Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > UPS (Inventory > UPS), για να δείτε μια λίστα με όλες τις συσκευές UPS που έχετε προσθέσει χειροκίνητα στο VMware Edge Network Intelligence για τη συλλογή δεδομένων από το δίκτυό σας.

Η σελίδα λίστας UPS εμφανίζει την Περιγραφή, τη Διεύθυνση IPv4, το Μοντέλο, την Κατάσταση και την Κατάσταση μπαταρίας των συσκευών UPS. Εμφανίζει επίσης την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία η συσκευή UPS προβλήθηκε για τελευταία φορά στο δίκτυο και το πρόγραμμα ανίχνευσης που έχει αντιστοιχιστεί στη συσκευή UPS.

Κάντε κλικ σε μια γραμμή συσκευής UPS για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.