Du kan vælge mellem flere standardroller, som allerede er defineret af Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Disse roller er tilgængelige med hver enkelt opgradering og gør det lettere at tildele roller til nye brugere. Hvis du har brug for yderligere tilpasning, kan du oprette tilpassede roller, der gør det muligt at målrette brugeres rettigheder og tilladelser yderligere.

I modsætning til standardroller skal brugerdefinerede roller opdateres manuelt, hver gang Workspace ONE UEM opgraderes.

Hver type rolle kommer med indbyggede fordele og ulemper. Standardroller sparer tid, når en rolle skal konfigureres helt fra bunden, passer logisk til en række administrative privilegier og opdateres automatisk sammen med nye funktioner og indstillinger. Standardroller er muligvis ikke en perfekt løsning til din organisation eller MDM-udrulning, hvilket er formålet med tilpassede roller.

Standardslutbrugerroller

Roller er som standard tilgængelige for slutbrugere i Unified Endpoint Management-konsollen.

 • Rolle med fuld adgang – Giver fuld tilladelse til at udføre samtlige opgaver på selvbetjeningsportalen.
 • Rolle med basal adgang – Giver adgang til alle tilladelser fra selvbetjeningsportalen, med undtagelse af MDM-kommandoer.

Brugerdefinerede roller lader dig tilpasse lige så mange unikke roller, du har brug for, samt finjustere store og små ændringer på tværs af brugere og administratorer. Det kan være at brugerdefinerede roller skal vedligeholdes periodisk og opdateres med ny funktionalitet.

Rediger en standard-slutbrugerrolle for at oprette en tilpasset brugerrolle

Hvis ingen af de tilgængelige standardroller er passende for din organisation, så overvej at modificere en eksisterende rolle og oprette en brugerdefineret brugerrolle.

Opret en brugerdefineret slutbrugerrolle ved at redigere en standardrolle i UEM-konsollen.

 1. Sørg for, at du aktuelt er i den organisationsgruppe, du ønsker, at den nye rolle skal associeres med.
 2. Gå til Konti > Brugere > Roller.
 3. Bestem, hvilken rolle fra listen der bedste passer til den rolle, du ønsker at oprette. Rediger derefter rollen ved at vælge redigeringsikonet (Redigeringsikonet er formet som en grå blyant.) helt til højre. Siden Tilføj / Rediger rolle vises.
 4. Rediger tekstfelterne Navn, Beskrivelse og Første landingsside efter behov. Tjek hvert afkrydsningsfelt. Disse indstillinger repræsenterer forskellige tilladelser og kan vælges og fravælges efter behov.
 5. Vælg Gem for at gemme dine ændringer og overskrive rollens tidligere indstillinger til fordel for de nye indstillinger.

Standard adminroller

Følgende roller er som standard tilgængelige for administratorer i Workspace ONE UEM Console.

Brug sammenligningsværktøjet til adminrolle til at sammenligne de specifikke tilladelser for de to adminroller. Få yderligere oplysninger under Opret administratorrolle.

Rolle Beskrivelse
Systemadministrator

Systemadministratorrollen giver fuld adgang til et Workspace ONE UEM-miljø. Denne rolle inkluderer adgang til adgangskode- og sikkerhedsindstillinger, sessionsstyring og revisionsinformation for UEM-konsollen. Denne information findes under fanen Administration under Systemkonfiguration.

Denne rolle er begrænset til miljøadministratorer, f.eks. SaaS Operations-teams for alle SaaS-miljøer, der hostes af VMware.

AirWatch-administrator

AirWatch-administratorrollen giver overordnet adgang i Workspace ONE UEM-miljøet. Der gives dog ikke adgang til fanen Administration under Systemkonfiguration, da denne fane bruges til at administrere indstillinger for UEM-konsollen på øverste niveau.

Denne rolle er begrænset til VMware-ansatte med adgang til miljøer med henblik på fejlfinding, installation og konfiguration.

