Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο VMware Edge Network Intelligence και τον τρόπο διαμόρφωσης των λογαριασμών χρηστών και πρόσβασης βάσει ρόλων.