Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης το VMware Cloud Web Security, πρέπει πρώτα να έχει δημιουργήσει και διαμορφώσει μια πολιτική ασφάλειας και κατόπιν να την έχει εφαρμόσει.

Δημιουργείτε και επεξεργάζεστε τις πολιτικές ασφάλειας στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του VMware SD-WAN Orchestrator.

Προϋποθέσεις

Για τη δημιουργίας μιας πολιτικής Cloud Web Security (CWS), ένας χρήστης πρέπει να έχει έναν από τους ακόλουθους ρόλους:
 • Χειριστής με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικό ρόλο.
 • Συνεργάτης με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικό ρόλο.
 • Χρήστης πελάτη με ρόλο υπερχρήστη, τυπικό ρόλο ή ρόλο διαχειριστή ασφαλείας.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη του Orchestrator, εάν δεν χρησιμοποιείται η έκδοση 5.1.0 του Orchestrator ή μεταγενέστερη έκδοση, κάντε κλικ στο Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού SD-WAN, επιλέξτε Cloud Web Security.
  Εμφανίζεται η σελίδα Cloud Web Security.

  Στη σελίδα Cloud Web Security, ο χρήστης μπορεί να προβάλει, να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει και να επεξεργαστεί πολιτικές Cloud Web Security, καθώς και να παρακολουθήσει την εφαρμογή των πολιτικών Cloud Web Security.

 4. Για να δημιουργήσετε μια νέα Πολιτική ασφάλειας, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Πολικές (Policies) > Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies). Στη σελίδα Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies), κάντε κλικ στην επιλογή ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (NEW POLICY).
  Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Δημιουργία νέας πολιτικής ασφάλειας (Create a new Security Policy).
 5. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το όνομα για την πολιτική ασφάλειας και κάντε κλικ στην επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (CREATE).
  Σημείωση: Το όνομα πολιτικής πρέπει να είναι μια συνεχής συμβολοσειρά κειμένου χωρίς διαστήματα. Για παράδειγμα, η Πολιτική ασφάλειας 1 (Security Policy 1) θα επιστρέψει σφάλμα, ενώ η ΠολιτικήΑσφάλειας1 (SecurityPolicy1) θα γίνει αποδεκτή.

Αποτελέσματα

Μια πολιτική ασφάλειας δημιουργείται και εμφανίζεται στη σελίδα Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies).

Επόμενες ενέργειες