze služby Active Directory nebo LDAP.
  Administrátoři se dříve museli do konzoly ručně přihlásit, aby mohli provést synchronizaci skupiny. Pro akci synchronizaci skupiny je nyní k dispozici rozhraní API, které povoluje automatizaci. Nové rozhraní API GET /GroupSyncActions/{uuid} načte stav schválení skupiny s přístupovým tokenem a odkazem na sloučení této skupiny. Výsledek také zahrnuje podrobnosti o členech přidaných do skupiny a odebraných z ní. Nové rozhraní API POST /GroupSyncActions sloučí uživatelské nebo administrátorské skupiny, které jsou ve stavu „Požadavek na schválení čeká na vyřízení“.

Android

 • Zobrazí personalizovanou zprávu při odebírání pracovního profilu na zařízení koncového uživatele.
  Nyní se můžete rozhodnout, že koncoví uživatelé uvidí personalizovanou zprávu, pokud se rozhodnete odstranit pracovní profil.
 • Zvýšili jsme zabezpečení u nesilných ověřovacích metod a upozornění na změny hesla.
  Profil hesla poskytuje lepší zabezpečení u nesilných ověřovacích metod a upozornění na změnu hesla. Požadovaný rozsah hesla umožňuje určit, kolik času uplyne po odemčení zařízení s využitím nesilného ověřování, než je uživatel vyzván k zadání hesla. Textové pole Upozornění na změnu hesla umožňuje určit dobu před vypršením platnosti hesla, kdy je uživatel upozorněn, aby změnil své heslo.
 • Aktualizovali jsme profil spouštěče o dodatečné konfigurace.
  Nyní můžete aktivovat/deaktivovat domovskou obrazovku a aktivovat/deaktivovat zamykání obrazovky v profilu spouštěče Android Enterprise.

Chrome OS

 • Bezpečná správa certifikátů na úrovni uživatelů a zařízení v rozšíření Workspace ONE UEM pro systém Chrome OS.
  Rozšíření Workspace ONE UEM pro systém Chrome OS je automaticky instalováno na spravovaných zařízeních, aby poskytovalo zabezpečené zajišťování certifikátů Microsoft ADCS pro uživatele i zařízení a plynulé připojení k WiFi a webovým aplikacím. Přímá komunikace s konzolou UEM navíc umožňuje rychlejší synchronizaci zařízení po registraci a vylepšenou viditelnost zařízení.
 • Zakažte dálkově zařízení, která byla ztracena nebo odcizena, pomocí režimu ztraceného zařízení pro systém Chrome OS.
  Režim ztraceného zařízení pro systém Chrome OS umožňuje vzdálenou deaktivaci zařízení, která byla ztracena nebo odcizena, a umožňuje na nich nastavit vlastní zprávu zobrazenou na zamknuté obrazovce přes profil zařízení Chrome OS. Pokud je zařízení deaktivováno, nemůže být používáno k žádnému účelu. Zařízení mohou být po nalezení znovu vzdáleně aktivována.

iOS

 • Rozšiřte schopnosti vašeho zařízení pomocí vzdáleného přiřazování domén.
  Konfigurujte všechny domény, které potřebují asociaci se svými interními aplikacemi nebo aplikacemi třetí strany bez jejich ručního zahrnutí do souboru nároků na aplikaci. Tato asociace může být použita u pokročilých funkcí, jako je rozšíření SSO, univerzální odkazy a sdílené přihlašovací údaje. Další informace naleznete v části Přidání přiřazení a vyloučení k aplikacím.
 • Vyhněte se prodlevám během přijímání výzev a rychle naučte studenty používat aplikace.
  Studenti disponující identifikátorem spravovaného zařízení Apple, který byl vytvořen v aplikaci Apple School Manager, již nebudou muset přijímat žádné výzvy k instalaci aplikací a knih. Workspace ONE tyto výzvy na spravovaných zařízeních Apple přijme na pozadí bez nutnosti zásahu správce.
 • Využijte výhody nejnovějších komunikačních standardů pro zasílání push oznámení Apple.
  Komunikujte se zařízeními Apple přes protokol HTTP/2 za účelem správy zařízení a doručování push oznámení do aplikací produktivity VMware.

