Η προσθήκη ενοποίησης Cisco ISE στο VMware Edge Network Intelligence σάς επιτρέπει να βλέπετε τα συγκεκριμένα μηνύματα ελέγχου ταυτότητας RADIUS που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας δικτύου μιας συσκευής. Χωρίς αυτήν την ενοποίηση, τα μηνύματα RADIUS δεν αποκωδικοποιούνται και μπορούν να αναφέρουν μόνο επιτυχία ή αποτυχία ενός αιτήματος ελέγχου ταυτότητας. Αυτή η ενοποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον προορισμό καταγραφής syslog στον διακομιστή ISE.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης VMware Edge Network Intelligence ως συλλέκτη syslog στο ISE.

Βήμα 1: Επιλέξτε Διαχείριση (Administration) > Σύστημα (System) > Καταγραφή (Logging) > Προορισμοί απομακρυσμένης καταγραφής (Remote Logging Targets).

Σχήμα 1.
VMware Edge Network Intelligence - Ενοποίηση Cisco ISE

Βήμα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και διαμορφώστε τα ακόλουθα πεδία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης που θα λάβει τα syslog - μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα ανίχνευσης

Θύρα

514

Κωδικός υπηρεσίας

Local6

Μέγιστο μήκος

8192 (πρέπει να είναι πάνω από 8000)

Σχήμα 2.
Σελίδα προορισμών απομακρυσμένης καταγραφής

Βήμα 3: Επαληθεύστε τη δημιουργία του νέου προορισμού στη σελίδα Προορισμοί απομακρυσμένης καταγραφής (Remote Logging Targets)

Βήμα 4: Αφού δημιουργήσετε την τοποθεσία αποθήκευσης του syslog, στη σελίδα Προορισμός καταγραφής (Logging Target), πρέπει να αντιστοιχίσετε την τοποθεσία αποθήκευσης στις απαιτούμενες κατηγορίες καταγραφής, για να λάβετε τα αρχεία καταγραφής.

Βήμα 5: Επιλέξτε Διαχείριση (Administration) > Σύστημα (System) > Καταγραφή (Logging) > Κατηγορίες καταγραφής (Logging Categories).

Στην περιοχή Αποτυχημένες προσπάθειες (Failed Attempts), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) και επιλέξτε το πρόγραμμα ανίχνευσης που μόλις δημιουργήσατε.

Σχήμα 3.
Ενοποίηση Cisco ISE - Κατηγορίες καταγραφής

Βήμα 6: Προσθέστε το πρόγραμμα ανίχνευσης στην κατηγορία καταγραφής ελέγχου ταυτότητας που διαβιβάστηκε.

Στην περιοχή Κατηγορίες καταγραφής (Logging categories), επαληθεύστε αν το πρόγραμμα ανίχνευσης βρίσκεται κάτω από τις Αποτυχημένες προσπάθειες ή τη Διαβίβαση προορισμών ελέγχου ταυτότητας.

Σχήμα 4.
Ενοποίηση CISCO ISE - επαληθεύει εάν το πρόγραμμα ανίχνευσης βρίσκεται στις Αποτυχημένες προσπάθειες ή εάν πέρασε με επιτυχία τους στόχους ελέγχου ταυτότητας.
Σημαντικό:

Κάθε φορά που αλλάζει το μέγιστο μήκος, πρέπει να καταργείτε και να προσθέτετε ξανά τον προορισμό του προγράμματος ανίχνευσης.