Το απόθεμα είναι μια συλλογή συσκευών, που είτε αναγνωρίζονται δυναμικά χρησιμοποιώντας VMware SD-WAN Edges ή προγράμματα ανίχνευσης είτε προστίθενται χειροκίνητα στο VMware Edge Network Intelligence.

Το VMware Edge Network Intelligence εμφανίζει τις δυναμικά αναγνωρισμένες συσκευές στη σελίδα Απόθεμα, εφόσον υπάρχει κυκλοφορία σε αυτές τις συσκευές. Εάν δεν υπάρχει κυκλοφορία σε μια συσκευή για έως και δύο εβδομάδες, η συσκευή αποκλείεται λόγω ηλικίας από το VMware Edge Network Intelligence. Δεν μπορείτε να διαγράψετε καμία από αυτές τις συσκευές.

Προγράμματα ανίχνευσης, Εdge, ελεγκτές, μεταγωγείς και UPS είναι μερικές από τις συσκευές που μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη προελεύσεων δεδομένων.

Μπορείτε να φιλτράρετε τις συσκευές με βάση τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται ή το παράθυρο χρονικού εύρους μεταξύ τριών ωρών έως δύο εβδομάδων. Έχετε πρόσθετα φίλτρα με βάση τον τύπο της συσκευής, για να ταξινομήσετε και να προβάλετε τη λίστα συσκευών. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξαγάγετε τη λίστα συσκευών σε ένα αρχείο .csv. Εξάγονται οι πρώτες 10.000 εγγραφές.

Κάντε κλικ σε μια γραμμή συσκευής για να προβάλετε τις λεπτομέρειες. Το VMware Edge Network Intelligence χρησιμοποιεί μια τυπική μορφή σελίδας λεπτομερειών για την εμφάνιση των συσκευών. Τα στοιχεία έχουν παρόμοια μορφή και λειτουργικότητα στους διάφορους τύπους συσκευών. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτά τα στοιχεία, καθώς ορισμένα στοιχεία περιέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες όταν κάνετε κλικ. Οι σελίδες λεπτομερειών αποτελούνται συνήθως από μία ή περισσότερες «κάρτες» λεπτομερειών. Η κορυφαία κάρτα περιλαμβάνει συνήθως τις πληροφορίες αναγνώρισης για το στοιχείο και μπορεί να περιέχει πληροφορίες ιστορικού, όπως τις τελευταίες διευθύνσεις IP που είχε μια συσκευή. Άλλα στοιχεία των σελίδων λεπτομερειών περιλαμβάνουν περιστατικά για συσκευές-πελάτες, κορυφαίους ομιλητές για εφαρμογές, γειτονικά AP για Access Point, και όλα έχουν κάποιο βαθμό γραφημάτων ανεπεξέργαστων δεδομένων.

Οι σελίδες λεπτομερειών περιορίζονται επίσης στον επιλογέα χρόνου στην επάνω δεξιά γωνία, αν και δεν ακολουθούν όλες οι λεπτομέρειες τους περιορισμούς όπως σημειώνεται παρακάτω.