Λεπτομερείς οδηγίες και απαιτήσεις για την προσθήκη ελεγκτή Cisco WLAN στο VMware Edge Network Intelligence. Μπορείτε να προσθέσετε όσους ελεγκτές WLAN χρειάζεστε.

Προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να έχετε τη διεύθυνση IP του ελεγκτή και είτε μια συμβολοσειρά κοινότητας SNMP V1/V2C είτε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης SNMP V3. Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα ανίχνευσης έχει συνδεσιμότητα με το πρόγραμμα ανίχνευσης για SNMP και, προαιρετικά, τηλεμετρία Cisco.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε παγιδεύσεις SNMP στον ελεγκτή WLAN και να προσθέσετε τη διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης ως προορισμό. Αν έχετε πολλά προγράμματα ανίχνευσης, πρέπει να επιλέξετε το πρόγραμμα ανίχνευσης που σχετίζεται με την τοποθεσία όπου βρίσκεται ο ελεγκτής. Τα προγράμματα ανίχνευσης χρησιμοποιούν την προέλευση παγίδευσης, για να αναγνωρίσουν τον ελεγκτή και αντιστοιχίζουν τον παραλήπτη παγίδευσης ως προέλευση λήψης του SNMP. Ορίστε την προέλευση παγίδευσης έτσι, ώστε να είναι η ίδια διεύθυνση IP όπως ορίζεται στη ρύθμιση του ελεγκτή.

Διαδικασία

  1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin settings) > Τροφοδοσίες (Feeds) > Ελεγκτές (Controllers).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη ελεγκτή (+ Add Controller) και επιλέξτε Cisco από το αναπτυσσόμενο μενού Κατασκευαστής (Manufacturer).
  3. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον ελεγκτή, τη διεύθυνση IP και επιλέξτε την έκδοση SNMP και συμπληρώστε τη συμβολοσειρά κοινότητας ή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
    Σχήμα 1. Προσθήκη ελεγκτή Cisco
    VMware Edge Network Intelligence - Προσθήκη ελεγκτή Cisco

Αποτελέσματα

Μόλις προσθέσετε έναν ελεγκτή και ο ελεγκτής αρχίσει να στέλνει παγιδεύσεις SNMP, το πρόγραμμα ανίχνευσης επικοινωνεί και αρχίζει να συλλέγει δεδομένα. Εάν όλα πάνε καλά, η τροφοδοσία πρέπει να μοιάζει με το ακόλουθο παράδειγμα - η επιλογή του ελεγκτή θα εμφανίσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες στις τροφοδοσίες.

Σχήμα 2. Κατάσταση τροφοδοσίας Cisco
VMware Edge Network Intelligence - Κατάσταση τροφοδοσίας Cisco