Το VMware Edge Network Intelligence χρησιμοποιεί δεδομένα από ελεγκτές WLAN για την αναγνώριση ασύρματων χρηστών και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα της σύνδεσης Wi-Fi. Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές WLAN ταυτόχρονα. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους προμηθευτές που υποστηρίζονται και τις απαιτούμενες τροφοδοσίες. Για λεπτομερή διαμόρφωση, ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με τους συγκεκριμένους προμηθευτές.

Προμηθευτής

API

Λήψη SNMP

Παγίδευση SNMP

CLI

Για συγκεκριμένο προμηθευτή

Ελεγκτής Cisco

X

X

Τηλεμετρία Cisco

Cisco Meraki

X

Aruba HP

X

X

X

Aruba Amon

Mist

X

Webhook

Extreme

X

X

X

Ruckus

X

X

X

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ENI που υποστηρίζονται για τους ελεγκτές Cisco και Aruba, ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας υποστήριξης δυνατοτήτων VMware Edge Network Intelligence.