Περιγράφει τον τρόπο αντικατάστασης ενός υπάρχοντος χάρτη ορόφου που σχετίζεται με μια προσαρμοσμένη ομάδα.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
  Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).
 3. Στη σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS), αναζητήστε κατά όνομα προσαρμοσμένης ομάδας για να βρείτε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη ομάδα για την οποία θέλετε να τροποποιήσετε έναν χάρτη ορόφου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (EDIT TABLE).
  Ένας πίνακας με όλες τις υπάρχουσες προσαρμοσμένες ομάδες εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασίας.
 5. Κάτω από τη στήλη ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ (FLOOR MAP) για την ομάδα ορόφων σας, κάντε κλικ στην επιλογή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΗ ΟΡΟΦΟΥ (REPLACE FLOOR MAP).
  Εμφανίζεται το παράθυρο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΗ ΟΡΟΦΟΥ (FLOORMAP IMPORT).
 6. Σύρετε και αποθέστε ένα αρχείο εικόνας χάρτη ορόφου ή αναζητήστε ένα αρχείο εικόνας χάρτη ορόφου που θα αντικατασταθεί.
 7. Αφού αντικαταστήσετε το αρχείο εικόνας χάρτη ορόφου, κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).