Konsoladministrator Rollen Konsoladministrator er standardadministratorrollen for delte SaaS-miljøer. Rollen har begrænsede muligheder vedrørende attributter for compliance-politik, udarbejdelse af rapporter og valg af organisationsgrupper.
Device Manager

Device Manager-rollen giver brugere betydelig adgang til UEM-konsollen. Dog er denne rolle ikke udviklet til at konfigurere de fleste systemkonfigurationer. Disse konfigurationer omfatter Active Directory (AD)/Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), agenter osv.) For disse opgaver, anvend en rolle på højeste niveau såsom AirWatch Administrator eller Systemadministrator.

Rapportfremviser

Rapportfremviser rollen tillader visning af data indsamlet igennem Mobile Device Management (MDM). I denne rolle kan brugerne kun generere, vise, eksportere og abonnere på rapporter fra UEM-konsollen.

Indholdsstyring

Content Management rollen inkluderer kun adgang til VMware Content Locker styring. Anvend denne rolle for specialiserede administratorer der er ansvarlige for upload og styring af enhedsindhold.

App-styring

App management rollen giver admins med adgang tilladelse til at udrulle og styre enhedsflådens interne og offentlige apps. Anvend denne rolle for en app-management administrator.

Helpdesk

Helpdesk roller giver værktøjer der er nødvendige for de fleste Niveau 1 IT helpdesk funktioner. Hovedværktøjet for denne rolle er at se og reagere på enhedsinformation med fjernhandlinger. Denne rolle indeholder også mulighed for at vise rapporter og søge efter enheder.

Administrator, der kun har ansvar for appkatalog Rollen App Catalog kun administrator har de samme tilladelser som appstyring. Til disse tilføjelser er der tilføjet funktioner til at tilføje og vedligeholde admin- og brugerkonti, admin- og brugergrupper, enhedsoplysninger og mærker.
Skrivebeskyttet

Den skrivebeskyttede rolle giver adgang til det meste af UEM-konsollen, men er begrænset til skrivebeskyttet status. Anvend denne rolle til revision eller registrering af anvendte indstillinger i et Workspace ONE UEM-miljø. Dette rolle er ikke brugbar for systemoperatører eller administratorer.

Horizon-administrator Horizon-administratorrollen er et specifikt designet sæt tilladelser til gennemførelse af en Workspace ONE UEM-konfiguration, der er integreret med VMware Horizon View.
NSX-administrator NSX-administratorrollen er et specifikt sæt tilladelser, der er beregnet til at supplere VMware NSX, som er integreret med Workspace ONE UEM. Denne rolle tilbyder den fulde besætning af system- og certifikatstyringstilladelser, hvilket gør det muligt for administratorer at forene slutpunktssikkerhed med datacentersikkerhed.
Den databeskyttelsesansvarlige Den databeskyttelsesansvarliges rolle giver skrivebeskyttet adgang til overvågningsoversigten, visningen af listen med enheder, visning af systemindstillinger og alle redigeringstilladelser til indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Rediger en standardadminrolle for at oprette en brugerdefineret adminrolle

Hvis de tilgængelige standardroller ikke er passende for adminressourcer i din organisation, skal du overveje at ændre en eksisterende rolle til en brugerdefineret adminrolle.

Opret en brugerdefineret administratorrolle ved at redigere en standardrolle i UEM-konsollen.

 1. Sørg for, at du aktuelt er i den organisationsgruppe, du ønsker, at den nye rolle skal associeres med.
 2. Gå til Konti > Administratorer > Roller.
 3. Bestem, hvilken rolle fra listen der bedste passer til den rolle, du ønsker at oprette. Vælg afkrydsningsfeltet for den rolle.
 4. Vælg Kopi fra handlingsmenuen over listen. Siden Kopier rolle vises.
 5. Rediger specifikke indstillinger for kopien på siden Kopier rolle, der vises. Opret et entydigt Navn og Beskrivelse for den brugerdefinerede rolle.
 6. Vælg Gem.

Hvad skal jeg så gøre?: Få flere oplysninger i Opret administratorrolle.