Το VMware Edge Network Intelligence δημιουργεί περιστατικά με βάση τη μηχανική μάθηση και τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς της συσκευής-πελάτη και της υποδομής στο δίκτυό σας.