Λεπτομερείς οδηγίες και απαιτήσεις για την προσθήκη ελεγκτή WLAN Aruba HP στο VMware Edge Network Intelligence. Μπορείτε να προσθέσετε όσους ελεγκτές WLAN χρειάζεστε.

Προϋποθέσεις

Για να προσθέσετε έναν ελεγκτή Aruba WLAN στο VMware Edge Network Intelligence, πρέπει να διαμορφώσετε έναν χρήστη μόνο για ανάγνωση, έναν διακομιστή διαχείρισης Aruba (AMON), μια κοινότητα SNMP ή όνομα χρήστη και προορισμό παγίδευσης SNMP. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε πρόσβαση στον ελεγκτή Aruba WLAN και ή στον ελεγκτή φορητότητας Aruba.

Διαδικασία

 1. Στον ελεγκτή Aruba, προσθέστε έναν νέο χρήστη με πρόσβαση στον ελεγκτή μόνο για ανάγνωση. Αυτός ο χρήστης χρησιμοποιείται για την άντληση πρόσθετων δεδομένων από τον ελεγκτή Aruba WLAN σε περιοδική βάση.
 2. Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ AMON στον ελεγκτή Aruba με τις επιλογές που εμφανίζονται παρακάτω.
 3. Δημιουργήστε έναν νέο διακομιστή διαχείρισης που οδηγεί στη διεύθυνση IP των προγραμμάτων ανίχνευσης και αντιστοιχίστε του το προφίλ που δημιουργήσατε στο Βήμα 2
 4. Δημιουργήστε μια συμβολοσειρά κοινότητας SNMP V2 ή ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης V3
 5. Δημιουργήστε έναν παραλήπτη παγίδευσης και κατευθύνετέ τον στη διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης
 6. Ανοίξτε την ενότητα τροφοδοσιών του VMware Edge Network Intelligence, μεταβείτε στην καρτέλα ελεγκτή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου ελεγκτή (Add new controller) και επιλέξτε Aruba.
 7. Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες με τις πληροφορίες που δημιουργήσατε παραπάνω.
  Σχήμα 1. AOS 6.5.x AMON
  Ελεγκτής Aruba - AOS 6.5.x AMON
  Σχήμα 2. Aruba 8.X AMON
  Ελεγκτής Aruba - Aruba 8.X AMON

Αποτελέσματα

Σχήμα 3.
Ελεγκτής Aruba - Τροφοδοσίες

Επόμενες ενέργειες

Μόλις το πρόγραμμα ανίχνευσης λάβει ένα μήνυμα παγίδευσης από τον ελεγκτή, ξεκινά τις λήψεις SNMP και τη συλλογή CLI από τον ελεγκτή. Πρέπει να διαπιστώσετε ότι η κατάσταση τροφοδοσιών συμπληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά από την προσθήκη ενός ελεγκτή.