Αυτή η ενότητα καλύπτει τις προϋποθέσεις και τα βήματα διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση της καθολικής σύνδεσης για την υπηρεσία Cloud Web Security.