Μια ομάδα στο VMware Edge Network Intelligence είναι μια συλλογή AP ή χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση άλλων ομάδων (για παράδειγμα, τα κτίρια περιλαμβάνουν ορόφους). Οι ομάδες σάς επιτρέπουν να απομονώσετε γραμμές βάσης απόδοσης μόνο για αυτά τα ΑΡ. Οι ομάδες είναι ένας ισχυρός τρόπος για να εξετάσετε διαφορετικές περιοχές του περιβάλλοντός σας, χωρίς να κάνετε αλλαγές στην πραγματική υποδομή.

Διαδικασία

  1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις διαχειριστή και κάντε κλικ στη σύνδεση ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS) - από προεπιλογή, το VMware Edge Network Intelligence εισάγει ομάδες από τον ελεγκτή WLAN
  2. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια υπάρχουσα ομάδα, κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (EDIT)
  3. Για να προσθέσετε μια ομάδα, κάντε κλικ στο κουμπί ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΑΡ (NEW AP GROUP)
  4. Συμπληρώστε το ΟΝΟΜΑ (NAME), τον ΤΥΠΟ (TYPE), το ΓΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (PARENT) και επιλέξτε AP ή ορίστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ που θα αντιστοιχεί στα AP για αυτήν την ομάδα
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE). Το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE) ενεργοποιείται, μόνο εάν δεν υπάρχουν σφάλματα στη σελίδα.

Αποτελέσματα

Σχήμα 1. Προσθήκη τοποθεσίας

Πεδίο

Σκοπός

Απαιτείται

Όνομα

Εμφανιζόμενο όνομα για την ομάδα

Πάντα υποχρεωτικό

Τύπος

Ένα από - Προσαρμογή, κτίριο, όροφος

Πάντα υποχρεωτικό

Όροφος

Αριθμός ορόφου

Όταν ο τύπος είναι κτίριο

Χάρτης ορόφου

Αποστολή χάρτη ορόφου σε έναν όροφο

Προαιρετικό, αλλά διαθέσιμο μόνο όταν ο τύπος είναι όροφος

Γονικό

Γονικό στοιχείο του τύπου ομάδας

Υποχρεωτικό, οι Ομάδες και τα κτίρια πρέπει να οριστούν σε μια τοποθεσία, ο όροφος πρέπει να οριστεί σε ένα κτίριο

ΑΡ

Μια λίστα με ονόματα AP ή ένας χαρακτήρας μπαλαντέρ που χρησιμοποιεί * για αντικατάσταση

Υποχρεωτικό, όταν οι ομάδες ΑΡ είναι κενές

Ομάδες AP

Μια λίστα ομάδων AP για αντιστοίχιση από τον ελεγκτή WLAN

Υποχρεωτικό, όταν το ΑΡ είναι κενό

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Υποχρεωτικό για τον τύπο κτιρίου