For at tilmelde enheder i Workspace ONE Express og Workspace ONE UEM skal du oprette og integrere brugerkonti. Desuden skal du også oprette administrator konti så at admins nemt kan styre brugere og enheder.

Listevisning for brugerkonto

Konsollen lader dig etablere en komplet bruger- og administratorinfrastruktur. Det giver konfigurations-indstillinger for godkendelse, enterprise integration og fortsat vedligeholdelse.

Siden Listevisning, som kan findes ved at gå til Konti > Brugere > Listevisning, indeholder nyttige værktøjer til typisk vedligeholdelse og service af brugerkonti i Workspace ONE UEM.

Dette skærmbillede viser listevisningen over brugerkonto, der viser listen over enhedsslutbrugere, som de vises med filtre og sorteret efter tilmeldingsstatus.

Tilpas listevisning

Du kan anvende listevisningen Brugerkonti til omgående at oprette brugerdefinerede lister over brugere. Du kan også tilpasse skærmlayoutet baseret på kriterier, der er vigtige for dig. Du kan eksportere denne brugerdefinerede liste til senere analyse og tilføje nye brugere individuelt eller i bulk.

Handling Beskrivelse
Filtre

Vis kun ønskede brugere ved at anvende følgende filtre.

  • Sikkerhedstype
  • Tilmeldingsorganisationsgruppe
  • Tilmeldingsstatus
  • Brugergruppe
  • Brugerrolle
  • Status
Knappen Tilføj
  • Tilføj bruger – Udfør en engangstilføjelse af en basal brugerkonto. Tilføj en ny medarbejder eller en nyligt forfremmet medarbejder, der har behov for adgang til MDM-egenskaber.
  • Batchimport – Tilføj flere brugere til Workspace ONE ved at importere en fil med kommaseparerede værdier (CSV-fil). Indtast et entydigt navn og en beskrivelse af gruppe og organiser flere profiler på samme tid. Få yderligere oplysninger under Batchimport af brugere og enheder.

Layout-knap

Lader dig tilpasse layout for kolonner.

  • Oversigt – Få vist Listevisning med standardindstillinger for kolonner og visning.
  • Brugerdefineret – Vælg kun de kolonner, du vil se, i Listevisning. Du kan også anvende valgte kolonner til alle administratorer i eller under den aktuelle organisationsgruppe.
Sortering De fleste kolonner i Listevisning (i både Oversigt og Brugerdefineret layout) kan sorteres, inklusiv Enheder, Brugergrupper og Tilmeldingsorganisationsgruppe.
Eksport-knap

Gem en XLSX-fil eller CSV-fil (kommaseparerede værdier) af hele den Listevisning for brugere, der kan vises og analyseres i Microsoft Excel. Hvis du anvender et filter på Listevisning for brugere, genspejler de eksporterede lister de filtrerede resultater.

Vælg Eksport-knappen, vælg formatet (XLSX eller CSV), og gå derefter til Monitor > Rapporter og analyser > Eksporter for at se og downloade den resulterende rapport.

Interager med brugerkonti

Listevisningen har også et afkrydsningsfelt til venstre for hver brugerkonto. Få vist brugeroplysninger ved at vælge hypertekstbrugernavnet i kolonnen Generelle oplysninger.

Ikonet Redigering Dette er redigeringsikonet, formet som en grå blyant. lader dig foretage basale ændringer på brugerkontoen. Vælges et enkelt afkrydsningsfelt, vises der tre handlingsknapper: Send besked, Tilføj enhed og Flere handlinger.

Du kan vælge flere brugerkonti ved at anvende afkrydsningsfeltet, hvilket efterfølgende modificerer tilgængelige handlinger.

Handling Beskrivelse
Send besked. Giv øjeblikkelig support for en bruger eller gruppe af brugere. Send en brugeraktivering (brugerskabelon) e-mail til en bruger med deres tilmeldings-legitimationsoplysninger.
Tilføj enhed. Tilføj en enhed for den valgte bruger. Kun tilgængelig for enkel brugervalg.
Flere handlinger Vis følgende indstillinger.

Tilføj i brugergruppe.

Tilføj valgte brugere til ny eller eksisterende brugergruppe for simplificeret bruger management. For yderligere oplysninger henvises til Listevisning for brugergrupper og Rediger dine brugergruppe-tilladelser.

Fjern fra brugergruppe.

Fjern markerede brugere fra en brugerdefineret brugergruppe.

Skift organisationsgruppe

Flyt brugeren manuelt til en anden organisationsgruppe. Opdater tilgængelige indhold, tilladelser og begrænsninger for en bruger hvis de skifter position, bliver forfremmet eller skifter kontor eller distrikt.

Slet

Hvis en ansat i din organisation fratræder permanent, kan du hurtigt slette en brugerkonto helt. Sletning af kontooplysninger svarer til, at kontoen aldrig har eksisteret overhovedet. En slettet konto kan ikke genaktiveres. Hvis ejeren af en slettet konto vender tilbage, skal vedkommende have oprettet en ny konto.

Aktiver

Aktivér en deaktiveret konto, hvis en bruger vender tilbage til en organisation eller har behov for at blive genansat i virksomheden.

Deaktiver

Deaktivering er en sikkerhedsforanstaltning. Deaktivering bruges, hvis en bruger er fraværende, hvis vedkommendes enhed ikke er compliant, eller hvis vedkommendes enhed bliver væk eller stjålet. Workspace ONE UEM gemmer alle oplysninger om en deaktiveret konto, f.eks. navn, e-mailadresse, adgangskode, tilmeldingsorganisationsgruppe og så videre.

Hvis en konto deaktiveres, betyder det, at ingen med deaktiverede kontolegitimationsoplysninger kan logge ind. Når sikkerhedsproblemet er løst (brugeren bliver fundet, enheden bliver compliant, eller enheden dukker op igen), kan du aktivere kontoen.