Το VMware Cloud Web Security™ είναι μέρος της λύσης VMware SASE™ και είναι μια υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και την υποδομή που αποκτούν πρόσβαση σε εφαρμογές SaaS και Internet από ένα μεταβαλλόμενο τοπίο εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, προσφέρει ορατότητα και έλεγχο και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση.

Ο Οδηγός διαμόρφωσης του VMware Cloud Web Security™ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, διαμόρφωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης πολιτικών ασφαλείας για την υπηρεσία VMware Cloud Web Security. Ο οδηγός παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Επιθεώρησης SSL, της Πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP), του Cloud Access Security Broker (CASB), της Ασφάλειας Web και των δυνατοτήτων διακομιστή μεσολάβησης Web για την υπηρεσία VMware Cloud Web Security.