Windows

 • K monitorování 64bitových zařízení s Windows 10 použijte senzory.
  Senzory pro zařízení Windows Desktop nyní podporují řízení okamžiku spuštění skriptů PowerShell na základě architektury zařízení. Můžete určit, že bude spuštěna jen 32- nebo 64bitová verze skriptu, nebo vynutit, aby byl skript spuštěn jako 32bitový bez ohledu na architekturu zařízení. Toto rozšíření snižuje chyby při používání senzorů na 64bitových zařízení.
 • Mějte přehled o tom, jak vaše zařízení vyhovují vašim standardním hodnotám.
  Konzola UEM nyní hlásí, že zařízení splňuje konkrétní standardní hodnoty. Podívejte se na aktuální stav shody zařízení s publikovanými zásadami standardní hodnoty. Hlášení shody se standardními hodnotami používá 15% práh shody před označením zařízení za nekonformní.
 • Naše smart skupiny nejsou pouze chytré, jsou také flexibilní. Začněte vytvářet smart skupiny specifické pro OEM zařízení Windows Desktop.
  Do smart skupin jsme přidali podporu pro Windows Desktop OEM a modely.
 • Pracujeme na technickém náhledu správy digitálních prostředí zaměstnanců pro zavedení v systému Windows 10.
  Správa digitálních prostředí zaměstnanců je spolupráce mezi aplikacemi Workspace ONE UEM a Workspace ONE Intelligence. Je-li tato funkce aktivována, VMware Workspace ONE Intelligent Hub pro Windows posílá telemetrická data o stabilitě a využívání OS a aplikací do služby Intelligence.
  V blížící se nové verzi služby Intelligence můžete zobrazit svá data v řídicích panelech a zjistit, co je v pořádku a co je třeba opravit. V řídicích panelech se můžete soustředit na určité analýzy a využít automatizaci ke zmírnění možných problémů a řešení problémů, pokud k nim dojde.
  Pokud chcete začít shromažďovat data, obraťte se na zástupce oddělení služeb zákazníkům, aby tuto funkci zapnul.

Správa aplikací

 • Na všech vašich zařízeních nově probíhá konzistentní sledování stavu aplikací.
  Vylepšili jsme různé oblasti konzoly UEM, které se týkají monitorování zavádění aplikací. Konzola Workspace ONE UEM Console nyní monitoruje aplikace a poskytuje jejich detailní stav na základě zpráv zařízení. Kromě toho zaznamenává akce provedené v konzole UEM.

Tunnel

 • Přidali jsme podporu pravidel provozu zařízení do aplikace Workspace ONE Tunnel na systému macOS.
  Vytvářejte podrobnější zásady pro případy použití, jako jsou rozdělení tunelového propojení a filtrování domén pro aplikace systému macOS. Přidejte aplikace a zásady z pravidel provozu zařízení aplikace Tunnel a doručujte je jako součást existujících profilů.

Zveřejněno 27. září 2019. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy pro verzi 1909, přejděte na Poznámky k verzi 1909

Workspace ONE UEM Console​

 • Zapojte se do programu vylepšení zkušeností zákazníků CEIP společnosti VMware.
  Aplikace Workspace ONE UEM je nyní zapojená do program vylepšení zkušeností zákazníků CEIP společnosti VMware, jehož cílem je zlepšení produktů a služeb, řešení problémů a informování o nejlepším způsobu nasazení a používání našich produktů.  Společnost VMware shromažďuje v rámci programu CEIP technické informace o pravidelném používání produktů a služeb VMware ve vaší organizaci ve spojení s licenčními klíči VMware.  Tyto informace neidentifikují konkrétní jednotlivce. Podrobnosti týkající se programu CEIP naleznete v Centru zabezpečení a záruky na adrese https://www.vmware.com/cz/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatické opakování zajišťuje robustní prostředí instalace profilu. 
  Přidali jsme novou logiku opakování u profilů, které se nedaří instalovat na zařízeních. Nová logika se pokouší opakovaně instalovat profily po přihlášení vašich zařízení.
 • Seznamte se s nově navrženými šablonami zpráv.
  Přepracované šablony zpráv nyní poskytují lepší prostředí globalizace. Díky novému systému uvidí administrátoři používající šablony zpráv pouze šablony aktivního jazyka. Pokud například administrátor používá konzolu Workspace ONE UEM Console v japonštině, zobrazí se mu pouze šablony zpráv v tomto jazyce.
 • Udržujte si přehled o sdílených zařízeních pomocí nového oznámení události API pro přihlášení/odhlášení.
  Přidali jsme oznámení události API, které vám umožní sledovat, kdy se přihlásí/odhlásí sdílená zařízení. Oznámení události umožňuje rozpoznávat vzorce využití a pomáhá udržovat si přehled zařízení s více uživateli. 
 • Oznámení UEM, která jsou k dispozici jako zprávy v centru Intelligent Hub, jsou nyní dostupná v části Oznámení. 
  Pokud jste aktivovali služby centra Workspace ONE Intelligent Hub a povolili funkci oznamování, budou oznámení UEM, jako jsou problémy s konformitou, zasílána prostřednictvím služby oznamování. Toto vylepšení umožňuje vašim zaměstnancům mít všechna svá oznámení na stránce oznámení Intelligent Hub a pracovat tak v konzistentním prostředí. Již nemusíte přecházet na stránku Účty > Toto zařízení > Zprávy v aplikaci Intelligent Hub, abyste viděli oznámení související s aplikací UEM.

