Το VMware Edge Network Intelligence θα αρχίσει να δημιουργεί γραμμή βάσης στο περιβάλλον σας μόλις αρχίσετε να προσθέτετε δεδομένα. Εντός 2 ημερών, η μηχανή AI αρχίζει να δημιουργεί περιστατικά για ζητήματα απόδοσης που δεν εμπίπτουν στις καθιερωμένες γραμμές βάσης. Αυτά τα περιστατικά μπορούν να περιοριστούν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σε ολόκληρο ή τον συνολικό οργανισμό.

Το VMware Edge Network Intelligence διαθέτει ένα σύνολο ενσωματωμένων δεικτών απόδοσης, που αναλύουν το περιβάλλον σας αναζητώντας προβλήματα που ενδέχεται να προκαλούν ζητήματα στη συσκευή τελικού χρήστη. Καθώς το σύστημα μαθαίνει για το δίκτυό σας, θα κατηγοριοποιήσει αυτά τα περιστατικά σε περιστατικά επιπέδου P1-P6.
Πίνακας 1. Επίπεδα προτεραιότητας

Επίπεδο

Περιγραφή

P1 - P2

Περιστατικά σε επίπεδο παραγωγής που επηρεάζουν σημαντικό μέρος των χρηστών σας ή που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση.

P3-6

Περιστατικά σε επίπεδο προειδοποίησης που επηρεάζουν ένα μικρό ποσοστό ή έχουν μικρό αντίκτυπο στην απόδοση

Οι ρυθμίσεις προτεραιότητας έχουν ρυθμιστεί λεπτομερώς από προεπιλογή, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν στις ρυθμίσεις διαχειριστή για να καταστούν περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητες στις αλλαγές γραμμής βάσης.
Σημαντικό:

Είναι σημαντικό να ρυθμίζετε λεπτομερώς τα περιστατικά σε τακτική βάση, για να ελαχιστοποιούνται τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα στο VMware Edge Network Intelligence. Η λεπτομερής ρύθμιση περιστατικών διδάσκει στο AI τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό για εσάς. Χωρίς αυτό, υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης των εισερχομένων σας με ψευδώς θετικά αποτελέσματα που θα σας εμποδίσουν να δείτε πιο σοβαρά ζητήματα.