Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο προσθήκης προελεύσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανίχνευσης, VMware SD-WAN Edge, RADIUS και άλλων εξωτερικών ενσωματώσεων.

Το VMware Edge Network Intelligence λαμβάνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων για να αναγνωρίσει τους χρήστες, να μετρήσει την απόδοση της εφαρμογής, να συσχετίσει τα μηνύματα σφάλματος και να προσθέσει επιπλέον λεπτομέρειες στην εμπειρία τελικού χρήστη. Η προσθήκη πρόσθετων προελεύσεων δεδομένων θα αυξήσει την ακρίβεια της ανάλυσης βαθύτερης αιτίας που εκτελεί το VMware Edge Network Intelligence.