Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τους ρόλους στο VMware Edge Network Intelligence.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους χρήστες χρειάζεστε στο VMware Edge Network Intelligence. Οι χρήστες αναγνωρίζονται από τη διεύθυνση email και μπορούν να εκχωρηθούν δικαιώματα πρόσβασης βάσει ρόλων.

Υπάρχουν 4 ρόλοι χρήστη και 3 επίπεδα δικαιωμάτων στο VMware Edge Network Intelligence.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους χρήστη, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων διαχείρισης και στην καρτέλα πρόσβαση χρήστη.

Ρόλος χρήστη

Περιγραφή

Όλα

Πρόσβαση σε ολόκληρο το προϊόν του VMware Edge Network Intelligence.

Μηχανικός δικτύου

Πρόσβαση σε όλα τα τμήματα δικτύου του VMware Edge Network Intelligence (εξαιρούνται η ασφάλεια και η επιχειρηματική δραστηριότητα).

Ασφάλεια

Πρόσβαση στα τμήματα IoT του VMware Edge Network Intelligence.

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Πρόσβαση στα τμήματα κρίσιμων συσκευών του VMware Edge Network Intelligence.

Γραφείο εξυπηρέτησης

Πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων του γραφείου εξυπηρέτησης.

Δικαίωμα

Περιγραφή

Κάτοχος

Η κύρια επαφή για το VMware Edge Network Intelligence. Αυτός ο ρόλος μπορεί να δημιουργήσει και να διαγράψει όλους τους λογαριασμούς στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών διαχειριστή.

Διαχειριστής

Πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής για διαμόρφωση του VMware Edge Network Intelligence, μπορείτε να προβιβάσετε άλλους χρήστες σε διαχειριστές, αλλά όχι να τους υποβιβάσετε.

Προεπιλογή

Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στο VMware Edge Network Intelligence.

Σχήμα 1. Ρόλοι χρηστών
VMware Edge Network Intelligence - Ρυθμίσεις διαχειριστή
Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει πολλές συνδέσεις χρηστών, όπως παρατίθεται παρακάτω:
Ρόλος χρήστη Δικαίωμα ENI Ρόλος ENI
Χειριστής
Υπερχρήστης-χειριστής Διαχειριστής Όλα
Τυπικός διαχειριστής-χειριστής Διαχειριστής Όλα
Χειριστής υποστήριξης Διαχειριστής Όλα
Χειριστής επιχείρισης συλλογή Όλα
Συνεργάτης
Υπερχρήστης-συνεργάτης Διαχειριστής Όλα
Τυπικός διαχειριστής-συνεργάτης Διαχειριστής Όλα
Διαχειριστής-συνεργάτης υποστήριξης Διαχειριστής Μηχανικός δικτύου
Συνεργάτης υποστήριξης Διαχειριστής Όλα
Συνεργάτης επιχείρησης προεπιλογή Όλα
Επιχείρηση
Υπερχρήστης επιχείρησης Διαχειριστής Όλα
Τυπικός διαχειριστής επιχείρησης Διαχειριστής Όλα
Τυπικός διαχειριστής ENI επιχείρησης Διαχειριστής Όλα
Διαχειριστής δικτύου επιχείρησης Διαχειριστής Μηχανικός δικτύου
Διαχειριστής ασφάλειας επιχείρησης Διαχειριστής Ασφάλεια
Χρήστης υποστήριξης επιχείρησης προεπιλογή Όλα
Χρήστης επιχείρησης μόνο για ανάγνωση προεπιλογή Μηχανικός δικτύου
Χρήστης ασφάλειας επιχείρησης μόνο για ανάγνωση προεπιλογή Μηχανικός δικτύου