Το ENI παρακολουθεί τις λεπτομέρειες των διακομιστών DHCP, DNS και RADIUS, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων συναλλαγών και των ποσοστών απόκρισης. Έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε την απόδοση αυτών των διακομιστών μεταξύ τους.

Μία από τις μοναδικές δυνατότητες του ENI είναι ότι το σύστημα παρακολουθεί τα ποσοστά απόκρισης για κρίσιμες υπηρεσίες δικτύου. Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Διακομιστές (Inventory > Servers), για να δείτε όλους τους διακομιστές DHCP, DNS και RADIUS που έχει εντοπίσει το ENI στο δίκτυο. Από προεπιλογή, δεν παρατίθενται οι διακομιστές DNS που δεν διανέμονται από το σύστημα DHCP. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τέτοιους διακομιστές DNS.
Σχήμα 1. Διακομιστής DHCP, DNS και RADIUS
Κάνοντας κλικ σε μία από τις υπηρεσίες, μπορείτε να δείτε τη συνολική απόδοση, αλλά μπορείτε επίσης να συγκρίνετε μεμονωμένους χρόνους απόκρισης διακομιστή μεταξύ τους δημιουργώντας ένα προσαρμοσμένο σύνολο.
Για παράδειγμα, στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται η σελίδα Σύνοψη υπηρεσιών DNS (DNS Service Summary), η οποία παρέχει μια συγκεντρωτική προβολή όλων των διακομιστών DNS που έχουν ρυθμιστεί για την τοποθεσία σας μαζί με τη συνολική απόδοση των διακομιστών DNS.
Σχήμα 2. Σύνοψη υπηρεσιών DNS

Κάντε κλικ σε ένα όνομα διακομιστή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την απόδοση αυτού του διακομιστή.