Tildelingsgrupper

Tildelingsgruppe er et paraplybegreb, der bruges til at kategorisere bestemte administrationsgruppestrukturer i Workspace ONE UEM. Organisationsgrupper, Smart-grupper og Brugergrupper har hvert deres funktionssæt og er forskellige fra hinanden.

En ting, disse grupper har til fælles, er at tildele content til brugerenheder nemt. Som administrator kan du styre disse tre gruppestrukturer fra ét sted.

Naviger til Grupper & indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.

Dette skærmbillede af listevisningen med tildelingsgrupper viser en typisk liste over tre forskellige grupper og knappen Tilføj smart-gruppe.

Du kan tildele flere organisationsgrupper, smart-grupper og brugergrupper til en eller flere profiler, offentlige apps og politikker fra listevisningen Tildelingsgrupper.

Listevisning af tildelingsgrupper

Listevisningen over tildelingsgrupper indeholder en liste over tre forskellige grupper, der kan tildele indhold til enheder: organisationsgrupper, smart-grupper og brugergrupper. Du kan oprette en liste over de grupper, som du er interesseret i at se.

Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper, så listevisningen af tildelingsgrupper vises. De eneste tildelingsgrupper på listen for visning er dem, der styres af den OG, som administratoren i øjeblikket er i.

Du kan også Eksportere en CSV-fil (kommaseparerede værdier) med hele listevisningen af tildelingsgruppen. Du kan derefter se og analysere denne fil med Microsoft Excel. Vælg knappen Eksport (Ikonet Eksporter har form som en blå boks med en pil, der peger ud fra hjørnet øverst til højre.) for at gå til Overvåg > Rapporter og analyser > Eksporter for at få vist og downloade den relevante rapport.

Listevisning af tildelingsgrupper: Sortering efter kolonner

Du kan sortere listen over grupper efter individuelle kolonner ved at klikke på kolonneoverskriften.

Listevisning af tildelingsgrupper: Filtrer grupper

Du kan filtrere grupper efter Gruppetype (smart-grupper, organisationsgrupper og brugergrupper). Du kan også filtrere efter, hvordan eller om de er blevet Tildelt (Tildelinger, Ekskluderinger, Alle og Ingen).

Listevisning af tildelingsgrupper: Vælg links

Fire kolonner på siden med listen for tildelingsgrupper har en specifik funktion og kræver særlig omtale.

 • Kolonnen Grupper indeholder et link for hver Smart-gruppe. Du kan redigere smart-gruppen ved at vælge dette link.
 • Hvis du vælger en værdi, der ikke er nul, i kolonnen Tildelinger, vises siden Vis tildelinger, selv for tildelte organisationsgrupper og brugergrupper. Du kan se og bekræfte tildelinger til profiler, offentlige apps og compliance-politikker. Der er flere oplysninger under Vis tildelinger.
 • Hvis du vælger en værdi, der ikke er nul, i kolonnen Ekskluderinger, vises siden Vis tildelinger, selv for ekskluderede organisationsgrupper og brugergrupper. Du kan se og bekræfte undtagelser fra profiler, offentlige apps og compliance-politikker.
 • Hvis du vælger kolonnetallet Enheder, vises listevisningen over enheder. Listevisningen over enheder indeholder en liste over alle enheder i den valgte organisationsgruppe, smart-gruppe eller brugergruppe.

Tildel en eller flere tildelingsgrupper

Du kan tildele grupper til enhedsprofiler, offentlige apps og compliance-politikker. Du kan også tildele flere grupper af hver enkelt type (organisation, smart eller bruger) på én gang.

Hvis du vil tildele offentlige apps, kan du konfigurere forskellige programpolitikker for forskellige brugergrupper. Få flere oplysninger i Brug fleksibel udrulning til at tildele apps i Vejledningen til VMware Workspace ONE UEM Mobile Application Management, som kan ses på docs.vmware.com.

 1. Naviger til Grupper & indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.
 2. Vælg en eller flere grupper i listen, og vælg knappen Tildel .

  Skærmbilledet Tildelingsgrupper viser knappen Tildel, som vises, når du vælger en eller flere grupper.

 3. Siden Tildel viser de Organisationsgrupper, Smart-grupper og Brugergrupper, du valgte.

 4. Tildel dem ved at søge efter Profil, Offentlig app og Compliance-politik. Du kan vælge op til 10 profiler, op til 10 offentlige apps og en enkelt compliance-politik.

  Du kan kun vælge flere enheder af en enkelt type pr. session. Du kan f.eks. tildele flere grupper til op til 10 forskellige profiler i en enkelt kommando. Du kan dog ikke i en enkelt kommando tildele flere grupper til 10 profiler, 10 apps, og en compliance-politik. Hvis du har flere enheder af flere typer, skal du oprette separate tildelingssessioner for hver type (profiler, apps og politikker).

 5. Vælg Næste for at få vist siden Vis enhedstildeling, som du kan anvende til at bekræfte tildelingen af grupper.

 6. Vælg Gem og udgiv for at afslutte tildelingen.

Hvordan man sletter grupper

Du kan slette en tildelingsgruppe, uanset om det er en organisationsgruppe, smart-gruppe, brugergruppe eller administratorgruppe, forudsat at du først fjerner alle tildelingerne og tømmer gruppen. Få yderligere oplysninger om sletning af hver type gruppe i følgende emner.

 • Organisationsgruppe – Se afsnittet Slet en organisationsgruppe i Organisationsgrupper
 • Smart-gruppe – Se afsnittet Fjern tildeling af en smart-gruppe i Smart-grupper
 • Brugergruppe – Se afsnittet Listevisning af brugergrupper i Brugergrupper
 • Admingruppe – Se afsnittet Listevisning af admingrupper i Admingrupper
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon