Το VMware Cloud Web Security™ είναι μια υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και την υποδομή που αποκτούν πρόσβαση σε εφαρμογές SaaS και Internet από ένα μεταβαλλόμενο τοπίο εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, προσφέρει ορατότητα και έλεγχο και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση.

Το VMware Cloud Web Security παραδίδεται μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου σημείων παρουσίας (PoP) του VMware SASE™ για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες, όπου και αν βρίσκονται και μέσω οποιασδήποτε συσκευής και αν συνδέονται, έχουν ασφαλή, συνεπή και βέλτιστη πρόσβαση στις εφαρμογές. Το Cloud Web Security απλοποιεί τη διαχείριση των υπηρεσιών ασφαλείας και βοηθά το IT να ενισχύσει την ασφάλεια, εξισορροπώντας παράλληλα την παραγωγικότητα των χρηστών.

Ροή πακέτων

Το VMware Cloud Web Security χρησιμοποιεί Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς (TLS), για να εξασφαλίσει την πλήρη ασφαλή επικοινωνία από έναν πελάτη σε έναν διακομιστή Web. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδόσεις TLS που χρησιμοποιούνται από το Cloud Web Security, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες εκδόσεις ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς (TLS) και σειρές κρυπτογράφησης.

Το Cloud Web Security παρέχει στις ομάδες IT την ορατότητα και τον έλεγχο που χρειάζονται για να διατηρήσουν ισχυρή ασφάλεια, τηρώντας παράλληλα τις ανάγκες συμμόρφωσης με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Ευέλικτη ασφάλεια - Ως υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud κάθε απειλή που εντοπίζεται οπουδήποτε από το Cloud Web Security αποκλείεται αμέσως για όλους τους πελάτες, αξιοποιώντας τις εγγενείς ιδιότητες του cloud.
  • Ασφαλής απρόσκοπτη πρόσβαση για το εργατικό δυναμικό, οπουδήποτε - Αξιοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο VMware SASE PoP, το Cloud Web Security παρέχει ασφαλή και βέλτιστη πρόσβαση στους χρήστες για εφαρμογές Internet και SaaS.
  • Απλοποιημένες λειτουργίες - Το Cloud Web Security χρησιμοποιεί ένα κεντρικό παράθυρο διαχείρισης που χρησιμοποιεί το VMware SD-WAN Orchestrator για υπηρεσίες δικτύου και υπηρεσίες ασφαλείας, απλοποιώντας την ανάπτυξη και τις λειτουργίες ενός κατανεμημένου χώρου εργασίας.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους - Το Cloud Web Security προσφέρει εξοικονόμηση κόστους από τη διαχείριση του κύκλου ζωής και του κύκλου ανανέωσης των φυσικών ή εικονικών συσκευών που αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις.

Το Cloud Web Security προσφέρεται μέσω του παγκόσμιου δικτύου σημείων VMware SASE PoP που παρέχονται ως διαχειριζόμενη υπηρεσία και χρησιμοποιείται από 150+ συνεργάτες τηλεπικοινωνιών και χιλιάδες μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας παγκοσμίως.

Σημειώσεις έκδοσης του Cloud Web Security μπορείτε να βρείτε εδώ.