Enhedsoplysninger

Du kan se detaljer for en enkelt enhed og få hurtig adgang til bruger- og enhedsadministrationshandlinger ved at se siden Enhedsoplysninger i Workspace ONE UEM.

Få adgang til enhedsoplysninger ved at vælge et enhedsnavn fra et af de tilgængelige dashboards eller ved at anvende et af de tilgængelige søgeværktøjer i Workspace ONE UEM-konsollen. Et Forventet navn er den etiket, som du tildeler til en enhed for at hjælpe dig med at skelne den fra andre enheder af samme mærke og model.

Hovedside for større sektioner

 • Meddelelsesbadges – Viser Kompromitteret status, Compliance-overtrædelser, Tilmeldingsdato, Tidspunkt hvor den valgte enhed sidst blev set, og GPS-/placeringstjenestes tilgængelighed (kun for Android-enheder).
 • Sikkerhed – Viser sikkerhedsindstillinger, såsom hvilken styringssoftware der er blevet anvendt, adgangskodestatus og databeskyttelse.
  • Hvis du tilmelder en enhed med Browser Web-appen og senere downloader og kører Workspace ONE Intelligent Hub-appen på enheden, ændres indikatoren ”Administreret af” til ”Hub registreret” for at afspejle tilstedeværelsen af Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Brugeroplysninger – Viser basal brugerinformation, inklusive fuldt navn og e-mail.
 • Enhedsoplysninger – Viser enhedsoplysninger som f.eks. organisationsgruppe, placering, smart-grupper, serienummer og andre identificerende etiketter, strømstatus, lagerkapacitet, fysisk hukommelse, garantioplysninger, tidspunkt for sidste genstart (kun Android) og enhedsmærker i alfabetisk rækkefølge. Batteriets tilstand er kun relevant for Zebra Android-enheder.
 • Profiler – Viser alle profiler som f.eks. installeret (aktive), tildelt (inaktive) og ikke-styret (sideindlæst).
 • Apps – Viser alle installerede apps, både automatiske apps og on demand-apps.
 • Indhold – viser indhold, der er markeret som ”påkrævet” af administratoren i det Workspace ONE UEM-styrede lager og i administratorlageret.
 • Certificeringer – Viser en liste over alle installerede certifikater, inklusive certifikater, der er tæt på deres udløbsdato.
 • Administrator-apps – Viser oplysninger om den installerede Workspace ONE Intelligent Hub, herunder versionsnummeret.
 • Zebra-batterioplysninger (kun for Zebra Android-enheder) – Viser detaljerede batterioplysninger, deriblandt batterikapacitet, fremstillingsdato, serienummer og delnummer.

Enhedsoplysninger dashboard

Dashboardet viser basale enhedsoplysninger, såsom enhedens navn. Andre detaljerede oplysninger omfatter enhedstype, enhedsmodel, OS-versionsnummer, ejerskabstype, enhedens gruppering af handlingsknapper samt indikator for seneste liste.

Dette delvise skærmbillede viser en typisk visning af et dashboard med enhedsdetaljer, herunder handlingsknapklyngen i højre side.

Når pileknapperne i indikatoren Seneste liste vælges, ændres den valgte enhed efter dens position i den filtrerede Listevisning.

Du kan også starte en Remote Assist-session på kvalificerende enheder. Få flere oplysninger i Remote Assistance.

Menufaner

Menu fane Beskrivelse
Oversigt Vis generelle statistikker, som f.eks. apps, tilgængelige OS-opdateringer, certifikater, indhold, enhedsoplysninger, sikkerhed, tidsvindue og brugeroplysninger.
Compliance Vis status, politiknavn, dato på seneste og kommende compliance tjek samt handlinger allerede foretaget på enheden. Fanen Compliance inkluderer avancerede fejlfindingsfunktioner og praktiske funktioner.

* Ikke-compliante enheder og enheder med statussen Afventer compliance har funktioner til fejlfinding. Du kan genoverveje compliance for hver enkelt enhed (Knappen Genevaluer compliance er formet som et par vinkelrette pile, der peger på hinanden og udgør en cyklus.) eller få detaljerede oplysninger om compliance-status på enheden (Ikonet oplysninger er formet som et lille i.).
* Brugere med skrivebeskyttelse kan se den specifikke compliance-politik direkte fra fanen Compliance, mens administratorer kan foretage ændringer af compliance-politikken.
Profiler Viser alle profiler der aktuelt er tildelt, installeret og ikke-styret på en enhed.
Apps Viser alle apps aktuelt tildelt og installeret på enheden.