Chrome

 • Představujeme zcela nový profil Dell pro funkce správy specifické pro vaše zařízení Dell. 
  Po spuštění řady Dell Enterprise Chromebook společnost Dell zavedla některé funkce správy specifické pro zařízení Dell v novém profilu Dell (Chrome OS)

iOS

 • Zajistěte si důkladnější zabezpečení pomocí nového řízení přístupu k jednotkám USB.
  Nyní můžete zamezit přístupu jednotky USB k souborům v zařízeních se systémem iOS 13+ v Profilu omezení
 • Specifikujte, jakým způsobem zařízení se systémem iOS 13+ zpracovávají síťový provoz, pomocí profilu VPN.
  Nyní můžete nastavit domény, ke kterým se automaticky připojují účty e-mailu, kontaktů a kalendáře. Můžete také řídit, jak klient virtuální privátní sítě (VPN) zahrnuje nebo vylučuje místní provoz v síti.
 • Spravuje způsob hlasového ovládání u zařízení iOS 13+ spuštěných v režimu jediné aplikace.
  Zakažte nebo povolte ovládání hlasu pro zařízení se systémem iOS 13+ v rámci konfigurace profilu pro režim jedné aplikace
 • Převeďte funkčnost SSO do vašich aplikací pomocí profilu rozšíření SSO.
  Nový profil rozšíření jednotného přihlášení pro zařízení iOS 13+ umožňuje poskytnout cílené adresy URL pro přesměrování i jednotné přihlášení založené na přihlašovacích údajích.
 • Přizpůsobte si možnosti registrace zařízení synchronizovaných pomocí programu Apple Business Manager. 
  Nasazujte zařízení synchronizovaná v programu Apple Business Manager (dříve DEP) pomocí sady upravitelných webových obrazovek s vašimi značkami. Tyto obrazovky nabízejí vlastní registraci s rozšířenými akcemi registrace, jako je moderní autentizace, vícefaktorová autentizace a přijetí smlouvy EULA.
 • Podporujeme novou registrační metodu zaměřenou na ochranu soukromí, která chrání vaše osobní údaje a zároveň zajišťuje firemní zdroje.
  Zaregistrujte všechna zařízení se systémem iOS 13+ pomocí ID spravovaných zařízení Apple vytvořených v aplikaci Apple Business Manager a federace do služby Azure AD. Zařízení zaregistrovaná uživateli zajišťují vylepšenou ochranu osobních údajů, která odděluje spravovaná data od osobních a poskytuje základní funkce správy, jako je instalace aplikací, konfigurace Wi-Fi a požadavek na heslo.
 • Aktualizujte konfiguraci vaší karty eSIM.
  Požádejte zařízení iOS 13+ o obnovení konfigurace karty eSIM pro konkrétního operátora tím, že provedete změny na stránce Detaily zařízení.  

macOS

 • Pomocí našich nových možností pro přizpůsobení primárního uživatelského účtu zjednodušte práci s Asistentem instalace. 
  Upravte informace o primárním uživatelském účtu vytvořené v asistentovi instalace na zařízeních se systémem macOS 10.15 Catalina v rámci automatizované registrace pomocí nástroje Apple Business Manager. Tyto změny proveďte v případě, že vytváříte nebo upravujete profil registrace DEP
 • Profil rozšíření SSO přináší do vašich zařízení synchronizaci hesel SSO a AD. 
  Nakonfigurujte rozšíření aplikace, která provádějí jednotné přihlášení pomocí obecného rozšíření SSO nebo rozšíření Kerberos SSO pro zařízení macOS 10.15 Catalina s datovou částí rozšíření SSO

 • Zjednodušte uživatelské prostředí automatickým schválením nových systémových rozšíření. 
  Řídí omezení a nastavení aplikací, které používají systémová rozšíření, konfigurací profilu systémových rozšíření

 • Zabraňte úniku dat pomocí nového omezení Handoff.
  Omezte schopnost používat funkce kontinuity Handoff v počítačích Mac se systémem 10.15 konfigurací klíče Handoff v profilu Omezení

 • Sledujte stav zabezpečeného spouštění a externího spouštění, abyste měli jistotu, že je možné spustit pouze schválené operační systémy. 
  Na stránce Detaily zařízení si můžete zobrazit stav zabezpečeného spouštění a externího spouštění zařízení Mac se systémem 10.15 Catalina. 

Správa mobilního obsahu

 • Funkce Content Locker dostane nový název. Představujeme aplikaci Workspace ONE Content.
  Všechny funkce aplikace Workspace ONE Content jsou stejné jako u aplikace Content Locker, ale mají nový název. Další informace naleznete v části VMware Workspace ONE Content

Rugged

 • Registrace pomocí čárového kódu umožňuje jednoduché zapojení zařízení Honeywell se systémem Android.
  Můžete svým uživatelům zjednodušit registrační prostředí pomocí registračního čárového kódu určeného pro zařízení Honeywell se systémem Android. Uživatelé registrují zařízení jednoduchým skenováním čárového kódu.

Windows

 • Se společností Dell a novou atestací Dell BIOS je všechno lepší.
  Chraňte desktopová zařízení Dell Windows pomocí nové atestace Dell BIOS. Tato služba analyzuje systém BIOS vašich zařízení Dell a hlásí stav systému BIOS do aplikace Workspace ONE UEM. Díky zásadám shody aplikace Workspace ONE UEM můžete rychle reagovat a snížit tak riziko, které ohrožené zařízení představuje pro vaši síť.

Workspace ONE Express

 • Další informace o upgradu na aplikaci Workspace ONE UEM  
  Nyní můžete jednoduše zjistit, co upgrade na aplikaci Workspace ONE UEM může přinést vaší organizaci. Získejte přístup k užitečným videím, živým ukázkám a dokumentaci plné sady funkcí aplikace Workspace ONE UEM nebo snadnou cestu upgradu při přechodu.
 • Usnadnili jsme migraci starších zařízení Android na platformu Android Enterprise. Vyzkoušejte náš nový nástroj pro migraci zařízení Android v rámci aplikace Express.
  Nástroj pro migraci zařízení Android vás provede jednotlivými kroky procesu. Jakmile zaregistrujete aplikaci Workspace ONE Express u společnosti Google jako správce podnikové mobility, můžete migrovat starší zařízení Android. 
 • Řešení problémů se zařízením usnadňuje nová karta Řešení potíží na stránce Detaily zařízení. 
  Karta Řešení potíží zobrazuje výpis protokolů událostí a příkazů včetně funkcí pro filtrování a vyhledávání, které vám umožní vyřešit problém se zařízením. Více informací naleznete na kartě Řešení potíží na stránce Detaily zařízení

Zveřejněno 20. srpna 2019. Chcete-li zobrazit úplné poznámky k verzi s vyřešenými a známými problémy pro verzi 1908, přejděte na Poznámky k verzi 1908

Android

 • Zaregistrujte zařízení ve spravovaném režimu Android Enterprise Work bez spravovaného účtu Google. 
  Zařízení můžete registrovat ve spravovaném režimu Android Enterprise Work bez spravovaného účtu Google za následujících okolností:
  • Pokud nemáte připojení ke službám Google.
  • Pokud pracujete v uzavřené síti.
  • Pokud vaše zařízení neobsahují služby Google (AOSP/ne-GMS). 
   Stránka Registrace zařízení Android EMM nyní obsahuje možnost vybrat jako typ registrace ve spravovaném režimu Work uzavřenou síť AOSP. Další informace naleznete v části Registrace zařízení Android
 • Povolujeme resetování hesla na vašich zařízení s pracovním profilem a systémem Android 8.0+.
  Nyní můžete vybrat příkazy Vymazat heslo a Resetovat heslo u zařízení s pracovním profilem se spuštěným systémem Android 8.0+. Příkaz Vymazat pracovní heslo odebere výzvu pracovního zabezpečení na zařízení a příkaz Resetovat pracovní heslo vás vyzve k zadání nového hesla. 
  Další informace naleznete v části Příkazy správy zařízení.

iOS

 • Pro všechna zařízení s iOS 13 jsme přidali nové klíče datové části pravidel použití sítě.
  Nastavte možnosti služby Wi-Fi Assist u cílených fyzických a eSIM karet pro zařízení s iOS 13.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilu pravidel využití sítě
 • Vynechejte všechny nově přidané obrazovky Asistenta instalace u zařízení s iOS 13.
  Umožníme vám vynechat nově přidané obrazovky Asistenta instalace u zařízení s iOS 13, které byly přidány do programu Apple Business Manager.
  Další informace naleznete v části Dokončení registračního profilu DEP
 • U zařízení s iOS 13 jsme přidali nové klíče datové části omezení.
  Zakažte funkce přepínání Wi-Fi, klávesnici QuickPath, Najít moje přátele a Najít moje zařízení na zařízeních s iOS 13. Také jsme přidali několik stávajících možností vyžadujících dohled, jako je omezení kamery, prohlížeče Safari, zálohování do iCloudu a explicitní obsah.
  Další informace naleznete v části Konfigurace profilů omezení
 • Zakažte uživateli samostatné přepínání nativních aplikací Pošta, Kontakty, Kalendář, Připomenutí a Poznámky. 
  Přidali jsme nový klíč datové části Exchange u zařízení se systémem iOS 13, který umožní zabránit uživateli samostatně přepínat nativní aplikace Pošta, Kontakty, Kalendář, Připomenutí a Poznámky a podrobněji toto omezení konfigurovat. 
  Další informace naleznete v části Konfigurace e-mailového profilu EAS pro nativního e-mailového klienta

macOS

Windows

 • Zjednodušte distribuci partnerských zařízení pomocí nového profilu Windows Desktop.
  Přesunuli jsme doplněk Workspace ONE Peer Distribution z nabídky Skupiny a nastavení do profilu zařízení pro Windows Desktop. Nový profil pro zařízení Windows Desktop zjednodušuje konfiguraci nastavení doplňku Workspace ONE Peer Distribution.
  Doplněk Workspace ONE Peer Distribution nyní podporuje distribuované, hostované a místní BranchCache režimy spolu s dalšími nastaveními konfigurace, jako je procento místa na disku a maximální stáří mezipaměti.
  Další informace naleznete v části Partnerská distribuce s Workspace ONE
 • Zařízení s Windows 10 můžete zajišťovat sami pomocí šifrovaných vlastních balíčků PPKG.
  Balíčky PPKG vám umožní zajišťovat zařízení Windows 10 s aplikacemi, profily a přihlašovacími údaji pro registraci, které používáte. Tento zajišťovací balíček můžete použít jako součást prostředí prvního spuštění počítače s Windows 10 nebo později po nastavení zařízení.
  Další informace naleznete v části Vytvoření zřizovacího balíčku pro zařízení se systémem Windows 10
 • Po navázání partnerství se společností Dell oznamuje společnost VMware aplikaci Workspace ONE Express+.
  Workspace ONE Express+ je jednoduché řešení správy pro malé a středně velké firmy, které přináší podporu pro zařízení s Windows 10 a aplikace Office365.

Workspace ONE Express

 • Zaregistrujte svůj účet Google v aplikaci Workspace ONE Express a přivítejte zařízení se systémem Android Enterprise.
  Workspace ONE Express nyní podporuje systém Android Enterprise, včetně podpory typů registrace Pracovní profil a spravovaný režim Work, a také podporu spravovaných účtů Google Play, zásad Android Enterprise a zdrojů. Aplikace Express nadále beze změn podporuje starší verze systému Android.
  Další informace naleznete v části Registrace
 • Aplikace Workspace ONE Express nyní umožňuje přidat katalog aplikací na domovskou obrazovku zařízení.
  Při nastavování aplikace Workspace ONE Express je nyní nabídnuta možnost přidat katalog aplikací na domovskou obrazovku zařízení. Tato možnost usnadňuje zajištění, že vaše zařízení budou moci stahovat volitelné aplikace, které jim přiřadíte.
  Další informace naleznete v části Nastavení aplikace Express

Produktivní aplikace Workspace ONE UEM: poznámky k verzi

Chcete si prohlédnout dokumentaci k produktivní aplikaci? Prohlédněte si dokumentaci k produktivní aplikaci Workspace ONE.

Matice kompatibility

Matice interoperability produktů VMware obsahuje podrobnosti o kompatibilitě současných a předchozích verzí produktů a komponentů VMware.

Oznámení konce podpory

Matice vydání konzoly Workspace ONE UEM Console a konce obecné podpory poskytuje data obecné dostupnosti, konce dostupnosti a konce podpory pro všechna vydání konzoly Workspace ONE UEM Console.

 
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon