Η προσθήκη ενοποίησης RADIUS στο VMware Edge Network Intelligence σάς επιτρέπει να βλέπετε τα συγκεκριμένα μηνύματα ελέγχου ταυτότητας RADIUS που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας δικτύου μιας συσκευής. Χωρίς αυτήν την ενοποίηση, τα μηνύματα RADIUS δεν αποκωδικοποιούνται και μπορούν να αναφέρουν μόνο επιτυχία ή αποτυχία ενός αιτήματος ελέγχου ταυτότητας.

Η ενοποίηση RADIUS επιτυγχάνεται με τη δημιουργία προφίλ syslog και την προσθήκη του προγράμματος ανίχνευσης ως προορισμό syslog. Αφού προσθέσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης ως προορισμό syslog, το πρόγραμμα ανίχνευσης θα εντοπίσει αυτόματα την τροφοδοσία syslog και θα εμφανιστεί η κατάσταση τροφοδοσίας.

Στη συνέχεια, θα δείτε συγκεκριμένα μηνύματα ελέγχου ταυτότητας syslog για επιτυχία και αποτυχία στις σελίδες λεπτομερειών της συσκευής-πελάτη στο χρονοδιάγραμμα συμβάντων, σε περιστατικά RADIUS και στην εύρυθμη λειτουργία και αποκαταστάσεις ως συγκεκριμένους λόγους αποτυχίας.