Admingrupper lader dig samle delmængder af administratorkonti til tildeling af roller og tilladelser, der ligger ud over de tilladelser, der kommer sig af at have en adminkonto i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Admingrupper kan anvendes til at tildele rolle og tilladelser, som giver adgang til konsollen, der er specifik for et særligt projekt. Du kan tilføje dine eksisterende directory service administratorer i AirWatch eller oprette admingrupper fra bunden af med brugerdefinerede anmodninger.

Hvis du f.eks. skal overholde et nyt virksomhedsdirektiv, skal du muligvis give særlig administratoradgang til en gruppe kursusarrangører. Du kan oprette en admingruppe, køre en brugerdefineret anmodning for facilitatorer og tildele en rolle der er specifik for det nye forretningsinitiativ. Få flere oplysninger i Administratorkonti.

Listevisning for admingrupper

Siden med listevisning for admingrupper indeholder nyttige værktøjer til almindelig vedligeholdelse og service for brugergrupper. Denne service omfatter tilføjelse, visning, fletning og sletning af brugergrupper og manglende brugere.

Få vist denne side ved at navigere til Konti > Administratorer > Admingrupper.

Vis siden Rediger admingruppe ved at vælge hypertekstnavnet i kolonnen Gruppenavn i listevisningen. Brug denne side til at ændre navnet på admingruppen. Du kan også tilføje og fjerne roller, der er relevante for gruppemedlemmer. Få flere oplysninger i Adminroller.

Vis listen over Admingruppemedlemmer ved at vælge hypertekstlinknummeret i kolonnen Administrator. Denne liste indeholder navnene over alle administratorer i admingruppen.

Du kan også downloade en XLSX-fil eller CSV-fil (kommaseparerede værdier) af Listevisning for admingrupper. Du kan derefter se og analysere denne fil med Microsoft Excel. Vælg knappen Eksporter, og vælg en downloadplacering.

Få adgang til følgende handlinger og vedligeholdelsesfunktioner ved at vælge alternativknappen ved siden af gruppenavnet.

Handling Beskrivelse
Synk Kopier senest tilføjede admingruppebrugere til den midlertidige tabel manuelt forud for den automatiske skemalagte Active Directory-synkronisering af Workspace ONE UEM.
Flere handlinger
Vis og flet Vis, tilføj og fjern brugere senest tilføjet til den midlertidige admingruppe-tabel. Admingruppebrugere, der vises i denne tabel, afventer automatisk synkronisering af Workspace ONE UEM-admingruppe.
Slet Slet en admingruppe.
Øverst, op, ned, nederst Du kan redigere rang for hver admingruppe, som det vises i listen. Flytning af grupper på denne måde er nyttigt, når du har flere admingrupper, end en enkelt side kan vise.
Tilføj manglende brugere. Kombiner midlertidige admingruppe-tabel med Active Directory tabellen, hvilket gør tilføjelsen af disse nye admins i gruppen officiel.

Tilføj admingrupper

Du kan tilføje admingrupper i Workspace ONE UEM powered by AirWatch for at tildele yderligere roller og tilladelser til dine administratorer for specielle projekter ved at udføre følgende trin.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Admin-grupper, og vælg Tilføj. Udfyld relevante indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  Ekstern type

  Vælg den eksterne type for den admin-gruppe, du tilføjer.

  • Gruppe – Refererer til den gruppe-objektklasse, som din admingruppe er baseret på. Tilpas denne klasse ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > Directory Services > Gruppe.
  • Organisationsenhed – Refererer til organisationsenheden objektklasse, som din admingruppe er baseret på. Tilpas denne objektklasse ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > Directory Services > Gruppe.
  • Brugerdefineret forespørgsel – Du kan også oprette en admingruppe, der indeholder administratorer, som du finder ved at køre en brugerdefineret forespørgsel. Når denne eksterne type vælges, erstatter den søgetekstfunktionen, men viser sektionen for brugerdefineret forespørgsel.
  Adresselistenavn Skrivebeskyttet indstilling, der viser adressen på din Directory Services-server.
  Domæne og Gruppebasis-DN

  Disse oplysninger udfyldes automatisk ud fra de Directory Services-serveroplysninger, som du indtaster på siden Directory Services (Konti > Brugergrupper > Indstillinger > Directory Services).

  Vælg Hent DN-plusikonet (+) ved siden af Gruppebasis-DN-indstillingen, som viser en liste over de basisdomænenavne, som du kan vælge fra.

