Το VMware Edge Network Intelligence μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση ολόκληρου του οργανισμού σας σε όλο τον κόσμο. Για να μπορείτε να βλέπετε πιο εύκολα πού υπάρχουν προβλήματα απόδοσης, μπορείτε να δημιουργήσετε τοποθεσίες και ομάδες.

Το VMware Edge Network Intelligence διαθέτει ιεραρχική οργάνωση των τοποθεσιών και ομάδων. Μόλις δημιουργηθεί μια τοποθεσία ή μια ομάδα, το VMware Edge Network Intelligence θα αρχίσει να δημιουργεί γραμμές βάσης απόδοσης

Οι τοποθεσίες χρησιμοποιούνται συνήθως για γεωγραφικά διαχωρισμένα τμήματα των οργανισμών σας, όπως υποκαταστήματα ή κεντρικές εγκαταστάσεις. Εντός του VMware Edge Network Intelligence, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ρόλους ασφαλείας για να περιορίσετε τους χρήστες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Οι ειδοποιήσεις στο VMware Edge Network Intelligence δημιουργούνται επίσης ανά τοποθεσία και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν ειδοποίηση ανά τοποθεσία

Οι ομάδες χρησιμοποιούνται για τον ορισμό μιας περιοχής μέσα σε μια τοποθεσία, συνήθως κτίρια και ορόφους, ωστόσο δεν περιορίζεστε μόνο σε αυτές τις ομάδες. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια ομάδα για μια περιοχή μέσα σε ένα κτίριο, όπως καφετέρια, αίθουσα διαλέξεων ή μεγάλο χώρο συσκέψεων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ομάδα για εξωτερικούς χρήστες.

Οι ομάδες ορίζονται ως συλλογές Access Point ή ως ιεραρχική ομάδα ομάδων. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους ομάδων στο VMware Edge Network Intelligence.

Τύπος

Γονικό

Απαιτούμενα πεδία

Σκοπός

Τοποθεσία

Καμία/Συνολικά

Διεύθυνση

Γεωγραφικές τοποθεσίες

Προεπιλογή

Τοποθεσία

Κανένα

Προέρχεται από τον ελεγκτή WLAN

Προσαρμογή

Τοποθεσία

Λίστα AP/Ομάδα AP

Ομαδοποίηση ΑΡ ελεύθερης μορφής

Κτίριο

Τοποθεσία

Διεύθυνση

Καθορισμός κτιρίου

Όροφος

Κτίριο

Αριθμός ορόφου, Λίστα/Ομάδα AP

Ο καθορισμός ορόφου μπορεί να έχει συσχετισμένο χάρτη ορόφου