Η προσθήκη ενοποίησης Microsoft RADIUS στο VMware Edge Network Intelligence σάς επιτρέπει να βλέπετε τα συγκεκριμένα μηνύματα ελέγχου ταυτότητας RADIUS που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας δικτύου. Χωρίς αυτήν την ενοποίηση, τα μηνύματα RADIUS δεν αποκωδικοποιούνται και θα αναφέρουν μόνο επιτυχία ή αποτυχία. Αυτή η ενοποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον διακομιστή προώθησης αρχείων καταγραφής Solarwinds για Windows και προσθέτοντας το πρόγραμμα ανίχνευσης ως προορισμό καταγραφής syslog.

Κατεβάστε το δωρεάν αρχείο καταγραφής συμβάντων forwarder από το Solarwindshttps://www.solarwinds.com/free-tools/event-log-forwarder-for-windows

Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα καταγραφής συμβάντων στο διακομιστή Microsoft radius.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε τον διακομιστή προώθησης αρχείων καταγραφής και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση

Βήμα 2: Προσθέστε μια συνδρομή στα αρχεία καταγραφής συμβάντων για προώθηση στο πρόγραμμα ανίχνευσης. Από το μενού Πίνακας εργαλείων Solarwinds (Solarwinds Dashboard) > Συνδρομές (Subscriptions), προσθέστε μια νέα συνδρομή επιλέγοντας «Προσθήκη» (Add)

Σχήμα 1.
Ενοποίηση Microsoft RADIUS-Πίνακας εργαλείων SolarWinds

Βήμα 2: Επιλέξτε τον τύπο αρχείου καταγραφής συμβάντων «Ασφάλεια» (Security), για να εγγραφείτε από τον έλεγχο προβολής δέντρου αριστερής στήλης και βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει το Σφάλμα, την Προειδοποίηση και τις Πληροφορίες από τον τύπο συμβάντος.

Σχήμα 2.
Ενοποίηση Microsoft RADIUS - Ενημέρωση συνδρομής αρχείου καταγραφής συμβάντων

Βήμα 3: Στην περιοχή SolarWinds, από τον Πίνακα εργαλείων (Dashboard) > Διακομιστές Syslog (Syslog Servers), προσθέστε έναν νέο διακομιστή Syslog επιλέγοντας «Προσθήκη» (Add).

Σχήμα 3.
Ενοποίηση Microsoft RADIUS - Διακομιστές syslog

Όνομα διακομιστή

Όνομα προγράμματος ανίχνευσης

Διεύθυνση διακομιστή

<Διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης>

Θύρα

514

Πρωτόκολλο

UDP

Σχήμα 4.
Ενοποίηση Microsoft RADIUS - Επεξεργασία διακομιστή syslog