Η δυνατότητα διαμόρφωσης της επωνυμίας από τον χρήστη σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε την επωνυμία για το VMware Edge Network Intelligence (ENI).

Η επωνυμία εφαρμόζεται στη σελίδα σύνδεσης της πύλης ENI, στην κεφαλίδα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και στα παράθυρα διαμόρφωσης. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα εξής:
 • Όνομα προϊόντος
 • Τίτλος σύνδεσης προϊόντος
 • Εταιρικά λογότυπα
 • Εμφανιζόμενο όνομα κεφαλίδας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να προσαρμόσετε την επωνυμία για το VMware Edge Network Intelligence.

Προϋποθέσεις

 • Από προεπιλογή, η δυνατότητα διαμόρφωσης της επωνυμίας δεν διατίθεται για όλες τις εταιρείες. Εάν η εταιρεία σας θέλει να προσαρμόσει την επωνυμία της, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του VMware Edge Network Intelligence για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις επωνυμίας σας.
 • Προετοιμάστε τα αρχεία εικόνας του προσαρμοσμένου λογοτύπου σας και αποθηκεύστε τα σε μια τοποθεσία στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση το πρόγραμμα περιήγησης.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Επωνυμία (Settings > Branding).
  Εμφανίζεται η οθόνη Επωνυμία (Branding).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) για να προσαρμόσετε την επωνυμία για διάφορα κείμενα που εμφανίζονται σε όλη την εφαρμογή ENI.
  • Όνομα προϊόντος (Product Name) -. Εισαγάγετε ένα όνομα προϊόντος. Το όνομα προϊόντος που εισαγάγετε εμφανίζεται μόνο στην καρτέλα στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης web.
  • Τίτλος σύνδεσης προϊόντος (Product Login Title) – Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το προσαρμοσμένο κείμενο στη σελίδα σύνδεσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λογότυπα και κεφαλίδα (Logos and Header) για να προσαρμόσετε την επωνυμία για το σύνολο από λογότυπα/εικόνες που εμφανίζονται σε όλη την εφαρμογή ENI.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή (Upload), περιηγηθείτε και επιλέξτε τα κατάλληλα αρχεία εικόνων που θα αποσταλούν.
  • Έγχρωμο οριζόντιο λογότυπο (Color Horizontal Logo) - Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: svg, png, jpg και jpeg. Προτεινόμενες διαστάσεις: 150px*50px.
  • Έγχρωμο τετράγωνο λογότυπο (Color Square Logo) - Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: svg, png, jpg και jpeg. Προτεινόμενες διαστάσεις: 80px*80px.
  • Λευκό λογότυπο (White Logo) - Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: svg, png, jpg και jpeg. Προτεινόμενες διαστάσεις: 150px*50px.
 6. Στο πεδίο Εμφανιζόμενο όνομα κεφαλίδας (Header Display Name), εισαγάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στην κεφαλίδα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να εφαρμόσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επωνυμίας.
 8. Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις επωνυμίας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προεπιλογών (Restore Defaults).
 9. Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις επωνυμίας χωρίς αποθήκευση, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη αλλαγών (Discard Changes).