Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση στο VMware Edge Network Intelligence.

Πρέπει να έχετε λάβει ένα μήνυμα email με τα στοιχεία σύνδεσής σας και μια σύνδεση στην παρουσία σας VMware Edge Network Intelligence. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το email σας, μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη διεύθυνση https://app.nyansa.com και να εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας για να βρείτε την παρουσία σας.

Μόλις βρεθείτε στην παρουσία σας, θα εμφανιστεί το τοπικό VMware Edge Network Intelligence ή θα εμφανιστεί η σελίδα καθολικής σύνδεσης των οργανισμών σας.

Κατά την πρώτη σύνδεση, θα σας ζητηθεί να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Σημαντικό:

Οι συνδέσεις πρόσβασης στον λογαριασμό μέσω email λήγουν εντός 24 ωρών. Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 24 ώρες, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;, για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σχήμα 1.
Σελίδα σύνδεσης στο VMware Edge Network Intelligence