  Søgetekst

  Indtast søgekriterier for at identificere navnet på en admingruppe i dit Directory, og vælg Søg for at søge efter det. Hvis en directory-gruppe indeholder en søgetekst, så vises der en liste over gruppenavne.

  Du kan desuden anvende standardroller på den admingruppe, som du opretter. Når en søgning er gennemført, skal du vælge fanen Roller og derefter vælge knappen Tilføj for at tilføje en ny rolle. Du kan også redigere en eksisterende rolle ved at ændre valgene for Organisationsgruppe og Rolle.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når Gruppe eller Organisationsenhed er valgt som Ekstern type.

  Brugerdefineret objektklasse

  Identificerer objektklassen hvorunder din anmodning køres. Standardobjektklassen er "person", men du kan angive en brugerdefineret objektklasse, så du kan identificere dine brugere mere nøjagtigt.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugerdefineret forespørgsel er valgt som Ekstern type.

  Brugerdefineret Basis-DN

  Identificerer basisnavnet hvilket tjener som startpunkt for din forespørgsel. "AirWatch" og "sso" er standardindstillingen, men du kan angive et brugerdefineret entydigt basisnavn, hvis du ønsker at køre forespørgslen fra et andet startpunkt.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når Brugerdefineret forespørgsel er valgt som Ekstern type.

  Gruppenavn

  Vælg et Gruppenavn fra din Søgeteksts resultatliste. Når du vælger et gruppenavn, ændres værdien i indstillingerne for det entydige navn automatisk.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når en søgning ved hjælp af indstillingen Søgetekst er fuldført.

  Entydigt navn

  Skrivebeskyttet indstilling, der viser det fulde entydige navn på den admingruppe, som du er ved at oprette.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når en søgning ved hjælp af indstillingen Søgetekst er fuldført.

  Rang Skrivebeskyttet indstilling, der viser rangplaceringen for admingruppen, når den er blevet oprettet. Du kan ændre en administratorgruppes rang ved at gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Administratorgrupper og flytte dens relative position ved hjælp af handlingsknappen Mere til højre for listevisningen med administratorgruppen.
  Automatisk synkronisering Denne indstilling aktiverer directory sync, hvilket registrerer brugermedlemskab fra directory server og opbevarer det i en midlertidig tabel. Alle ændringer til konsollen skal godkendes af en administrator, medmindre indstillingen Automatisk fletning er aktiveret.
  Automatisk fletning Aktiver denne indstilling for automatisk at anvende synkroniseringsændringer fra databasen uden administrativ godkendelse.
  Maks antal tilladte ændringer

  Anvend denne indstilling til at angive en grænse for det maksimale antal af automatiske synkroniseringsændringer for admingrupper, der kan forekomme, før der skal gives godkendelse.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når Automatisk fletning er aktiveret.

  Tilføj gruppemedlemmer automatisk Aktiver denne indstilling for automatisk at tilføje administratorer til admingruppen.
  Tidszone Indtast den tidszone, der er knyttet til admin-gruppen. Denne obligatoriske indstilling har betydning for, hvornår den planlagte, automatiske Active Directory-synkronisering køres.
  Landestandard Vælg denne lokaliseringsindstillinger (sprog) assoiceret med admingruppen. Denne indstilling er obligatorisk.
  Landingsside Indtast den første startside for administratorer i admingruppen. Standardplaceringen for denne påkrævede indstilling er enhedens dashboard, men du kan indstille den til en hvilken som helst side efter eget valg.
  Brugerdefineret forespørgsel
  Forespørgsel Denne indstilling viser den aktuelt indlæste forespørgsel, der kører, når du vælger knappen Test forespørgsel, og når du vælger knappen Fortsæt. Ændringer, du foretager under Brugerdefineret logik eller Brugerdefineret objektklasse, vil afspejles her.
  Brugerdefineret logik Tilføj din brugerdefinerede forespørgselslogik, f.eks. et adminnavn, her. F.eks, "cn=jsmith". Du kan inkludere lige så meget eller lige så lidt som navnet som du har lyst til. Knappen Test forespørgsel giver dig mulighed for at se, om din forespørgsels syntaks resulterer i en succesfuld søgning, inden du vælger knappen Fortsæt.

  Få flere oplysninger om entydigt navn (DN) ved at søge efter Microsofts TechNet-artikel med titlen "Object Naming" på https://technet.microsoft.com/.

 2. Vælg Gem.