Ένας χρήστης του VMware Cloud Web Security ενδέχεται να θέλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας μιας Πολιτική ασφάλειας (Security Policy) παραγωγής. Αντί να διαμορφώσουν χειροκίνητα μια ολοκαίνουργια Πολιτική ασφάλειας (Security Policy) που ταιριάζει με την πολιτική ασφάλειας παραγωγής, οι χρήστες μπορούν να κλωνοποιήσουν την πολιτική παραγωγής και να δημιουργήσουν την κλωνοποίηση του αντιγράφου ασφαλείας.

Μια Πολιτική ασφάλειας κλωνοποιείται στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του VMware SD-WAN Orchestrator.

Προϋποθέσεις

Για την κλωνοποίηση μιας πολιτικής Cloud Web Security (CWS), ένας χρήστης πρέπει να έχει έναν από τους ακόλουθους ρόλους:
 • Χειριστής με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικό ρόλο.
 • Συνεργάτης με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικό ρόλο.
 • Χρήστης πελάτης με ρόλο υπερχρήστη, τυπικό ρόλο ή ρόλο διαχειριστή ασφαλείας.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη του Orchestrator, εάν δεν χρησιμοποιείται η έκδοση 5.1.0 του Orchestrator ή μεταγενέστερη έκδοση, κάντε κλικ στο Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού SD-WAN, επιλέξτε Cloud Web Security.
  Εμφανίζεται η σελίδα Cloud Web Security.

  Στη σελίδα Cloud Web Security, ο χρήστης μπορεί να προβάλει, να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει και να επεξεργαστεί πολιτικές του Cloud Web Security.

 4. Για να κλωνοποιήσετε μια υπάρχουσα Πολιτική ασφάλειας, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Πολιτικές (Policies) > Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies). Στη σελίδα Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies), κάντε κλικ στην επιλογή ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ (CLONE).
  Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Δημιουργία νέας πολιτικής ασφάλειας (Create a new Security Policy).
 5. Στο πλαίσιο κειμένου, θα υπάρχει ένα προεπιλεγμένο όνομα για αυτήν την κλωνοποιημένη Πολιτική ασφάλειας. Για παράδειγμα, εάν κλωνοποιήσετε μια πολιτική ασφάλειας με όνομα «Δοκιμή» (Test), το προεπιλεγμένο όνομα θα εμφανίζεται ως Αντίγραφο δοκιμής (Copy of Test). Οι χρήστες μπορούν είτε να αποδεχτούν αυτό το όνομα είτε να επεξεργαστούν το όνομα σε κάτι που προτιμούν (για παράδειγμα, ΠολιτικήΑσφάλειας2 (SecurityPolicy2)). Μόλις το όνομα της Πολιτικής ασφάλειας είναι σωστό, κάντε κλικ στην επιλογή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (CREATE).
  Σημείωση: Το όνομα πολιτικής πρέπει να είναι μια συνεχής συμβολοσειρά κειμένου χωρίς διαστήματα. Για παράδειγμα, η Πολιτική ασφάλειας 2 (Security Policy 2) θα επιστρέψει σφάλμα ενώ η ΠολιτικήΑσφάλειας2 (SecurityPolicy2) θα γίνει αποδεκτή.

Αποτελέσματα

Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας της Πολιτικής ασφάλειας και εμφανίζεται στη σελίδα Πολιτικές ασφάλειας (Security Policies).

Σημείωση: Η δυνατότητα κλωνοποίησης δεν περιορίζεται στην ίδια την Πολιτική ασφάλειας. Αντί για κλωνοποίηση ολόκληρης της πολιτικής, εάν ο χρήστης θέλει μόνο να κλωνοποιήσει ένα σύνολο κανόνων εντός της πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να κλωνοποιήσουν τους κανόνες Επιθεώρησης SSL, CASB, DLP ή Web, ανάλογα με τις ανάγκες.

Επόμενες ενέργειες