Δυνατότητες ENI Cisco και Aruba Mist
AP και πληροφορίες συσκευής-πελάτη
Απόθεμα Access Point Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
Λεπτομέρειες Access Point - Λεπτομέρειες Radio, Συσχέτιση συσκευής-πελάτη-AP, Μετρήσεις RF λεπτό προς λεπτό AP Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
Λεπτομέρειες συσκευής-πελάτη - Μετρήσεις RF, SSID/κανάλι που χρησιμοποιείται, Απόδοση Wi-Fi Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
Αποσύνδεση συσκευής-πελάτη από το AP Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται (διαθέσιμο μέσω Webhook)
Συμβάν αλλαγής καναλιού AP Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται (καθυστέρηση έως και μία ώρα)
Μετρήσεις απόδοσης, περιστατικά
Περιστατικά Wi-Fi της συσκευής-πελάτη και αντιμετώπιση προβλημάτων Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
Προβλήματα περιαγωγής της συσκευής-πελάτη και αντιμετώπιση προβλημάτων Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
Περιστατικά υποδομής του AP και αντιμετώπιση προβλημάτων - Θόρυβος AP, Διαθεσιμότητα καναλιών Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
Συμβάντα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης AP, Περιστατικό απενεργοποίησης AP και επανεκκίνησης AP Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται (διαθέσιμο μέσω Webhook)
Παραπλανητικά δεδομένα και γειτονικά δεδομένα
Δεδομένα γειτονικού AP Υποστηρίζεται Ελλιπή δεδομένα στο Mist API (λείπει το γειτονικό γράφημα στη σελίδα λεπτομερειών AP για τον αντίκτυπο και δεν δημιουργούνται περιστατικά παρεμβολής συν-καναλιού AP)
Ανίχνευση παραπλανητικού AP σε πραγματικό χρόνο Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται (διαθέσιμο μέσω ΛΗΨΗΣ HTTP)