Το VMware Edge Network Intelligence δημιουργεί περιστατικά με βάση τη μηχανική μάθηση και την ανάλυση του περιβάλλοντός σας. Τα συστημικά περιστατικά δημιουργούνται για κάθε καθορισμένη τοποθεσία και για τον συνολικό οργανισμό. Σε αυτά τα περιστατικά αντιστοιχίζεται μια σοβαρότητα και εμφανίζονται στη σελίδα συστημικών περιστατικών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για περιστατικά με βάση την προτεραιότητα και την τοποθεσία για την οποία δημιουργήθηκε το περιστατικό. Ανατρέξτε στην ενότητα ειδοποιήσεων για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής σε ειδοποιήσεις.

Μεταβείτε στη σελίδα Συστημικές ειδοποιήσεις από το μενού περιστατικών:

Σχήμα 1.

Μπορείτε να περιορίσετε τη σελίδα περιστατικών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλάζοντας την τοποθεσία από την επάνω γραμμή περιήγησης

Σχήμα 2.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα περιστατικά με βάση τη σοβαρότητα και τον τύπο περιστατικού. Τα περιστατικά χωρίς προτεραιότητα εμφανίζονται με «-» που σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί προτεραιότητα.

Από προεπιλογή, τα περιστατικά που εμφανίζονται περιορίζονται στις τελευταίες 24 ώρες. Για να αλλάξετε την ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ημερομηνίας στην επάνω δεξιά γωνία. Οι λεπτομέρειες περιστατικού αποθηκεύονται μόνο για μέγιστο διάστημα 14 ημερών - αυτό δεν είναι διαμορφώσιμο.

Σχήμα 3.

Τα περιστατικά με τον δείκτη δημιουργήθηκαν λόγω απόκλισης στην απόδοση της γραμμής βάσης.

Σχήμα 4. Παράδειγμα περιστατικού RADIUS βασισμένου σε απόκλιση