Kolonnen App-compliance viser SDK-baserede apps, som ikke overholder indstillingerne for SDK-app-compliance. Find disse indstillinger i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Indstillinger og politikker > SDK App Compliance.
indhold Se status, type, navn, version, prioritet, udrulning, seneste opdatering, dato, tidspunkt for visninger samt indhold på enheden, der er markeret som ”påkrævet” af administratoren i det administrerede Workspace ONE UEM-lager. Denne fane har også en værktøjslinje for administrativ handling (installer eller slet).
Placering Viser aktuel placering eller placeringshistorik for en enhed. Vælg den Periode eller varighed, som du have et overblik over, i Søg i placeringsdatapunkter. Den brugerdefinerede periode giver dig mulighed for at vælge en række datoer og tidspunkter i 5-minutters intervaller. Du kan også se længde- og breddegrader for de steder, hvor disse datapunkter befinder sig, ved at holde markøren over placeringsmærkerne på kortet.

Aktivér indsamlingen af placeringsdata ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enheder og brugere og vælge siden med de platformsspecifikke Hub-indstillinger. For yderligere oplysninger om placeringsdata i forhold til privatliv henvises til Privatliv best practices.

Rediger antallet af placeringsdatapunkter, der indsamles, og minimumafstand mellem placeringer ved at navigere til Grupper & indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Kort.
Bruger Få adgang til oplysninger om brugeren af enheden og status for andre enheder tilmeldt af denne bruger.
Tidsvindue Se oplysninger om det tidsvindue, der er tildelt enheden, herunder synkroniseringsstatus, anvendt status, tidspunkt og planlægningsoplysninger.

Du kan dirigere slutbrugere til at vælge Synkronisere enhed fra appen Workspace ONE Intelligent Hub, hvilket opdaterer synkroniseringsstatus.

Tidsvindue-hændelser logføres af hændelseslogføring, når minimumslogføringsniveauet er sat til Oplysninger eller Fejlfinding. Få flere oplysninger i Event-logfiler.
Yderligere Disse yderligere menufaner varierer baseret på enhedsplatform.
* Advarsler – Se alle advarsler associeret med enheden.
* Vedhæftede filer – Anvend denne lagerplads på serveren til screenshots, dokumenter, se Hub-logfiler sendt fra Intelligent Hub og links til fejlfinding og andre formål uden at optage plads på selve enheden.
* Bøger – Vis alle interne bøger på enheden.
* Certifikater – Identificer enhedscertifikater ved navn og udsteder. Denne fane angiver også information omcertifikaternes udløbsdato.
* Kompromitteret registrering – Se oplysninger om enhedens kompromitterede status, herunder den specifikke Årsag til statussen, og hvor Alvorlig statussen er.
* Netværk – Se aktuel netværksinformation (mobil, Wi-Fi, Bluetooth, IMEI) for en enhed.
* Noter – Se og tilføj noter om enheden. F.eks, noter status på forsendelse, om enheden er sendt til reparation og ikke er funktionel.
* Produkter – se hele historikken og statussen for alle produktpakker, der er provisioneret til enheden, og eventuelle provisioneringsfejl. Du kan også gennemtvinge genbehandling (genudrulning) af et produkt.
* Begrænsninger – Vis alle gældende begrænsninger på enheden. Denne fane viser også specifikke begrænsninger efter enhed, apps, bedømmelser og adgangskode.
* Sikkerhed – Se aktuel sikkerhedsstatus for en enhed baseret på sikkerhedsindstillinger.
* Delt enhedslogfil – Se den delte enheds historik, herunder tidligere ind- og udtjekninger samt status.
* Statushistorik – Se enhedens historik i relation til tilmeldingsstatus.
* Målrettet logføring – Se logføringsposter for konsol, katalog, enhedstjenester, enhedsstyring og selvbetjeningsportal. Du skal aktivere Målrettet logføring i indstillinger, og der stilles et link til rådighed for denne handling. Derefter skal du vælge knappen Opret ny logfil og vælge, hvor længe logfilen indsamler oplysninger.
* Telekom – Se alle opkald, data samt sendte og modtagne sms-beskeder.
* Vilkår for anvendelse – Vis en liste over slutbrugerlicensaftaler (EULA'er), som accepteres under tilmeldingen.
* Fejlfinding – Se logføringsoplysningerne for Hændelseslogfil og Kommandoer. Denne side har eksport og søgefunktioner, hvilket lader dig udføre målrettede søgninger og analyser.

* Hændelseslogfil – Vis detaljeret fejlfindingsinformatin og server tjek-ind, inklusiv et Filter efter Hændelsesgruppetype, Datointerval, Alvorsgrad, Modul og Kategori. I Hændelseslogfil-listen viser kolonnen Hændelsesdata muligvis hypertekstlinks, der åbner en separat skærm med endnu flere oplysninger om den specifikke hændelse. Denne information lader udføre avanceret fejlfinding såsom at fastslå hvorfor installation af en profil slog fejl.

* Kommandoer – Vis en detaljeret liste over afventende, i kø sat og fuldførte kommandoer sendt til enheden. Inkludere et Filter der lader dig filtrere kommandoer efter Kategori, Status og specifik Kommando.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon